Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ ПЪТ НА МЪДРОСТТА Енигмата на Възкресението през погледа на Мъдростта

Енигмата на Възкресението през погледа на Мъдростта

Енигмата на Възкресението през погледа на Мъдростта
0

Възкресението не е мит на религиозния бит, а е реалност. То е мистична възможност всеки да го осъществи – щом Един може да го извърши, то е право и дълг на всеки – в Космичността няма единични действия. Възкресението е най-важният и последен акт на земната еволюция.
Възкресението е реален земен феномен, а не подземно или надземно тайнство. Излив на енергии за освобождаване от плътта на планетата. Вложената в човека възможност да събира и пръска материята. Не е чудо, а феномен на одухотворената плът. Възкресението не е тайнство, защото не е приземеност – то е велика тайна на вътрешно съпричастие с Божествеността. То е формула за посвещение, обожествяване, съхармонизиране с Целостта! Възкресението е Мирова мистерия, защото енергията му храни цялата планета. С него не се освобождаваме от света (както повечето хора мислят), а овладяваме света. Възкресението е признанието, че човек може да одухотвори и да владее материята.

Каква нова психология на човека изгражда Възкресението?
Освобождаване от идеята за страданието – няма страдание, има развитие;
Търсене на вътрешна свобода от ограничение – без Себе си;
Жертване на всичко, не от излишъка – да бъдеш, а не да имаш;
Приемане идеята за смъртта като акт на безсмъртие – надгробна властност;
Обезсмисляне на злосторството и зломислието – човекът е безсмъртен;
Приемане, че всеки човек е наш събожник – човекът е бог в развитие;
Събуждане прозрение за смирение, отговорност и служение – действие на Кундалини;
Изграждане култура на обожествяването – проява на Мировото съзнание;
Осъзнаване, че плътта не трябва да се отрича – одухотворяване на материята;
Освобождаване от гравитация – право да пръскаме и да събираме материята;
Осъществяване възможността за Самокръщение – от Синове Човечески
да станем Синове Божии
;
Извеждане на Бога у нас – среща на
Човешката божественост с Божията човечност
;
Осъзнаване основанието за Синовност, Единосъщие и
Съсътворителство – Живот в Бога!

С пожелание всички да осъществим това състояние на
неприсъствено присъствие: Бях, за да Ме няма; няма Ме, защото Бях Възкресението!

Източник: сп. Нур, 2/2011, 8 април – Ден на Възкресението, Ваклуш Толев, www.nur.bg
Фотография: Торинската плащеница, Уикипедия

torinskata-plashtenica

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)