Home ENGLISH Обратно към бъдещето със СуперМ | Back to the future with SuperM: 100, Tiger Inside, One THEORY + NCT, EXO

Обратно към бъдещето със СуперМ | Back to the future with SuperM: 100, Tiger Inside, One THEORY + NCT, EXO

Обратно към бъдещето със СуперМ | Back to the future with SuperM: 100, Tiger Inside, One THEORY + NCT, EXO
0

For English, scroll down.

Подготвил: Ралица Благовестова – Алита

~ ~ ~

Текст от песента Limitless на NCT 127
Превод Рали Алита

Питах се кога бъдещето в настояще ще се превърне
И ето че погледът ми може вече да го обгърне, тук и сега
Кратка, но силна синкава светлина…
Седмото ми чувство бе събудено ето така
Едно става две, а понякога сто,
застиналият свят е вече нещо променливо.
С това се започна… Безпределността ми
От началото на Изтока до края на Запада

Не, това не е текст от песента 100 на SuperM, нито от The 7-th Sense на NCT а от тяхната Limitless. Постоянно се удивлявам на креативното разнообразие от символни образи, поднасяни от SM Entertainment, които гравитират около същностни метафизични теми в такова богато многообразие и мултиаспектност. Ето един кратък калейдоскоп например на тема… разчупване на ограниченията за вътрешната суперсила у нас. Или за избухването й в света – под формата на Корейска вълна, да кажем.

Темата ни днес е за Едното като извор и крайна точка.

Здравейте, аз съм Рали Алита, бойният ангел под номер 99 на пълнота и изобилие, когато старият цикъл на отчужденост и скръб приключва и новият на свободно летящата душа започва… …защото радостта е основно присъща на помъдряването, както знаем. Казват, че някога, много отдавна човечеството ни е живяло в дълбоко и щастливо единство – имало е своя Златен век. По това време все още сме прохождали като индивидуализация на съзнанието и затова сме били ръководени леко и без усилие от напредналите и мъдри водачи. Обществото ни е процъфтявало, защото изявените личности са били истински благородни, а ние сме го долавяли и сме се прекланяли пред висотата им, дори и да не сме я разбирали напълно. В това реално живяно единство съвсем естествено е имало едно едничко Божество – на светлината, в символните образи на Слънцето и Небето…  ‘Не мисля така’ – ще каже друга някоя гледна точка сега и ще приветства проявата на друга реалност. Вавилонската кула на многоезичието е нашият личен избор. “Ще дойде ли ден, когато ще се обединят хората?” е попитан веднъж Ваклуш Толев, Учителят на Мъдростта, и ето какво отговатя: “Да, хората ще се обединят. Каква ще бъде Новата Вавилонска кула, която ще ги събере? Хората вече няма да ги разделя многоезичието, защото интуицията и виждането на мисълта ще ги направят пирамидална цялост.”

Лесно се върви по утъпкан път, но някой първо трябва да го е проправил. Трудно се внасят нови енергии за подем в света. Тръгва се винаги от един епицентър – от един носител на нов мироглед. Този Един трябва да убеди останалите съзнания, че си струва да се разделят с довчерашните си мисли, преценки, представи и да поемат към нов връх. Метафизиката на Единството в многообразието е едно от нещата, които ме привличат толкова много в продукцията на SM Entertainment. При тях има едновременно оформено Его, което не се изживява като себичност в отделността си, а се осъзнава като  единство с Цялото. Няма по-добри от тях в това отношение концептуално. Както едно момче от канала Classical Musicians React прозорливо отбеляза по повод Call Me Baby на EXO: “Докато BTS е съвкупност от индивидуалности, които работят като група наистина много добре, то за EXO имам усещането, че като група, като едно цяло – са действително една много добра самостойна единица.” И не става въпрос за колективното съзнание, когато липсват личности, а за единство в отгледаното многообразие. Затова битките в сюжетите на техните артисти са вътрешни – с другите наши аз, с остарелите ни разбирания. Ако ги надмогнем вътре, тогава ще е реална и промяната вън.

Когато излезе песента 100 на супер групата им SuperM, първото, което ме впечатли бе изписването на нулите в числото 100 със знака за безкрайност. Просто гениална визуализация! Имаме Единицата с безкрайното множество след нея. И гениално заглавие, SUPER ONE, за първия пълен албум на групата. А най-гениалното е многопластовостта на влаганите нюанси – винаги има лична обективност, и надлична метафизика. В метафизичен план цялото човечество има Един извор – всички ние сме частички на едно висше Цяло. Но в съвсем конкретните измерения на изявяващия се на световната сцена артист, безкрайността са феновете, които застават зад Единицата в лицето на любимците си, на любимата група и т.н. Примерно казано. В друг аспект SuperM са победителите в световната надпревара – в надбягването по пистата за привличане на вниманието към тяхното творчество и онова, което имат да дадат с него на света, тоест те са SUPER ONE, те са върхът на Хималаите. Но асоциациите не спират до тук. Когато пишех първите си материали за Корейската вълна, все ми се искаше да вмъкна някъде и онази част от песента Limitless на NCT 127, където след пробуждането на Седмото чувство идва усещането за безкрайността на личното аз в множеството. Веднага си асоциирах текста на тази песен с нещо, което ми бе привлякло вниманието отново в контекста на вътрешното пробуждане от “Синхронизация на сънищата”: Не откъсвах поглед от Окото, което бе изпълнено с венчелистчета като цвете. Взорът на Окото бе толкова успокояващ, че от този момент си пожелах сънят никога да не свършва... Многочислени мои версии, стичащи се в Окото… Чувството, че ограниченията на реалността са изчезнали…

Другите версии могат да са други съзнания на собствената ни индивидуалност (минали прераждания, да кажем) или всички други хора, които също са проява на Върховното Едно.

И така, със символиките на превозните средства, бързите асансьори, въртящите се обекти, изригващите светлинни ефекти и т.н. Корейската вълна се разпространява смело навън, за да пробужда и спящата вътре у нас сила – тигърът, звярът, животното… в каквито искаме аспекти. Веднага можем да асоциираме клетката за звяра с нашето тяло или национални граници, ментална кутия и т.н. “Ти влезе в тази клетка, ключът е в теб самия. Нека се отверижим!” И ето ги огледалата като врати към други измерения. Потоците светлина – засияването в света, но и вътрешното пробуждане. Ако другаде може да не е чак толкова разпознаваемо, то в Tiger Inside са се справили усмихващо изобретателно с оформянето на азиатския тип покрив като гръбначни прешлени – защото по гръбначния стълб нагоре се издига и пулсира божествената сила в нас, Змията-огън Кундалини. Разбира се, можем да кажем, че прилича и на скала за звука. И понеже умът е или камбанен звън за пробуда, или убиец на фината реалност, в One-Monater-&-Infinity, както обикновено имаме представени полярните гледни точки към едно и също явление. Пробуждането на вътрешното висше аз може да бъде видяно и като освобождаването на звяра отвътре: Monster, неизразимата вътрешна сила, която може да бъде и разрушителна, и съзидателна според употребата й; Infinity, безкрайността на Вселената в крайността на човека: “Познай себе си и ще познаеш боговете и Всемира” ще кажат древните времена. Или: “Не е ли писано в закона ви: Аз казах, богове сте вие?” – “Не мисля така!” – “Хората са Zoon Politicon”, социални животни, нека цитираме Аристотел. Защо не, въпрос на избор е!

Образът на пустинята, където започва пробуждането на 7-то чувство в The Origin на NCT, можем да видим и в тяхната Limitless, или в El Dorado на EXO. Целенасочено или не, присъства и в Jopping на SuperM. Пустинята обичайно е образ на “дългия път” на битката вътре в нас за надмога над онова, което ни оверижва, заземява; за преодоляване на земното притегляне – битката за ново осъзнаване и живеене. И веднага се сещам в тази връзка един усмихващ мой сън. Сънувах цял клас от около 7-8 годишни деца вървящи нанякъде. Едно момиченце с бухнала рокля до коленете от обикновен розов плат (малка, скромна принцеса, да кажем) се беше изправило в центъра на едно дърво, но дърво напомнящо онова, чиято корона е заменена със стилизирано изображение на земното кълбо, само че тук липсваше и земното кълбо и на негово място, по средата, беше застанало момиченцето. [Сега мога да видя асоциация с Дървото на Живота и образите му в продукцията на SM.] В пространството пред дървото се бяха насъбрали още десетина-двадесет деца. Обстановката наоколо беше гола, пустинна – може би недалеч от населено място, но в покрайнините, от които започваше света на пясъците – на ефирните възприятия също, където блещука миражът на сияен град, на недостигнатите още реалности… В един момент отнякъде беше изразено съмнението, че може да се лети и тогава момиченцето на дървото каза: “Как? Ето!” – и увисна във въздуха над него с провесени ръчички и глава надолу и повдигнати назад крачета (в поза плуване). Като видяха, че няма нищо сложно, тогава и всички останали деца се издигнаха и увиснаха по същия начин във въздуха на нивото на първото момиченце. И се събудих. Това беше. После, когато размислях над този образ, установих, че те не летяха както в други сънища, те висяха във въздуха точно така сякаш нямаше земно притегляне, което според мен беше и смисълът всъщност. Свобода от земно притегляне! Обезземяване на съзнанието, което предстои да бъде осъществявано от човечеството. Нищо чудно, че ставаше въпрос за деца – тяхното съзнание не е затворено в догмите на кое Е и кое НЕ е възможно и нормално.

Този сън ми напомня за обезтеглените пирамиди в клипа на SuperM: вероятно метафора за всеки човек като една пирамидална цялост, но и за човечеството в йерархичната му съвкупност. SM рисува в продукцията си точно това, което Духовната вълна на Мъдростта носи като знание за бъдещето на човечеството! Моля? И можем да проследим израза на EXO като група НИЕ СМЕ ЕДНО в много други песни на SM от самото начало. Замисляйки се за SM с тяхната Културна Вселена и път на развитие, ще забележим колко възхитително гениално е разгръщането им в света – разпростиране и разплискване като вълна в пирамидално Единство със SuperM на върха. И моят любимец оглавява това, уау!  “Бекхьона, ако се качиш още малко по-нависоко ще си удариш в тавана челото!” – някой беше коментирал шеговито под първия инста-лайф на SuperM. Значи радостта най-сетне е на върха като събирателна точка, дааа! “Нека преодолеем трудностите с куража вътре в нас” е формулирано красиво и разбираемо главното послание в Tiger Inside. SuperM, корейският тигър у нас, превзема планетата , както се вижда 😉 Което ме подсеща, че битката в нас вече започна.  Wanna Be? Погледнете тази песен на Key :)

Material by Ralie Blag – Alita

~ ~ ~

Lyrics from the song  Limitless by NCT 127

I wondered when the future was gonna come
But it’s in front of my eyes right now
A short but strong blue light
My 7-th sense was awakened precisely like that
One becomes 2 and sometimes 100
The hardened world becomes elastic
It’s just the beginning… The limitless me, yes
From the start of the East to the end of the West

These were not lyrics from SuperM‘s song 100 or NCT‘s The 7-th Sense but from NCT‘s Limitless. I am constantly amazed by the creative variety of symbolic images given in the lyrics or music videos of SM Entertainment, which gravitate around essential metaphysical themes in such a rich variety and multifacetedness. Here is a short kaleidoscope, for example, on the topic of… breaking the limitations for our inner superpower to wake up. Or for its outbreak in the world – in the form of The Korean Wave, let’s say. The story today is about The One as a source and а final destination. What?

Here we go! I’m an action figure aaah! Work it!

Hello everybody, I’m Ralie Alita, the battle angel under number 99 of completeness and abundance, when the old cycle of alienation and sorrow is ending and the new one of the joyously flying soul begins because joy is the part and parcel of gaining wisdom, we know. It is said that once upon a time, a long time ago, our humanity lived in a deep and blissful unity, having its own Golden Age. At that time we were still taking our first steps in the process of individualization and self-awareness, therefore we were guided easily and effortlessly by advanced and wise leaders. Our society was thriving because the eminent people were truly noble-minded and we loved them, we worshiped their prominence, even if we didn’t fully understand their greatness. In this substantially experienced unity, quite naturally, there was one and only God – of Light, personified by the Sun and Heaven. ‘I don’t think so!’ – another point of view would say in nowadays and will manifest another kind of reality. The Tower of Babylon polylingualism is our own choice. ‘Will the day come when people will unite?’, was once asked by a journalist Vaklush Tolev, the Teacher of Wisdom, and here is his answer: ‘Yes, people will unite. What will be the New Tower of Babel that will bring them together? People will no longer be divided by multilingualism because intuition and seeing through kind of mentality will make them a pyramidal Entity.’ Ahmmm!

It’s easy to walk on a beaten path, but someone must have paved it first. It’s arduous work to be spread out new energies for a rise in the world. There always is an epicenter – a single starting point of any new elating worldview. One should convince the others that it’s worth it parting with yesterday’s visions, judgments, beliefs, and head to a new peak. The metaphysics of Oneness in Diversity is one of those greatly appealing views that I highly appreciate in SM Entertainment’s production. I sense in their work a well-shaped Ego, which does not experience the state of selfishness in its separateness, but more likely the unity with the Whole. There are no better than them in this respect conceptually. Just like one boy from the Classical Musicians React channel sagaciously noted in connection with Call Me Baby by EXO: ‘While BTS is a bunch of individuals who work really well as a group, I feel EXO is as a group, a single unit – a very good single unit.’ It is not a question of the collective consciousness when there are no personalities, but of unity in the cultivated diversity. That’s why the battles in the plots of their artists are internal – with our other selves, with our outdated understandings. If we overcome them inside, then the change outside will become real.

When the song 100 by SuperM came out, I was right away delightfully impressed by the way they had presented the zeros in the number 100: with the infinity sign. Such an ingenious visualization! We have the Unit with the infinite multitude after it. And an ingenious title, SUPER ONE, for the band’s first full album. And the most ingenious is the multi-layeredness of the nuances used: there is always personal objectivity and transcendental metaphysics. Metaphysically, all humanity has a Source – we are all parts of a greater Whole. But in the very specific dimensions of the artist performing on the world stage, infinity is the fans who stand behind the Unit in the face of their favorites. Let’s say. In another aspect, SuperM are the winners of the world race – in the race on the track to draw attention to their work and what they have to give to the world, that is, they are SUPER ONE, they are the top of Himalaya.

When I was writing my previous materials about the Korean Wave, I always wanted to include somehow that part of NCT‘s song Limitless, where after the awakening of the 7-th Sense comes the feeling of the infinity of the personal self in the multitude. I instantly associated the lyrics of this song with what had grabbed my attention, again in the context of inner awakening, from Synchronization of Dreams: ‘I kept staring at that Eye and the Eye was filled with flower petals. The gaze of the Eye was so soothing that from that moment on I wished the dream would never end… Multiple versions of me all drown into The Eye… A feeling as if the limitations of reality have disappeared. The other versions can be either other consciousnesses of our own individuality (our past reincarnations let’s say), either all other people, who are also a manifestation of the Supreme One.

So, with a symbolism of vehicles, fast elevators, rotating objects, erupting light effects, etc. The Korean Wave is boldly spreading around the world to awaken the dormant force inside us – the tiger, the beast, the monster… in whatever aspects we wish. We can immediately associate the cell for the beast, for that inner firepower, with our body, or country borders, with our mind box also… ‘You let yourself in that cage, the key’s inside you. Let’s go off that chain’, yeah. And here are the mirrors as doors to other dimensions. Streams of light – the radiance in the world, but also the inner awakening. If elsewhere it may not be so recognizable, then in Tiger Inside they have dealt with a smiling and ingenious, again, way of shaping the Asian type of roof as vertebrae – because the divine power in us, the Kundalini Fire-Snake, rises and pulsates up through the spine. Of course, we can say it also looks like a volume booster, volume levels scale.

And because the mind is either a wake-up call or a killer of subtle reality, in One-Monster-&-Infinity, as usual, we have polar views of the same phenomenon. The awakening of the inner higher self can also be seen as the release of the beast from within: ‘Monster’, the inexpressible inner force that can be both destructive and creative according to its use; ‘Infinity’, the limitlessness of the Universe within the limits of Man. ‘Know yourself and you’ll know the gods and the Universe‘ the ancient times bring out. Or: ‘Has it not been written in your Law: ‘I said, you are gods’?’ ‘I don’t think so!’ – ‘Humans are Zoon Politicon’, social animals, Aristotle let’s quote! Well, why not, it’s all our choice 😉

That image of a desert, where the awakening of the 7-th sense takes place in The Origin video, we can also see in NCT’s Limitless video, in EXO’s El Dorado lyrics, and purposefully or not, it’s there in Jopping by SuperM as well. The desert usually signifies the ‘long ass ride’ that takes the battle within us for winning over what chains and brings us down; the battle for overcoming gravity when we can open quietly our eyes to a new reality. A smiling dream of mine pops up in my mind in this regard. I dreamed of a whole class of around 7/8-year-old children heading somewhere. Then a girl in a puffy knee-length dress made of plain pink cloth (a humble little princess, let’s say) was standing in the center of a tree, but a tree resembling the one whose crown has been replaced by a stylized image of the globe, only the globe was missing here, and in its place, in the middle, stood the girl. Ten to twenty children had been gathered in the space in front of the tree, and the surroundings were bare ground, like a desert: perhaps not far away from the living area, but on the outskirts where the world of sands begins – the ethereal perceptions as well, where the mirage of a dazzling city, of not yet reached realities, appears.

At one point, a doubt that people can fly was expressed, and then the girl on the tree said, ‘How? Look!’ while immediately hung in the air above the tree with hanging arms and head down and legs raised back (in a swimming position). Seeing that there was nothing so hard, all the other children rose and hung in the same way in the air at the level of the first girl. And I woke up. That was it. When I thought about this image, later on, I realized that they did not fly like in other dreams: they hung in the air as if there was no gravity, which I think was the point actually. To get free from gravity! Spiritualizing the mind is what humankind is going to carry out in the days to come. No wonder that these were children precisely: their consciousness is not yet trapped in the dogmas of what IS, and what is NOT possible and normal.

This dream reminds me of the weightless pyramids in SuperM’s One video which are very likely a metaphor for each person as a pyramidal entity but also for humanity in its hierarchical wholeness. SM draws in their work exactly what The Spiritual Wave of Wisdom brings as knowledge for the future of our mankind! What?! And we can trace this expression of EXO’s slogan WE ARE ONE in many other SM songs from the very beginning. If we think about SM with their Cultural Universe and path of development, we’ll notice how ingenious their unfolding in the world is: expanding and spreading like a wave in the form of a pyramidal Unity indeed conceptually with SuperM at the top. And my bias is the leader of this all, WOW… ‘Baekhyunaa, If you climb a little higher you will reach the Himalaya,’ somebody jokingly commented under the first insta-live by SuperM. So Joy is finally on the top as a gathering point, oh yeah!

‘Let’s overcome the difficulties we face with the courage inside us, the main message of Tiger Inside was formulated beautifully and understandably. SuperM, the Korean Tiger Inside is taking over the planet as we see 😉 Which reminds me that the battle inside us has already begun… Wanna Be? Take a look at this song by Key!

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)