Home ENGLISH Матиас ди Стефано за Боговете на Атлантида…| Matias de Stefano about Gods of Atlantis…

Матиас ди Стефано за Боговете на Атлантида…| Matias de Stefano about Gods of Atlantis…

Матиас ди Стефано за Боговете на Атлантида…| Matias de Stefano about Gods of Atlantis…
0

For English scroll down. 

Превод от английски: Ралица Благовестова – Алита

Матиас ди Стефано за Боговете на Атлантида,
Единство, Дуалност, Троица, Матрица, Образ и Подобие

Матиас: Атлантите развиват цивилизация, която казва: “Превръщаме хората в богове и богини.” Така че основният рекламен слоган на тази цивилизация е: “Тук сме, за да бъдем божествени.” По много различен начин, който живеем през последните 3000 години, в които вярваме, че има Божествено там някъде и, за да бъдем божествени, трябва да напуснем този свят, древните хора казват: “Ние вече сме в Небесата, ние обикаляме около Слънцето, ние сме част от Небесата. Така че не трябва да напускаме този свят, за да станем божествени, а трябва да реализираме божественото тук, защото тук сме в Небесата.” И така, много от атлантите описват цялата им цивилизация като проектирана да станат това. И жрици и жреци като Джахут, наречен Тот, Азия, която е Изида, Усир – Озирис, и всички тези богове и богини не са били богове и богини. Имало е хора, които успяват да осъзнаят, че са божествени, че са изтъкани от светлина. Ние сме светлина. Всяка молекула, всеки атом е основно светлина, енергия. Така че те успяват да проявят това, ставайки пример за всички. Те олицетворяват Божествеността, затова ги наричат богове, дори и да не са това, което е представата ни за Бог сега, разбира се. Ето защо “боговете ходеха между човеците”. Понякога не става въпрос за извънземни, а за хора, които са успели да изявят божественото.

Обри: Срещал ли си някой от тези хора?

Матиас: В този живот или в друг живот?

Обри:  В друг живот.

Матиас: В друг живот: да.

Обри:  Как беше? Какво беше преживяването?

Матиас: През цялото време бяха покрити в бяло и не можеше да се видят лицата им. Бяха много бели, сякаш слънцето би наранило кожата им. Така че всички бяха покрити с воал.

Обри:  Но можеше ли да усетиш определена енергия?

Матиас: Да. Сякаш се покланяш така. Културата тогава не е позволявала да бъдат гледани в очите.

Каквото и да обяснявам, то е само идея, за да разберете малко и след това да продължите да търсите повече, за да може да сглобите пъзела. По принцип Единството от наша гледна точка се вижда само чрез Троицата. Защото когато имаш началото на всичко, което е Нищото, имаш само една точка – нищо друго. Това е Единството. Не е съвкупност, а Единство. Така че имаме само едно нещо, но това едно нещо не може да разбере какво е, освен ако не се самонаблюдава. Така че, за да знае Единството какво има в себе си, трябва да наблюдава. Ето защо тръгва да се проявява и създава Дуалност. Дуалността е друга гледна точка за самонаблюдение, за да може да има различна гледна точка. Да се гледа като в огледало. Но това наблюдение не дава нищо, трябва да го оживите, трябва да се раздвижите, за да видите дали това, което виждате, е реално или не. Трябва да променим гледната си точка, което ни прави Трима, т.е. движението на Дуалността. И това създава триъгълник, което означава, че първата форма във Вселената, която някога е съществувала, е триъгълник, защото това е минимумът като възможност за проявено същество. Имаш едно нещо, което се самонаблюдава и се движи наоколо, за да има различна гледна точка за себе си. Ето защо първата структура, съществувала някога във Вселената, е триъгълник. Оттам нататък: фрактализация. От три получавате шест, девет и т.н. и това създава фрактали навсякъде. Но първото интегриране, което триъгълникът трябва да направи, е да намери ядрото. Така Единството става Дуалност, за да премине в Троица. Чрез Троицата откривате движението и когато направите пълно завъртане, пълен кръг, вие се оказвате в центъра. Осъзнавате, че всяка от тези точки е била реална, но всички те са едно цяло: връщате се в Единството за първи път. Сега имате съвкупността на всички части в Единство, с разбирането на това, което сте отвътре. Това е триъгълникът с една точка в средата. Известното изображение на триъгълника с окото, което имаме в долара и тези неща. Е, не са го измислили масоните, много по-стар символ е. Масоните имитират. Така имаме първият триъгълник с Едното, което казва: “О, сега разбирам!” Ето защо са му сложили око: “Сега разбирам, сега виждам.” И с това виждане всъщност имаме тетраедър. Не зная дали познавате формата. Тетраедърът е геометрична фигура от четири триъгълника: един в основата и три около него. Така че, геометрично, това е първата структура, която създава всичко, което съществува: атоми, частици, всичко. Ето защо Троицата е толкова важна за разбирането на Единството.

Обри: Когато хората се опитват да разберат Троицата, често я свеждат до това, което бихме могли да наречем архетипи. Свързваме архетипите с половите разделения, но те наистина са архетипи: мъжко, женско – творчески жизнени сили. И това е изразено в множество различни пантеони, различни богове и богини, различни същества, които всъщност се проявяват, за да помогнат да се обясни дадена идея чисто концептуално. Да поговорим защо го има това разделение на мъжко и женско в творческата сила.

Матиас: Да. Е, идеята за женско и мъжко е нещо, което ние като вид имаме, това не е присъщо на Вселената. Вселената няма женско или мъжко начало, има положително или отрицателно. Както магнетизмът не е лош или добър. Отрицателното е Нищото, което съдържа Цялото, което е всичко. Така че можем негативното да го наречем женско, защото е като утробата, която позволява всичко да бъде създадено. И това всичко е мъжката енергия, която излиза и проявява нещо навън. Но това е от нашата гледна точка като хора. Всъщност за Вселената е положително и отрицателно. Отрицателното би било тази точка, която е нищо, е точката на Единството. Оттам тръгва дуалността на негативното и позитивното, за да има база за наблюдение и да се прояви нещо чрез движение. Когато се движи, създава вълна, което е третата опция. Вълната, вибрациите, създават третата опция. Така имаме идеята за нещо отрицателно и нещо положително, което в движението си създава нещо ново: много неща с отрицателното, което наричаме “матрица”, и положително, наричано “пример”. Всички същества са създадени посредством матрица и следване на даден пример. “Матрица” и “пример” са в основата за произхода на думите “майка” и “баща” на всевъзможни езици. Така че майката е Матрицата – онази мрежа, която проявява всички възможности. Примерът са линиите, които трябва да следвате, подобно на бащата, който следвате като идея в живота си. И тогава се проявявате чрез двете опции като син или дъщеря: женско, мъжко и т.н.

Ние сме просто деформация или проекция на това, което Вселената наистина прави – създаването на вълни от вибрации на положителното и отрицателното, за да се проявяват реалностите. Ние сме само едно от онези преживявания, които се опитват да разберат. Достигнатото не е пълната истина, а нашата истина. Често правим и това разделение на Троицата, което наричаме дух, душа и тяло. Разделяме тези три, но всъщност те са едно и също същество. Една клетка, една порода, един човек. Така че всъщност духът не е нещо отделно от другите две, духът просто променя своята вибрация, за да стане душа, а душата променя своята вибрация, за да стане тяло. Така че тялото е просто проекцията на душата и духа.

Някои повтарящи се въпроси са: “Има ли свободна воля? Можем ли да избираме?” Винаги отговарям на това: “Не, нямаме свободна воля. Разбира се, че не, но свободна воля има, което е много различно.” Има свободна воля, но за тези, които помнят, че тялото е проекция на духа, а не духът е проекция на тялото. Нещо от рода на това духът да е успял да прояви тялото по свободна воля, но тялото има матрица и последователности за проявата си с толкова много взаимовръзки, че наистина е трудно да се разплетат всичките, водещи до създаването на материята. Когато сте вече вътре в материята, нямате свободна воля като човек, като личност. Личността е програма, която няма свободна воля, защото не е духовността. Така че аз, Матиас, нямам свободна воля. Единственият начин да имам свободна воля е, когато се свържа с висшия си Аз и оставя тялото ми да бъде това, което трябва да бъде. Не съм управляван от някой друг, свързан съм с истинското си аз, което ползва това. Проблемът е, когато искам да имам свободна воля като Матиас. Това е като да кажеш на колата: “Можеш да тръгваш.” И колата няма да тръгне сама нанякъде, защото са нужни много неща от това същество, за да се движи. Не знам дали и с вас е така, но лошите неща обикновено се случват, когато егото е начело. Това не означава, че егото е лошо. Егото е наистина полезно, то е като горивото за колата. Без его не можете да направите нищо, но егото не може да управлява. Егото е горивото за шофиране, но не е водачът. Трябва да разберем разликата. Не става дума да захвърлим егото, не. Просто не наливайте горивото на предната седалка. Когато егото е на мястото си да бъде горивото за движението и оставим висшия си Аз да управлява колата, която е тялото, изведнъж имаме свободна воля: можем да избираме, можем да усещаме, да решаваме… защото не земната ни личност държи контрола. Постигането на това отнема много време в работа, защото не е толкова лесно.

Matias de Stefano about Gods of Atlantis,
Unity, Duality, Trinity, Matrix, Pattern, Free Will


Matias:
Atlanteans were creating a civilization in which they said: ‘We are making people into gods and goddesses.’ So the main advertisement of that civilization was: ‘We are here to be divine.’ In a very different way from what we have been living in the past 3000 years in which we believed that there is a Divine there, and in order to be divine we have to leave this world, the ancient people, the ancient ones they said: ‘We are already in the Skies, we are circling around the Sun, we are part of the Heavens. So we should not leave this world in order to become the Divine, we should make that Divine here because we are here in the Skies.’ So, many of the Atlantian people describe the whole civilization designed to become that. Priestesses and priests like Jahut called Thoth, Asia who is Isis, Usir – Osiris, and all these gods and goddesses were not gods and goddesses. They were people that accomplished to recognize that they were divine, that everything in their bodies was light. We are light. Every molecule, every atom is basically light, energy. So they accomplished to manifest that, they became an example for everyone. They embody the Divinity, that’s why were called gods, even if they weren’t as we think about the God, of course. That’s why ‘gods walked in between humans.’ Sometimes it was not aliens, it was people that accomplished to become.

Aubrey: Did you ever get to meet any of those people?

Matias: In this life or in another life?

Aubrey: In other life.

Matias: In other life: yes.

Aubrey: What was it like? What was the experience?

Matias: They were all the time covered in white and you couldn’t see their faces. They were very white like the sun would hurt their skin. So they were all covered with a veil.

Aubrey: But could you feel a particular energy?

Matias: Yes. It was like you bow like this. By culture, you were not meant to see into their eyes.

Whatever I explain is just an idea for you to understand a little bit and then to keep looking for more so you can complete the puzzle. Basically, Unity from our point of view is only seen by a Trinity. Because when you have the beginning of everything, which is the nothingness, you have one dot – nothing else. That’s Unity. It’s not Union, it’s Unity. So it’s only one thing but that only one thing cannot know that it is unless it observes itself. So in order for the Unity to know what it has within it has to observe. That’s why it goes out and creates Duality. Duality is a different point of view to observe itself, so it can have a different point of view. It can stare like in a mirror. But that observation does nothing, you need to manifest it, you need to move yourself to see if what you see is real or not. You have to change your point of view, which makes us Three, which is the movement of Duality. And that creates a triangle, which means that the first shape in the Universe that ever existed is a triangle because it’s the only possible existing being [in manifestation as a base]. Because you have one thing that is observing itself and moving around in order to have a different perspective of itself. That’s why the first structure that ever existed in the Universe is a triangle. From there: fractalization. From three you get six, nine, and so on and it creates fractals everywhere. But the first integration that the triangle has to do is to find the core. So Unity goes to Duality to find Trinity and by Trinity it finds the movement that when you accomplish to give the whole circle, the whole spinning around, you find yourself in the center. You realize that any of those points were real but all of them made only one: you return to the Unity for the first time. Not just unity but union this time: the unity of all the parts, with the understanding of what you had within. That is the triangle with one dot in the middle. That’s the famous image of the triangle with an eye that you have in the dollar and these things. Well, it was not the masons who made it, it was very old. Masons imitate that. It is the first triangle with one thing that says: ‘Oh, now I see!’ That’s why they put an eye on it: ‘Now I understand, now I see.’ And with that vision actually what you have is a tetrahedron. I don’t know if you know the shape. Tetrahedron is a geometrical shape of four triangles: one in the base and three around. So that, geometrically, is the first structure that creates anything which exists: from an atom, of particles, everything. That’s why Trinity is so important to understand Unity.

Aubrey: When people were trying to understand the Trinity they often divided that into what you could call archetypes. And we associate archetypes with genders but they’re really archetypes: masculine, feminine – creative life force. And this was expressed in a variety of different pantheons, different gods and goddesses, different beings that were actually some of them manifested to help explain this idea. And some of them just conceptual. So talk about why it was divided in such a way to have masculine, feminine in the creative force.

Matias: Yeah. Well, the feminine and masculine idea is something that we as a species have, it’s not something of the Universe. The Universe doesn’t have feminine or masculine, it has positive or negative. Like magnetism is not bad or good. The negative is the Nothing that contains the Whole, which is The everything. So we could say that the negative we can call the feminine because it’s like the womb that allows everything to be created. And The everything is the masculine energy, which is the one that goes out and manifests something outside. But that’s something from our point of view as humans. Actually, for the Universe is positive and negative. The negative would be this dot that is nothing, is the point, the Unity. Then from there creates Duality: one negative and the other positive in order to be observed and to manifest something through movement. When it moves it creates a wave which is the third option. The wave, the frequencies, creates the third option. So we have now this idea that we have something that is negative, something that is positive, that in the movement creates something new: many things with a negative, which is called ‘the matrix’, and the positive called ‘the pattern’. All creatures are created through a matrix following some patterns. ‘Matrix’ and ‘pattern’ are the origin of the words ‘mother’ and ‘father’ in all languages. So the mother is the Matrix, that Network which manifests all possibilities. The pattern is the lines that you have to follow, so is the dad that you follow as an idea in life. And then you manifest yourself through both as a son or a daughter: feminine, masculine, etc.

We are just a distortion or a projection of what the Universe really is doing which is creating waves of vibration of positive and negative in order to manifest realities. We are just one of those experiences that is trying to figure out. It’s not the complete truth, it’s our truth. We usually have this division of Trinity also that we call spirit, soul, and body. We separate these three but actually they are the same. It’s the same cell, the same species, the same human. So actually the spirit is not something apart from the other two, the spirit just changes its vibration to become a soul, and the soul changes its vibration to become a body. So the body is just the projection of the soul and the spirit.

Some recurring question is: ‘Is there free will? Can we choose?’ I always answer that: ‘No, we don’t have free will. Of course not, but there is free will which is very different.’ There is free will but for those who remember that the body is a projection of the spirit and not the spirit is a projection from the body. This would be like the spirit was able to manifest the body by free will, but the body has matrix and patterns so it’s manifested through so many links that is really difficult to untangle all the links that made up the matter. Once you are inside the matter there is no free will as a person, as a personality. The personality is a program that doesn’t have free will because it’s not the spiritual. So me, Matias, I don’t have free will. The only way I can have free will is when I connect with my higher self and I let my body be what it is supposed to be. I’m not ruled by someone else, I’m connected with my real self that is used in this. The problem is when I want to have free will being Matias. It’s like telling to the car: ‘You can go.’ And the car won’t move because it needs many things from this being to be moved. I don’t know if it happens usually to you that bad things happen when your ego is in control, usually. And that doesn’t mean that the ego is bad. The ego is really useful, it’s like the fuel for the car. Without ego you can’t do anything, but the ego can’t drive. The ego is the fuel for driving, but it’s not the driver. We need to understand the difference. It’s not about living the ego away, no. Its: don’t put the fuel in the in the front seat. When we let the ego locate in the place where it belongs, which is the fuel for everything, and you leave your higher self being in control of the car which is the body, suddenly you have free will, you can choose, you can feel, you can decide… because it’s not your personality in control. And that takes a long time to work on because it’s not that easy.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)