Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС АРТСТАЙЛ Metallica – WELCOME HOME, текст с ПРЕВОД на български

Metallica – WELCOME HOME, текст с ПРЕВОД на български

0

Metallica – Welcome Home
Muster of Pupets Album, 1986

Welcome to where time stands still
No one leaves and no one will
Moon is full, never seems to change
Just labeled mentally deranged
Dream the same thing every night
I see our freedom in my sight
No locked doors, No windows barred
No things to make my brain seem scarred

Sleep my friend and you will see
That dream is my reality
They keep me locked up in this cage
Can’t they see it’s why my brain says Rage

Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone

Build my fear of what’s out there
And cannot breathe the open air
Whisper things into my brain
Assuring me that I’m insane
They think our heads are in their hands
But violent use brings violent plans
Keep him tied, it makes him well
He’s getting better, can’t you tell?

No more can they keep us in
Listen, damn it, we will win
They see it right, they see it well
But they think this saves us from our hell

Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone
Sanitarium, just leave me alone

Fear of living on
Natives getting restless now
Mutiny in the air
Got some death to do
Mirror stares back hard
Kill, it’s such a friendly word
Seems the only way
For reaching out again

~  ~  ~

Металика – Санаториум
Превод: Ралицa Блaговестова

Добре дошъл в покоите на тишината
Които никой не напуска и никога не би
Пълнолуние, което вечно сякаш е
Определя объркването в мисълта
Всяка нощ един и същи сън ми се явява
Виждам в него жадуваната свобода
Няма там заключени врати, прозорци със решетки няма
Няма нищо, което в мен да предизвиква страх

Заспи, мой друже, и ще осъзнаеш
Че този сън е моята реалност
Заключен в тая клетка ме държат
Не виждат ли, че тъкмо затова избива ме на бяс

Санаториум, свободен ме пусни
Санаториум, просто на спокойствие ме остави

Трупам страхове какво ли е там вън
И не мога да поема от на свободата живителния дъх
Промъкват се в ума ми съмнения и гласове
Че полудял съм искат да ме убедят
Мислят си, че паднали сме им в ръце
Но насилието ражда насилие в ответ
Дръж го вързан, за да кротува
По-добре е така, не ти ли се струва

Не можем повече в кафеза техен да стоим
Слушай, мамка му, ще победим
Виждат го ясно, виждат го добре
Но мислят си, че ни опазват от смъртни грехове

Санаториум, свободен ме пусни
Санаториум, просто на спокойствие ме остави
Санаториум, просто на спокойствие ме остави

Страх да продължи напред живота
Близките да ги обхваща безпокойство почва
Бунт във въздуха витае
Гибел за някого вещае
Огледало образ смръщен връща
Смърт, ти си като хляб насъщен
Изглежда няма инак как
Да се достигне свободата пак

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)