Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ ИЗКУСТВО Поетът-ясновидец Теодор Траянов
0

Поетът-ясновидец Теодор Траянов

Поетът-ясновидец Теодор Траянов
0

На снимката: Кръг Хиперион (Теодор Траянов долу вдясно)

Траянов често е провъзгласявал, че поетът е
вещател и предсказател, прорицател в бъдещето.

~ Любомир Георгиев

ЧОВЕКЪТ

Като натура Траянов беше едно странно смешение на жизнерадост и оптимизъм и на мистика. Първото се проявяваше във всекидневния живот и в общуването с хората, а второто – в тишината на самотата и творческото самочувствие.

Иван Радостлавов в “Теодор Траянов – литературни анкети” на В. Балабанова, с. 117

*

Преди да познавам лично Траянов аз вече го знаех като поет. В 1912 г. излезе неговият сборник “Химни и балади”. Това беше литературно събитие. На следната година във вестник “Нова балканска трибуна” аз написах литературния си файлетон “Теодор Траянов” за неговите “Химни и балади”. С въодушевление аз поисках да очертая творческата същност и литертурното ново, което той представляваше за нашата литература и поезия…
Един летен ден отворих на едно позвъняване. Насреща ми беше един непознат: среден на ръст, спретнато облечен, живо и симпатично лице. Въпреки моята резервираност гостът без церемонии, с държание като на отдавнашен познат, дори приятел, не аз него, а той мен ме поведе към стаята ми, дето ми се обади, че е Траянов и използувал случая да ме види, да види автора на файлетона, който беше така възторжено се отзовал за сборника му. И това – естествено, непринудено, искрено, с една едва доловима стеснителност. Той ме подкупи веднага със своята естественост в това първо запознаване, с жизнерадостта и поривитостта на натурата. Аз го почувствах веднага близък и приятелски настроен. Затова с готовност се отзовах на желанието му да се срещнем вечерта, за да говорим. Вечеряхме в известната тогава гостилница на бай Георги “Средна гора”, където се заседяхме късно до полунощ в непринудени разговори за литература, главно, и се разделихме като стари приятели и съмишленици. Още тук той се изяви такъв, какъвто остана в моето съзнание през цялото време на с нищо незасенчената ни дружба повече от тридесет години – жив и подвижен, с цветистия си хумор, с цялата си сърдечност и откровеност. Това, което винаги е подкупвало най-много у него. Това, което вън от всичко друго, ме привърза завинаги към него.
За нашата среща той говори после едва ли не същото. В спомените си В.Балабанова предава следното – Траянов й казал: “Бях във Виена. Знаех за него. Бяха ми изпратили една негова рецензия за мене, но не се познавахме. Щом се върнах в България – право при него. Сварих го в къщи. Той ме посрещна добре. Говорихме цяла нощ и се разбрахме за цял живот.”

– Иван Радостлавов, “Спомени, дневници, писма”, стр. 139/41

*

Още през първите дни на първите ми срещи с Теодор Траянов аз почувствах искрения и благороден човек. Той нямаше нужда да се представя външно с нещо повече от това, каквото си беше като личност и поет. Заучената маниерност, присъща на някои “специалисти” в това отношение, му беше чужда. Неговата вътрешна сдържаност, която идеше от углъбеност и състояние на самоанализ, от усамотяване в себе си дори на обществени места със събеседници, можеше да измами страничния случаен наблюдател. Тази му сдържаност и пестеливост на думи не бяха присъщи на неговата личност. Той беше дълбоко сърдечен човек, който обичаше да разговаря откровено и задушевно с тия, които беше приел за свои приятели, без оглед на външност и специалност в техния живот. Тъкмо тази сърдечност и проявявана обич към тях поддържаше и чувството им на преданост към него…
При всички неволи в личния си живот той не беше лишен от чувството за хумор. И често обичаше да се шегува със своите събеседници, като запазваше мярка във взаимната ни привързаност и границата между искрения безобиден смях и присмеха. Нищо чудно – неговият смях значеше обич и още едно уверение за безусловна близост и чиста приятелска преданост на въодушевен романтик. Въобще той обичаше народа и аз никога не го видях да унижи с държанието си негови синове.

Вичо Иванов, “С мисъл и порив”, стр. 68

*

Когато влязохме в двора, слънцето клонеше да зайде, но, за щастие Траянов не беше още излязъл. Той седеше под едно дърво, облегнат на пейката и не правеше нищо. Хубавият млад мъж с меланхоличните очи и дългите коси се усмихна ласкаво и ми подаде ръка, но продължи да седи, облегнат на пейката – царствено облегнат. Аз бях пленен от него. Само неговият недостатък да заеква внасяше дисхармония в съзвучието на моите впечатления. Има мълчание и мълчание! Един мълчи срамежливо, друг – виновно, трети – злобно. Траянов мълчеше мечтателно, но понякога и стеснително. Този облик на стеснение идеше от неговия недъг да заеква. Понеже заекваше, имаше привичката да млъква неочаквано и да се усмихва виновно.

Константин Гълъбов, “Спомени весели и невесели за български писатели”, с. 160/1

*

Майката на Теодор Траянов живееше след смъртта му близо до нас…
Първото й дете било момиче, умряло преди раждането на Теодора. А малко преди да се роди първородният й син, тя сънувала канарче с едно око. Плакала и се страхувала да не роди дете с едно око. Раждането било трудно. Детето било едро и се родило в “ризница”. Като бебе било много тихо дете.
До три-четири годишна възраст Теодор говорел много добре. После отишъл с баба си в Плевен на гости. Когато се върнал, майка му с ужас забелязала, че детето заеква. Казали й, че там бил паднал на цимента в кухнята. Питала съм го самия Теодор. Според него там умряло малко момиченце на неговата възраст, с което постоянно играел. Момиченцето се разболяло и починало. Тъй като постоянно питал за него, завели го да види мъртвото си другарче. Момиченцето лежало като малко ангелче и се усмихвало, но не му отговаряло. Теодор преживял това много тежко и не искал да се отдели от ковчега. Той цяла нощ молил Бога да я съживи и на сутринта го намерили премръзнал на пода.

Вера Балабанова, “Теодор Траянов – литературни анкети”, стр. 24

*

Смрачи се. Настъпи тиха, безлунна вечер. Над главите ни се опъна модросиньо небе, осеяно с безброй звезди. Той погледна нагоре и посочи белеещия се на югоизток Млечен път. И без всякаква връзка с предходния разговор започна да ми обяснява каква форма има Млечния път. Понеже някога се бях занимавал с астрономия и не ми липсваха основни познания в тази област, скоро ми стана ясно докъде се простират познанията му и откъде започват поетическите му “приумици”. Така от гигантската лещовидна форма на Млечния път скоро той стигна до концентрично разположените една в друга кристални небесни сфери, отвъд които бил светът на идеите…

Иван Богданов, “Неизбледняващи спомени”, стр. 210/11

*

Оптимистични бяха срещите ни с Теодор Траянов през топлите летни нощи… През тия незабравими летни софийски нощи поетът Теодор Траянов беседваше с нас за звездното небе като астроном. Ние, неговите слушатели, обаяни от астрономическите му познания, изглеждахме като студенти, а Градската градина сякаш да беше неговата обсерватория. Тия познания Теодор Траянов бе получил отчасти в Софийския физико-математически факултет, а после, като студент по архитектура във Виена, цели шест години поддържал научните си интереси и към тая небесна дисциплина. След завръщането си в България той не преставаше да се интересува от астрономия и беше в приятелски връзки с бележития наш математик и астроном проф. Любен Попов, член на няколко чужди академии… При мои всекидневни срещи с професор Попов през 1950 година в двореца в Балчик, където и той беше там на почивка, често ми говореше с възхищение за своя покоен приятел Теодор Траянов, за неговите познания по математика, астрономия и литература.
— Теодор беше едно рядко явление не само в българската литература, а въобще в нашата култура – казваше той. – Какви познания по музика, театър, литература, изобразителни изкуства, философия, по история на човешките цивилизации и култури! Познания не самоцелни, бих казал – не манифестиране на ерудиция, която у някои хора е поза, а по-скоро духовно богатство.

Вичо Иванов, “С мисъл и порив”, стр. 67

*

— Тогава четях много и много празнини запълних. Само едно пропуснах: окултното образование. После Дора ме поведе към Християнството и тази празнота остана.
— Но Вие чудесно и сам я запълвате – казах аз.

Вера Балабанова, “Теодор Траянов – литературни анкети”, стр. 51

*

Индийската култура му е чужда… Египетската му импонира… Особено го занимава Християнството и той се опитва да го съпостави с Юдейството. Непрестанно повтаря, че той е старозаветен и ми отправя въпроси от различен характер…

Моис в “Теодор Траянов – литературни анкети” на В. Балабанова, с. 143

ПОЕТЪТ

1

Увлечени във въртежа на делничния живот ние не можем да го познаем. А с нашата обикновена мисъл – не можем да го постигнем, нито с построенията на логиката можем да го излекуваме. Защото в него говори духът, самият дух, който отсича с острието на своя меч творчеството му.

4

А кой ще ни въведе в тъмната забрава на неговата символика? А кой ще ни изведе оттам? – Интуицията. Тя е като слънце, което свети над двойнствено небе: над нашето сърце и над неговото.

17

В стиховете му често говори гласът на заклинател. Цял цикъл негови песни може да се нареди, в които звучи пръвната сила на магическото пение на древния човек. Това показва, че той се е докоснал до тайната на Мировата душа, чиято огнена музика пее със съкровените гласове на Природата.

19

Чрез пеещите звуци на неговия стих ние ставаме причастни с магията на нощната тишина и блуждаещите сенки, с кадифената мекота на лунните лъчи, с кипежа на неспирния ручей, със съзвучната песен на съзвездията… Той е вълшебникът на българското слово.

21

Той е поетът на българската скръб и възвишен пророк на освобождението от нея.

24

Жената на Траянов не е жена на земните предели. За поет, който се е гмурнал в метафизичните гълбини на пола жената може да бъде само същество на серафичните сфери – далечен символ на същество, в което поетът иска да прелее импулса си към непостижимото.

25

Всички обожатели на жените от горните сфери са мистици.
Чрез еротизма се изживява постижимото в любовта, чрез мистиката – непостижимото.
Траянов е разбрал това.

26

Основата на всеки поет е религиозна.
В основата на Траяновото светоразбиране лежи религията. Не религията – мъртвата догма, а екстазния устрем на човека към постигане тайната на Бога.
Константин Стефанов, “Теодор Траянов” – статия

*

Всяка дума в неговите стихове, всяка рима и алитерация е поставена точно на мястото си, разпоредена е с математическа строгост… Това може да създаде впечатление за изкуствена нагласа, ако не беше буйното чувство, което често преминава в огнен и неудържим патос, не познава меката приливност, а вибрира с резки скокове, с контрастна категоричност. От тихите полупрошепнати романтични песни до барабанните ритми на българските балади – такъв е диапазонът на Траяновата поезия, която съдържа ценности, непознати на новия читател. Траянов често е провъзгласявал, че поетът е вещател и предсказател, прорицател в бъдещето.

Любомир Георгиев, “Литературна класика”, стр 54

*

Поезията се превръща в нещо като ясновидство и кабалистика, в тайнство и свещенодействие…
На същата задача служи езикът – единствен в българската литература. В лексиката на Теодор Траянов преобладават думи от старобългарските ръкописи, от църковно-славянските текстове, от езическата и християнската митология, от далечната история на Сирия и Вавилон. Ето някои от тях: балдахин, капище, ясмин, извиви (завои), низпадат, богомолен, прорицател, херувими, жрец, бард, имортели и т.н.
Особено обича Траянов двусловните определения и той съчетава по свой начин думи, които придобиват нови нюанси: златноткан пурпур, знойнодишаща рана, слънцелик народ, вдъхновена звездопис, нектар златопенест, златоцветно лято, огнелик витяз, огън златоструен и т.н.
Теодор Траянов е един от най-добрите майстори на алитерацията в българската поезия… Дори изтръгнати от контескта отделни негови редове правят впечатление със съзвучията си: “отблясъци от бърза бран”, “с неуловим огледан лик”, “над нас отронват странни небосклони”, “заблещукал бащин бряг”, “разискрен сетен лъч изгасна”, “отблясък – песен сякаш скръб неясна”, “мълнията – огнен бързей”, “спокойно-сънен блясък”, “затихва звезден звън” и т.н. Няма съгласна, която да не е превърната в съзвучие, дори дразнещите слуха “ж”, “ч”, “ш”, “щ”:

Отдавна съдбата аз дебна
всеведущ, всегрешен, всевещ…

Със силно развития си музикален слух Теодор Траянов създаде една традиция, която не можеше повече да пренебрегва полифоничната страна на поетичното творчество.

Любомир Георгиев, “Литературна класика”, стр 42-44

*

Поезията на Т. Траянов ни го представя като изключително културна личност, побрал в себе си и усвоил художествения опит на най-различни изкуства, националности и епохи. Може без колебание да се каже, че творчеството му не се индуктира от живота, а от книгите, картините, музикалните пиеси, музеите, затова то носи неизбежен, зачатъчно заложен белег на интелектуалност. И дори когато в “Български балади” стиховете са предизвикани от външни поводи, не ни напуща впечатлението за литературна асимилация, за свръхкултурна натовареност и обремененост.

Любомир Георгиев, “Литературна класика”, стр 39

*

— Пътят на моето творчество е съдба. Ето защо никакво друго развитие не е мислимо. “Български балади” и “Песен на песните”, например, съвсем не са продукт на националните катастрофи, а са въплъщение на българската историческа съдба от 13 века насам. Националните ни катастрофи и българската твърда вяра в бъдещето дават само особения колорит на тези творения. Държа фанатично на цялото си творчество. Мога ли да се разкайвам, например, че съм създал и “Романтични песни”, в които съм се стремял да пресъздам в художествена форма българския мит и българско поверие.

Интервю в “Теодор Траянов – литературни анкети” на В. Балабанова, с. 155

*

Сам авторът по-късно казва следното за ранните си творби:
— Това творчество, избухнало в юношеска самонадеяност с неудържим напор, носи в началото си, в голяма степен, фрагментарен характер. Липсата на опита в познанието на света и недостатъчното още съвладяване на великите и вечни тайни в изкуството са били изкупвани не само от оная непорочност, при която погледът гледа безстрашното звездно небе, а и от огъня на бунтарското състояние на духа, без което истинското творчество е немислимо.

Любомир Георгиев, “Литературна класика”, стр 44

*

Споменах му изказването на известна немска поетеса, че тя не би пожертвала съдържанието заради формата. Траянов ме поучи, че големият поет никога не жертва формата, защото я владее съвършено и органически я слива със замисъла и съдържанието.

Вера Балабанова, “Теодор Траянов – литературни анкети”, с. 66

*

Просто е странно, че докато всички по-крупни символисти изживяват някаква еволюция на наша почва, то почти само Теодор Траянов стои невъзмутим, вкаменен в своето романтично и индивидуалистично царство. Като се изключи войната, нищо друго не го стряска от неговия средновековен сън, в който има много русалки, феи, умиращи войни, баладичен шепот. Траянов остава самотен и неподвижен в нашата поезия като някаква готическа кула, заобиколен от дълбоки ровове на отчуждение. Той с някаква незавидна упоритост носи върху себе си тежките доспехи на средновековен рицар, прав и невъзмутим, както в гравюрите на Дюрер. Него сякаш го интересуват само “вечни въпроси”, той презрително гледа на съвременността, но тя от своя страна също му отмъщава. Разбира се, всичко това като феномен е много интересно, просто любопитството ни се засилва към този поет, който живее в дълбоките въздишки на немското средновековие, изпитва сладостта на старинната романтика на готическите катедрали, пленителните звуци на средновековния рабсод.
Траянов при всички обстоятелства си остава една самотна и горда личност, изпълнена с метафизическо презрение към действителността. Той толкова много живее с проблемите на изкуството и духа, че е безпомощен в сферата на практическия живот. Такъв човек не живее в мира “сего”, той не принадлежи към царството на грешните кесари. Явно, че пред нас се намира един аристократ на духа, принадлежащ към висш духовен “цех”, който няма нищо общо с нашите земни работи. Той се движи като някаква безшумна комета в нашата поезия все по една и съща духовна траектория.

Здравко Петров, “Личности и съдби”, стр. 153/4

*

К. Величков пише: “Малцина от нашите млади поети, които се отличават с талант, са спечелили така силно моите симпатии още с първите си опити, както авторът на тая стихосбирка (“Venus primitiva”). Той ме порази от самото начало с един извънреден изблик на сила, каквато не се среща у никой почти друг млад поет и която завладява и увлича мимо темите, до които се докосва, и мимо начините, по които ги развива.

Здравко Петров, “Личности и съдби”, стр. 167/8

______________________

Интересува ви какво мисля честно за еврейската интелигенция? Ще бъда откровен: не особено ласкаво. Защото грубият материализъм, в който тя се самоволно заточва, а и пагубният ограничен дух на ветото, й пречат да разкрие скритите и напластени енергии и залежи на богоизбран народ… Питате ме още какво мисля за развитието на българската културна проява? Вярвам фанатично в културната мисия на българина въпреки временното забавяне на героичния темп в развитието, чиито обективни и субективни причини са известни.

*
Животът е стълбата, която води към Божеството. Това е смисълът на живота.
*
Верността за мен не е дълг, а обич.
*
Един народ трябва да даде форма на своя вътрешен живот.
Гласът на това, което живее в него трябва да бъде чут.

~ Теодор Траянов

Подбор на текстовете от Ралица Благовестова

Виж и материала
ТЕОДОР ТРАЯНОВ: “БЪЛГАРСКИ БАЛАДИ”

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)