Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ ПЪТ НА МЪДРОСТТА Човекът не е “организираното животно”, а един бог в развитие

Човекът не е “организираното животно”, а един бог в развитие

0

Интервю с Ваклуш Толев върху Доктрината за Духовните вълни.

Какво са Духовните вълни
Из
сп. Нур 1/2005:

Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос – Божествена еманация, която храни планетната цялост. Тя е подкваса и носи развитие; тя е промяна, но не и насилие. Духовната вълна не атакува отделния орган, а докосва душевната цялост; тя не е унищожение, а филтрация за чистота. Нейната светлина и оплождане трябва да бъдат внесени чрез динамиката на енергиите. Това извършват Великите Посветени – Богосиновете, които са предназначени за върховна жертва, макар че жертвата не е лична – личен е само акта на жертвуването.
Седем светилника има в битието на човека. Седем Духовни културни раси и седем Духовни вълни го плискат и обожествяват. Различните Духовни вълни не си противоречат – в еволюцията няма противоречие, а развитие. С Правдата научихме полюсите, с Любовта научихме прощението, с Мъдростта учим святостта на признанието за прозрение, а с Истината ще приготвим живота си за Свобода. Свободата е неограничението, което има само Бог!

Доктрина на Учението на Мъдростта за Духовните вълни
Източник: www.vaklush.org

Еволюцията е обусловена от Седем Духовни вълни, излив на Планетния Логос. Те са степени в усвояването на Бога. Стратегията на Духовните вълни е йерархията на културите и вътрешното развитие на човека!
Духовната вълна на Сътворението влага подобието и образът започва да се разгръща; тя осъществява в човека борба за индивидуализиране във Физическото поле.
Духовната вълна на Митологията влага въображението и събужда потребата от безсмъртие; тя ражда в душата на човека конфликта да търси Божествеността.
Духовната вълна на Правдата влага доброто и злото като принцип на развитие и внася размерността като поведение; тя освобождава човека от многото богове.
Духовната вълна на Любовта влага прощението и пулсира процеса на еволюция за Единство; тя води човека да се види като син на Бога.
Духовната вълна на Мъдростта събужда прозрението и със светлината на Знанието кръщава плътта с Духа; тя надмогва в човека полярностите.
Духовната вълна на Истината събужда откровението и изявява Божествеността; тя осъществява в човека единството между Дух и материя.
Духовната вълна на Свободата освобождава вложената Божественост и осъществява Богоживота; тя въззема човека до Съсътворител на Сътворителя!
Духовните вълни са една хронология на Космичния и човешкия дух!

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)