Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ ПЪТ НА МЪДРОСТТА Учението на Мъдростта сменя гамата на добродетелите с диоптрите на знанието

Учението на Мъдростта сменя гамата на добродетелите с диоптрите на знанието

0

10 януари 2010, София
Интервю с Ваклуш Толев за Посланията на Планетния Логос (продължение, върху Трети период)

Какво е Послание на Планетния Логос
Из авторското списание на Ваклуш Толев – сп. Нур, Проглас 1/2005:

Посланията не са проблем на време, а на времена; те не са епистоларна книжнина, а вестителства на едно ново Учение. Културата на Посланията е идея на потребата – прозрение и предназначение. Ако в Третото хилядолетие след Христос светът остане без нова Духовна вълна, без нова Доктрина, то човечеството ще влезе в капсулация за йерархията на Себеосъществяващия се Бог! Посланията са Път за обожествяване!

Kонцепция на Учението на Мъдростта за Пътя на Кундалини
Източник: www.vaklush.org

Кундалини е Диханието на Твореца, вложено в човека – образът на Абсолюта във формата на Змия-Огън. Инволюиращият Кундалини създава система от тела на човека и изгражда подстъпи – седем центъра (чакри) за възземането на човека в обратния път на еволюиращия Кундалини. Пътят на Кундалини е доктрина на Живота!
Първият център (в основата на гръбначния стълб) е седалището на спящия Кундалини, той храни човека с етерно-астрална енергия; Кундалини е оплождащото семе на света.
Вторият център (в слънчевия сплит) разпределя астрална енергия и в него се събужда проектираната в човека божественост; Кундалини е еманация на Същността.
Третият център (в далака) захранва с топлина и в него се събужда Светлината като вътрешна потреба; Огънят на Кундалини е всепроникващ като вибрация.
Четвъртият център (в сърцето) е изворът на интуицията и в него се събужда Мировото съзнание в човека; Кундалини носи целокупния Живот.
Петият център (в гърлото) е на яснослушането и в него се събужда Мирово знание; Кундалини слиза от Незнайността, за да създаде Знайност.
Шестият център (в хипофизата) е на ясновиждането – Третото око – и в него се събужда Мировата съвест; Кундалини е Всеобединителната сила.
Седмият център (в епифизата) е Хилядолистникът и в него се събужда Всемирното съзнание; Кундалини е образът на Нищото, Което е във всичкото!

Кундалини е Безпричинната Причина в човека!

~  ~  ~

ВЪПРОСИ
в интервюто

– Каква е йерархията на знанието, съответстваща на четвъртия център на Кундалини и на четвъртия период на Посланията? Това знанието като интуиция ли е?
– Каква е връзката между енергиите на третия период на Посланията,  четвъртия център на Кундалини и Духовната вълна на Любовта?
– Затова ли – във връзка с поносимостта – в четвъртия период за пръв път идват Повеления?
– Какво представляват трите йерархии: Деца на Божията воля, Деца и Деца на Слънцето?
– Каква е тайната, скрита в последното Повеление: “Отворен е новият храм – там има олтар, трон и жезъл”?

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)