Home ENGLISH K-pop trends even if we don’t know: VIDEO | Откриване на фризьорски салон: ВИДЕО | EXO, G-Dragon, Super Junior, H.O.T., TVXQ

K-pop trends even if we don’t know: VIDEO | Откриване на фризьорски салон: ВИДЕО | EXO, G-Dragon, Super Junior, H.O.T., TVXQ

K-pop trends even if we don’t know: VIDEO | Откриване на фризьорски салон: ВИДЕО | EXO, G-Dragon, Super Junior, H.O.T., TVXQ
0

In English below.

Подготвил: Ралица Благовестова

Сред смайващите хореографии и възхитителното операторско майсторство, едно от първите неща, които ме впечатлиха с прохождането ми в корейския поп през 2017 г., бяха интересните и постоянно менящи се прически на изпълнителите. Въпреки това ми отне известно време да осъзная, че когато реших да експериментирам върху себе си нова прическа три години преди срещата ми с к-попа, съм харесала нещо, което идва точно от там като модна тенценция вероятно. Доста време наблюдавах с интерес в публичното пространство вариациите в прическата на поп-изпълнителката ни Поли Генова, но реших, че искам и аз такава едва през 2014 година, когато видях един по-женствен вариант в лицето на актрисата Стефания Колева. Сега бих предположила, че Поли Генова най-вероятно е фен на G-Dragon (GD) и тяхната, на BigBang, Fantastic Baby, излязла 2012 – или поне така ми изглежда. Но потърсих да видя дали не е все пак SM Entertainment отново изворът на този световен тренд и открих Don’t Don на Super Junior (SJ) от 2009-та, но сигурно има и от по-рано подобни прически. Поразравяйки се още, можем да обърнем внимание и на филма с Джони Деп и Уинона Райдър “Едуард с ръцете ножици”. Видях снимки на H.O.T. и TVXQ с визуална препратка към филма и го изгледах отново, защото нищо не помнех от него, освен че е тъжен. И естествено обърнах внимание на връзката с прическите, които Едуард правеше. А в това видео откриваме фризьорския салон на сестра ми Силвия, на 1-ви февруари 2015, която от тогава е вече личния ми фризьор :) Аз бях една от първите й “жертви” този ден. И ще бъде съвсем вярно, ако кажем, че малката принцеса Никол обича да похапва сладичко. МНОГО!

By Ralie Blag

Besides the amazing choreographies and admirable camera work, one of the first things that impressed me with my coming into Korean pop in 2017 were the interesting and constantly changing hairstyles of the artists. However, it took me a while to realize that when I decided to experiment with a new hairstyle three years before my acquaintance with k-pop, I chose something that came right out of there as a fashion trend most probably. For quite a time I followed with interest in the public space the variations in the hairstyle of our (Bulgarian) pop singer Poli Genova, but I decided that I would like to try something similar only in 2014 when I saw a more feminine version in the face of actress Stefania Koleva. Now I would assume that Poli Genova is most likely a fan of G-Dragon (GD) and their (BigBang’s) Fantastic Baby, released in 2012. Meanwhile, I checked out if SM Entertainment could be the source of this global trend again and found Super Junior’s Don’t Don from 2009, but there are probably similar hairstyles from even earlier. Going further, we can also pay attention to the movie with Johnny Depp “Edward Scissorhands”. I saw a picture of the first k-pop group H.O.T. as well as of TVXQ with a visual reference to the movie and watched it again because I didn’t remember anything from it except that it was sad. And of course, I paid attention to the connection with the hairstyles that Edward innovatively made. The father of Korean pop, Le Soo Man, as we already know, loves world classics with important and universal messages, so it is pretty possible that the starting point for the world trend is really just that. In this video, we are opening my sister Silvia’s hairdressing salon ‘Style’, on February 1, 2015, who has been my personal hairdresser ever since :) I was one of her first ‘victims’ that day 😉 ㅎㅎ And it would be quite fair to say that the little princess Nicole, my nephew, enjoys eating sweets. A LOT! ㅋㅋㅋ

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)