Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС АРТСТАЙЛ Metallica – Fade To Black, текст с ПРЕВОД на български

Metallica – Fade To Black, текст с ПРЕВОД на български

0

Metallica – Fade To Black
 Ride the Lighting Album, 1984

Life it seems, will fade away
Drifting further every day
Getting lost within myself
Nothing matters no one else
I have lost the will to live
Simply nothing anymore to give
There is nothing more for me
I need the end to set me free

Things are not what they used to be
I’m missing One inside of me
Deathly lost, this can’t be real
I cannot stand this hell I feel
Emptiness is filing me
To the point of agony
Growing darkness taking dawn
I was me, but now He’s gone

No one but me can save myself
But it’s too late
Now I can’t think
Think why I should even try
Who know
Yesterday seems as though it never existed
But death greets me warm
Now I will just say good-bye
Good-bye
Good-bye
Good-bye

________________________

Металика – До смърт
Превод: Ралица Благовестова

Животът изглежда си отива от мен
Отдалечава се със всеки изминал ден
Чувствам се така изгубен, сам
Няма никакво значение за никой друг
Аз просто изгубих интерес да бъда тук
Нямам нищо повече какво да дам
Нито има мен какво да задържи
Нека дойде краят – да ме освободи

Нищо не е такова, каквото бе преди
Липсва ми Онзи Някой, който вътре в мен стои
Обезверен до смърт, истина ли е това
Не издържам повече на тоя ад
Обхваща ме такава празнота
Че просто ще се задуша
Нарастващ мрак душата ми обвива
Бях себе си, но Той си отива

Никой друг освен мен самия не може да ми даде избавление
Но няма вече значение
Не мога сега изобщо да мисля
Да мисля защо дори да опитвам
Кой знае
Вчерашният ден без следа сякаш отлетял е
Но с топло обятие посреща ме смъртта
Сега просто ще кажа сбогом на света
Сбогом на света
Сбогом на света
Сбогом на света

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)