Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС CUL ФИЗ OBC’s CEO: “Юзуру Ханю е суперзвезда, свързваща света” | OBC’s CEO: Yuzuru Hanyu is a Superstar Connecting the World

OBC’s CEO: “Юзуру Ханю е суперзвезда, свързваща света” | OBC’s CEO: Yuzuru Hanyu is a Superstar Connecting the World

OBC’s CEO: “Юзуру Ханю е суперзвезда, свързваща света” | OBC’s CEO: Yuzuru Hanyu is a Superstar Connecting the World
0

In ENGLISH bellow

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова

~ ~ ~

Род Блек от TSN Канада за Юзуру:
“Жива, дишаща и пързаляща се легенда.“
Крис Хауат от Euro Sport:
“Посрещан е с възхищение и е обожаван навсякъде, където отиде.”
Друг коментатор: “Ние сме в присъствието на истинско величие.”

~ ~ ~

Въпреки, че за съвсем малко Юзуру Ханю не успя да приземи мечтания и смятан за непостижим четворен аксел, опитът му да запише за пореден път името си в историята на фигурното пързаляне не остана неоценен и сертифициран от ISU при оценяването на изпълнението. След първоначалните сълзи, които не успя да скрие от камерите, тази новина, поднесена му от репортер, смъкна цялата натрупана тежест от плещите му и Ханю разцъфва в изненадана и щастлива усмивка като малко дете, чиито неимоверен труд все пак е бил отбелязан.

Следва превод на статус от официалния инстаграм акаунт за Олимпиадата в Пекин ’22:

Казано с ръка на сърцето оставих там всичко, което имах. Нямаше какво повече да дам. Бях във върхова форма от самото начало и мисля, че завъртането на аксела беше добро. Опитах да го направя и това е нещо, което ще ценя вечно.”⁠

Понякога, ако стремежът ви е да правите история, трябва да поставите всичко на карта. Ханю Юзуру падна при опита си за четворен Аксел – скок, който не е изпълнен успешно досега в историята на фигурното пързаляне, и пропусна подиума при мъжете. Но двукратният олимпийски шампион даде всичко от себе си в опит да покори предизвикателството, приел още от детството си.⁠

Благодарим ти, Юзуру Ханю, че винаги ни вдъхновяваш да преследваме мечтите си! ❤

~ ~ ~

Главният изпълнителен директор (CEO) на Olympic Broadcasting Company (OBC), която осигурява излъчвания телевизионен сигнал на Зимните олимпийски игри в Пекин, бе интервюиран от Kyodo News на 16-ти и оцени високо световноизвестния фигурист в соловото фигурно пързаляне при мъжете, Юзуру Ханю с думите: “Той е спортист, който вече е отишъл отвъд спорта. Уникална суперзвезда, която минава границите на държави и култури и свързва хората по целия свят.

Ханю е атлет с изумителни качества и много ентусиазиран и атрактивен характер“, продължава Exarchos. “Хората искат да се срещнат с него и да слушат за него.” OBC провежда дигитална стратегия, при която на Юзуру Ханю се гледа като на извънредно важен спортист, по думите на Exarchos:  “Ханю създаде положителна атмосфера в този ден и помогна за решаването на много проблеми и различия. Имаме нужда от повече спортисти като него.”

В заключение нека си припомним затрогващите и пълни с енергия думи на Юзуру по повод земетресението в Япония, оставилото незаличим отпечатък в съзнанието му. Той е на 16 години, когато родното му място е разтърсено от природното бедствие с магнитут от 9-та степен, отнело хиляди човешки живота, причинило избухването на ядрената централа във Фукушима и изместило оста на Земята с ок. 10-25 см.

“В нощта на 11 март 2011 г., в първия ден от земетресението, видях звездното небе, което винаги е над нас. Подобно на тези звезди всеки може да бъде една малка светлинка. В усмивката на хората намерих сила да продължа точно както намерих сила в звездите през онази нощ. Подобно на звездното небе, ние сияем най-ярко, когато се съберем в едно цяло. Ако моето изпълнение може да събира всички, то аз съм истински късметлия. Не мисля, че много фигуристи могат да имат такъв късмет, така че наистина за мен е чест да бъда Юзуру Ханю. Като Юзуру Ханю искам да споделя любовта му, фигурното му пързаляне; да го ценя и да го усъвършенствам.”

~~~~~~~~~~

Article-1

 Rod Black of TSN Canada about Yuzuru:
“A living, breathing, and skating legend.”
Chris Howath of Euro Sport:
“He is admired and adored everywhere he goes.”
Another commentator:
“We are in the presence of real greatness.”

~~~~~~~~~~

Although Yuzuru Hanyu failed to land his dreamed and considered an impossible quadruple axel, he went for it and once again made his name in the history of figure skating. His try is already officially certified by ISU. After the initial tears, which he couldn’t hide from the cameras, this news, presented to him by a reporter, canceled all the accumulated weight put on his shoulders and Hanyu blossomed into a surprised and happy smile as a little child whose hard work was appreciated.

Text from the Olympics Beijin ’22 official instagram post from above:

I honestly left everything out there. I have nothing left to give. I was at top gear right from the start and thought I rotated the Axel well. I went for it, and it’s something I’ll cherish forever.”⁠

⁠Sometimes, if you’re striving to make history, you have to lay everything on the line. Yuzuru Hanyu fell on his attempt at the quadruple Axel, a jump never done before in figure skating history, and missed out on the men’s singles podium. But the double Olympic champion gave it his all in a bid to achieve his childhood goal.⁠

⁠Thank you, Yuzuru Hanyu, for always inspiring us to chase our dreams. ❤

~ ~ ~

The Chief Executive Officer (CEO) of the Olympic Broadcasting Company (OBS), which provides the public signal of the Beijing Winter Olympics broadcast and television, was interviewed by Kyodo News on the 16th, and praised the world-renowned Figure Skating Men’s Single Skater, Yuzuru Hanyuis an athlete who transcends sports. A unique Superstar who crosses the boundaries of countries and cultures and connects people around the world.

Hanyu is an Athlete with amazing abilities and very enthusiastic and attractive qualities,” said Exarchos. “People want to meet him and learn about him.” Olympic Broadcasting Corporation is strengthening  Digital strategy, of which Yuzuru Hanyu is seen as a very important athlete, Exarchos said: “Hanyu has created a positive atmosphere in this day and was helpful in solving of many problems and differences. We need more athletes like him.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)