Списание НУР

Списание НУР
0

СПИСАНИЕ НУР („нур“ – негаснеща, нетленна светлина) е автографът на Учението Път на Мъдростта в Третото хилядолетие.
Нур не само поднася изводи на минали духовни учения и религии, слова на Учители и Пратеници Божии, но свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния океан на Mъдростта, които хранят личното битие, социалната отговорност и мировото ни съзнание. Нур е евхаристийният съд на Новата доктрина. При Мъдростта тайнства има, но тайни няма! Списанието пише за овладени енергии и живени Послания – води битка за еволюиращия и сочи пътя за свещения. Нур не боледува за величие, но е отговорно за великото; Нур не гладува за признание, но насища будните.
С Нур ще направите Mъдростта трапезен хляб на своя живот!

 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

НУР е авторско списание на Ваклуш Толев, съдържащо послания и програмни теми от Учението Път на Мъдростта. “Нур” в превод от древноперсийски означава “негаснеща, нетленна светлина”, а в Християнството е светлината от гроба Господен. Тя – като Светлина на Мъдростта, е изобразена на корицата на списанието, струяща иззад отворени двери на олтар – символ, че посветеното духовно знание вече не е скрито. Други характерни символни елементи на корицата са фонът – виолет, цветът на Мъдростта, и надсловът на списанието: Няма зло, има нееволюирало добро!
Първият брой е отпечатан през 1993 г. и оттогава са издадени средно по 4 списания на година, или повече от 6000 страници, скриптиращи Вълната на Знанието. Съдържанието се формира от публични лекции и слова на Ваклуш Толев в университети и културни центрове в страната. Сред заглавията на темите са “Откровението като съзнание“, “Голгота – границата на духовната пасивност“, “Пътят на Кундалини“, “Самокръщение, Единосъщие, Съсътворителство“,  “Себесъдбата – свобода от Човека“, “Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена“, “Богоуподобяване, Богоусвояване, Богоприложение” и много други. Пълен списък с темите, излизали на страниците на списание “Нур”, може да се разгледа  ТУК.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)