Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС БЪЛГАРИЯ “България, държава на Духа”, Дмитрий Лихачов

“България, държава на Духа”, Дмитрий Лихачов

0

И тогава аз си помислих, че ако в България не винаги е имало държава външна, то винаги е имало държава вътрешна. Съществувала е държава на Духа. У мен се оформи този термин – държава на Духа.” / Дмитрий Лихачов

1018058a

“България е неголяма страна, но тя се намира между северните култури на Европа и южните. Между източните култури – Мала Азия, и западните култури. Тя се намира в самия център. Тя може да стане първа страна по своето културно значение. По хуманитарната култура, не по техническата. Аз намерих забележителни неща, които се осъществяват у вас – неща, които отговарят на онзи идеал, който си бях построил в себе си: идеалът за България като царство на Духа, като царство на хуманитарната култура, като страна на бъдещия 21-ви век.” / Дмитрий Лихачов

“Вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура, най-древната отломка. И затова трябва да я съхраним, та днешна България да не бъде само последна отломка от миналото, но и първата от бъдещето – първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето.” / Дмитрий Лихачов

“Аз се занимавам с древната руска литература от X-тия до XVII-тия век. А древноруската литература е свързана с българската през цялото време. Това са 7 века на връзки с българската литература. Преди всичко най-голямата и най-великата връзка е, че ние сме получили литературния и книжния език от България. Несъмнено е, че нашето богослужение, нашата книжнина са били пренесени у нас преди всичко от България до момента, в който в Русия започват да се превеждат книги направо от гръцки. Обаче от гръцки се е превеждало пак на езика, който сме получили от България. Връзката с България се е осъществявала чрез книжността, чрез езика. Както и по други пътища – чрез изкуството, разбира се. Чрез изкуството на богослужебното пеене. Всичко това се е предавало у нас от България, оказвало е влияние.” / Дмитрий Лихачов

Dmitrii-lihachov1

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)