Home K-POP EXO EXO – Trauma, текст с ПРЕВОД на български
0

EXO – Trauma, текст с ПРЕВОД на български

https://www.youtube.com/watch?v=C3QfqCanL8c
0

EXO – Trauma (parts)
 Love Shot Album, 2018
English translation edit by Ralie Blag

The long-lived villain in my heart
Pierced my heart countless times
Once Im about to forget, here it all comes again
Just like what youd see on a familiar screen

The wounds come back to life
I try to avoid them but get hurt every time

Inside the always endless darkness, I turned on a light
The door locking me in I hold open now wide

The nightmares that endlessly woke me from my sleep
Disappear as I count to three, you see

Watching closely in front of my sight
How the traumas of yesterday are falling instantly apart

With the wind beginning anew to blow
Let it blow more, and more
Its how I overcome it all
Then I’m about to show
how my view of life is taking its new flow

________________________

 EXO (Ексо) – Травма (откъси)
Превод: Ралица Благовестова

Живее отдавна злодей в мойто сърце
Отново и отново пронизва го ден подир ден
Тъкмо почти да забравя и ето го пак
Като филм със сюжет до болка познат
Отварят се старите рани, болят
Опитвам се да избегна това, но отново кървят

Светлина внасям вътре сред безкрайната мрачина
Отварям широко вратата, която държеше ме заключен все там
Кошмарите будещи ме до вчера в съня ми безспир
Изчезват за миг, докато преброя до три

Гледам отблизо как точно пред мен
Довчерашните травми се разпадат в новия ден

Повей на нов вятър и поглед дойде
Нека да вее, нека да отмете
Всичко старо така и да покажа сега на света
Как посоката на живота ми своя курс променя с това

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)