Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС АРТСТАЙЛ Metallica – FIXXXER, текст с ПРЕВОД на български

Metallica – FIXXXER, текст с ПРЕВОД на български

0

Metallica – Fixxxer
Re-load Album, 1997

Dolls of voodoo all stuck with pins
One for each of us and our sins
So you lay us in a line
Push your pins they make us humble
Only you can tell in time
If we fall or mearly stumble

But tell me
Can you heal what father’s done?
Or fix this hole in mother’s son?
Can you heal the broken worlds within?
Can you strip away so we may start again?

Tell me
Can you heal what father’s done?
Or cut this rope and let us run?
Just when all seems fine
And I’m pain free
You jab another pin
Jab another pin in me

Mirror, mirror upon the wall
Break the spell or become the doll
See you sharpening the pins
So the holes will remind us
We’re just the toys in the hands of another
And in time, the needles turn from shine to rust

But tell me
Can you heal what father’s done?
Or fix this hole in mother’s son?
Can you heal the broken worlds within?
Can you strip away so we may start again?

Tell me
Can you heal what father’s done?
Or cut this rope and let us run?
Just when all seems fine
And I’m pain free
You jab another pin
Jab another pin in me

Jab it
Here come the pins

Blood for face
Sweat for dirt
Three X’s for the stone
To break this curse
A ritual’s due

I believe I’m not alone
Shell of shotgun
Pint of gin
Numb us up to shield the pins
Renew our faith
Which way we can
To fall in love with life again
To fall in love with life again
To fall in love with life again
To fall in love
To fall in love
To fall in love with life again

So tell me
Can you heal what father’s done?
Or fix this hole in mother’s son?
Can you heal the broken worlds within?
Can you strip away so we may start again?

Tell me
Can you heal what father’s done?
Or cut this rope and let us run?
Just when all seems fine
And I’m pain free
You jab another pin
Jab another pin in me

No more pins in me
No more, no more pins in me
No more, no more pins in me
No more, no more pins in me
No more, no more, no more
No, no, no

~  ~  ~

Металика – Церител
Превод: Ралица Благовестова

Кукли вудо, целите набучени с игли
По една за всекиго от нас и всичките ни грехове
Тъй че в редица ти ни положи
И иглите свои забоди, за да се смирим
Ти си, който знак ще ни даде
Докато е време, ако на път сме да сгрешим

Но кажи ми
Стореното от бащата можеш ли да изцериш?
На сина в душата празнината можеш ли да изличиш?
Можеш ли отвътре разрушеното пак да заздравиш?
Можеш ли, за да започнем отначало, старото да заличиш?

Кажи ми
Стореното от бащата можеш ли да изцериш?
Тази пъпна връв да срежеш и да ни освободиш?
Когато всичко като слънчев ден блести
И болка повече у мен не се таи
Забождаш в мен поредните игли
Забоди и следващата ти

Огледало, огледало на стената
Развали магията или кукла ще остана
Вижда се, наточваш свойте остриета
Така ще ни напомня тяхната следа
Че играчки само в нечии ръце сме, да
И в миг на иглите блясъкът им помрачнява

Но кажи ми
Стореното от бащата можеш ли да изцериш?
На сина в душата празнината можеш ли да изличиш?
Можеш ли отвътре разрушеното пак да заздравиш?
Можеш ли, за да започнем отначало, старото да заличиш?

Кажи ми
Стореното от бащата можеш ли да изцериш?
Тази пъпна връв да срежеш и да ни освободиш?
Когато всичко като слънчев ден блести
И болка повече у мен не се таи
Забождаш в мен поредните игли
Забоди и следващата ти

Забоди
Ето ги

Кръв за смелост
Пот за цвят
Три Х-са и за твърдост
Проклятието да свалим така
Благодарение на ритуала

Вярвам, че не съм един
Гилза от куршум
Глътка джин
Срещу иглите дават щит
Вярата ни ти върни
Път ни посочи
В живота отново да се влюбим ний
В живота отново да се влюбим ний
В живота отново да се влюбим ний
Да се влюбим
Да се влюбим
В живота отново да се влюбим ний

Но кажи ми
Стореното от бащата можеш ли да изцериш?
На сина в душата празнината можеш ли да изличиш?
Можеш ли отвътре разрушеното пак да заздравиш?
Можеш ли, за да започнем отначало, старото да заличиш?

Кажи ми
Стореното от бащата можеш ли да изцериш?
Тази пъпна връв да срежеш и да ни освободиш?
Когато всичко като слънчев ден блести
И болка повече у мен не се таи
Забождаш в мен поредните игли
Забоди и следващата ти

Не, не искам повече игли
Не, не искам, не искам повече игли
Не, не искам, не искам повече игли
Не, не искам, не искам повече игли
Не искам, не искам, не искам
Не, не, не

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)