ОГЪНЯТ ОТВЪТРЕ

ОГЪНЯТ ОТВЪТРЕ
0

ИЗТЕГЛИ книгата в pdf-формат: Карлос Кастанеда: ОГЪНЯТ ОТВЪТРЕ

ОГЪНЯТ ОТВЪТРЕ
Карлос Кастанеда

ВСЯКА ОТ КНИГИТЕ на Карлос Кастанеда е едно прекрасно и примамливо озарение в недрата на най-дълбоките ни тайни, което подобно на внезапно лумване на светлина, подобно на светкавица над пустинята нощем ни разкрива един чужд и далечен, но същевременно безкрайно близък нам свят – све­тът от нашите сънища. “Огънят отвътре” е най-блестящата досега, нео­бичайна и провокираща читателската мисъл книга на Кастанеда, в която авторът под наставничеството на дон Хуан, използвайки неговото учение и собствения си опит, най-после изгражда една изумителна карти­на на “света на магьосника”, който е кристално ясен и същевременно зашеметяващ с внушенията си.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

предговор
ВЛАДЕЕНЕТО НА СЪЗНАНИЕТО

1
НОВИТЕ ЯСНОВИДЦИ

2
ДРЕБНИТЕ ТИРАНИ

3
ИЗЛЪЧВАНИЯТА НА ОРЕЛА

4
ПЛАМЪКЪТ НА СЪЗНАНИЕТО

5
ПЪРВОТО ВНИМАНИЕ

6
НЕОРГАНИЧНИТЕ СЪЩЕСТВА

7
СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА

8
МЯСТОТО НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА

9
ПРЕМЕСТВАНЕТО НАДОЛУ НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА

10
ГОЛЕМИТЕ СНОПОВЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ

11
ПРИКРИВАНЕТО, НАМЕРЕНИЕТО И ПОЗИЦИЯТА НА СЪНУВАНЕ

12
МЕТОДИТЕ НА НАГУАЛА ХУЛИАН

13
ТЛАСЪКЪТ НА ЗЕМЯТА

14
ТЪРКАЛЯЩАТА СЕ СИЛА

15
ПРЕДИЗВИКАТЕЛИТЕ НА СМЪРТТА

16
МОДЕЛЪТ НА ЧОВЕКА

17
ПЪТУВАНЕТО НА СЪННОТО ТЯЛО

18
РАЗРУШАВАНЕ БАРИЕРАТА НА ВЪЗПРИЯТИЕ

ЕПИЛОГ

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)