Home FREE VISION МЕДИЯ ИЗДАНИЯ РОДОСЛОВИЕТО на ЧОВЕКА

РОДОСЛОВИЕТО на ЧОВЕКА

РОДОСЛОВИЕТО на ЧОВЕКА
0

Изтегли безплатно електронна версия на изданието (zip-нат pdf): ТУК
За МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА изтегли безплатна ел. версия (pdf): ТУК

(за четене онлайн ползвай линковете в съдържанието*)
*липсата на линкове в съдържанието означава, че съответните теми влизат в линка над тях

автор
А Н И   Б Е З А Н Т

~  ~  ~

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

ПРЕДГОВОР // Ваклуш Толев
Теософското общество – възникване и повели

ГЛАВА  I
ДУХОВНО РОДОСЛОВИЕ
Духовната еволюция на човека
Великите йерархии
Полето на еволюцията
Планетна Верига
Кръг
Човешките монади
Определение на думата “човек”
Минаването на монадите през четирите планетни вериги
Слизане на човешките монади
Първи кръг    
Втори кръг    
Трети кръг    
Четвърти кръг 
Великите Коренни раси

ГЛАВА II
ФИЗИЧЕСКО РОДОСЛОВИЕ
Праотците като ръководители на физическата еволюция

ГЛАВА III
ФУНКЦИИТЕ НА ЧЕТИРИТЕ КЛАСА БАРХИШАД-ПИТРИ
Първи кръг
Втори кръг
Трети кръг
Четвърти кръг
Четвърти кръг, Първа раса    
Четвърти кръг, Втора раса   
Четвърти кръг, Трета раса   
Ролята на Бархишад-праотците в еволюцията на расите

ГЛАВА  IV
ИНТЕЛЕКТУАЛНО РОДОСЛОВИЕ
Класове Манасапутри
Първи клас – Асури   
Втори клас – Агнишвати   
Трети клас – Владиците на Венера   
Четвърти клас – Слънчеви праотци   
Ролята на Манасапутрите

ГЛАВА V
ЧОВЕШКИТЕ РАСИ  
Зараждането на Четвъртата раса
Първа подраса   
Втора подраса   
Трета подраса   
Четвърта и останалите подраси
Пета раса

ПРИЛОЖЕНИЕ
Диаграми
Таблици

ИЗТЕГЛИ КНИГАТА в pdf-формат

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)