Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ ИНТЕРВЮ Изповеданието е доблест, но тя отдавна е минала като школа за възпитание

Изповеданието е доблест, но тя отдавна е минала като школа за възпитание

0

10 януари 2010, София
Интервю с Ваклуш Толев за Посланията на Планетния Логос (продължение, върху Трети период)

Какво е Послание на Планетния Логос
Из авторското списание на Ваклуш Толев – сп. Нур, Проглас 1/2005:

Посланията не са проблем на време, а на времена; те не са епистоларна книжнина, а вестителства на едно ново Учение. Културата на Посланията е идея на потребата – прозрение и предназначение. Ако в Третото хилядолетие след Христос светът остане без нова Духовна вълна, без нова Доктрина, то човечеството ще влезе в капсулация за йерархията на Себеосъществяващия се Бог! Посланията са Път за обожествяване!

Kонцепция на Учението на Мъдростта за Пътя на Кундалини
Източник: www.vaklush.org

Кундалини е Диханието на Твореца, вложено в човека – образът на Абсолюта във формата на Змия-Огън. Инволюиращият Кундалини създава система от тела на човека и изгражда подстъпи – седем центъра (чакри) за възземането на човека в обратния път на еволюиращия Кундалини. Пътят на Кундалини е доктрина на Живота!
Първият център (в основата на гръбначния стълб) е седалището на спящия Кундалини, той храни човека с етерно-астрална енергия; Кундалини е оплождащото семе на света.
Вторият център (в слънчевия сплит) разпределя астрална енергия и в него се събужда проектираната в човека божественост; Кундалини е еманация на Същността.
Третият център (в далака) захранва с топлина и в него се събужда Светлината като вътрешна потреба; Огънят на Кундалини е всепроникващ като вибрация.
Четвъртият център (в сърцето) е изворът на интуицията и в него се събужда Мировото съзнание в човека; Кундалини носи целокупния Живот.
Петият център (в гърлото) е на яснослушането и в него се събужда Мирово знание; Кундалини слиза от Незнайността, за да създаде Знайност.
Шестият център (в хипофизата) е на ясновиждането – Третото око – и в него се събужда Мировата съвест; Кундалини е Всеобединителната сила.
Седмият център (в епифизата) е Хилядолистникът и в него се събужда Всемирното съзнание; Кундалини е образът на Нищото, Което е във всичкото!

Кундалини е Безпричинната Причина в човека!

~  ~  ~

ВЪПРОСИ
в интервюто

– Каква е йерархията на знанието, съответстваща на третия център на Кундалини и на третия период на Посланията? Това знанието като осенение ли е?
– Каква е връзката между енергиите на третия период на Посланията, Духовната вълна на Правдата и третия енергиен център в човека?
– Можем ли да считаме, че третата Духовна вълна, третата чакра и третият период на Посланията са своеобразна цедка на миналото и подготовка за по-нататък?
– Кой е завистникът у нас и каква е неговата връзка с третата Духовна вълна и с третия център на Кундалини?
– Жертвата в Мъдростта само подготовка ли е за служение или вече е служението?
– Кои са съдбовните знаци на човечеството и смисъла на бедствието, споменати в Посланието за 1989 година?
– Третият период завършва с Посланието за 1989 година, където за пръв път се явява мото на Посланието. Какво означава да благодарим и да сътрудничим?

 

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)