Home ENGLISH Mellen 8/10 Светло същество милиардер като знак, новата парадигма и самопосвещаването | Enlightened Billionaire Sign & Self-initiation

Mellen 8/10 Светло същество милиардер като знак, новата парадигма и самопосвещаването | Enlightened Billionaire Sign & Self-initiation

Mellen 8/10 Светло същество милиардер като знак, новата парадигма и самопосвещаването | Enlightened Billionaire Sign & Self-initiation
0

for English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“Видях, че точно сега в списъка на Петстотинте най-богати няма просветлени същества. Има добри, много добри хора… Та нека не звучи като принизяване. В този списък има изключително добри хора, но вече идва времето, когато капиталът, одухотвореността и етиката стават едно цяло. Защото има нещо много по-голямо, което предстои да се случи в бъдеще и видях, че много скоро ще започнем да виждаме наистина просветлени същества в този списък и това ще бъде основен знак. Това ще бъде видима промяна, промяна на парадигмата. Просветлено същество не означава да си просто религиозен или New Age ориентиран. Означава, че узряваш като духовно същество, самопосвещаваш се, самореализираш се и междувременно осъзнаваш, че парите са само зелена енергия. И колкото повече капитал може да придобиеш и канализираш за промени в света… Големите промени в бъдеще ще дойдат от частния сектор, а не от правителствата.”

~ Мелън в интервю от ок. 2006/7

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 8/10, DVD 2012

Необходими са милиони хора, за да се направи PC мишка, милиони хора са необходими, за да имате храна на масата си, да имате очилата си, дрехите си… Бихте ли могли сами да си изработите всичките си дрехи или обувки? Да си направите чаша? Разбирате какво имам предвид. Помислете, ние всички работим един за друг. Точно за това става въпрос. Икономиката е онова изкривено нещо по средата. Икономиката се променя и ще се промени, но междувременно ние работим един за друг и си сътрудничим както никога досега в историята на планетата. Висока степен на сътрудничество. Това е, което реално се случва в света. Това, което виждате в медиите, е мая, илюзия е. Онова, за което всички на планетата са загрижени, е справедливостта! И това е, което започва да ни извежда нагоре сега; това е, което спасява средната класа.

От 1975 г. е технически възможно… И технически е ключовата дума, технически означава, че наистина може да го направите. Не означава, че е визия или телевизионен епизод. Означава, че действително може да го направите. Може да го направите реално сега. От 1975 г. ние сме в състояние да изхраним, облечем, да осигурим комфорт и да образоваме всеки човек на планетата без да унищожаваме Земята. Пригответе се за промяна на парадигмата.

Знаете ли, че вече разполагаме с технология да захранваме цяла Америка от оранжерия с размерите на Манхатън? Органична, перфектна храна! Пригответе се за промяна на парадигмата. Ето как става. Аз съм вертикален фермер. Участвам в движението за вертикални градини. Тези сгради, всички тези сгради в градовете генерират храна, всяка една с климатичен контрол, екзотични плодове, каквото искате. Хидропоници, където напоявате корените и се ползва много малко вода. Всичко е органично, единственият продукт е мулч и кислород.

~ ~ ~

Включени примери от видеоклипове за вертикално земеделие.

Вертикална ферма TrueGarden:

– Нека извадим един от тук, за да видите. Имам предвид красивите корени.

– Вече знам какъв ще бъде букета за сватбата ми! О, Боже, толкова е фино!

– Да, добро е, нали? Защо не го опиташ?

– Зеленчуците имат много по-жив, по-изразен и по-плътен вкус, отколкото може би повечето от нас познават.

Вертикална ферма Plenty:

– Това, което сме в състояние да правим с хранителните вещества и светлината, е, че можем да променяме вкусовия профил на нашите растения. Например синята светлина прави по-изразена хрупкавостта на растения като къдраво зеле. Кейлът не прилича на никой друг кейл, за който може да си помислилите. Има мекота, сладост и заедно с това хрупкавост, така че правя песто от него, което наистина обожавам.

~ ~ ~

Знаем, че при всеки преход хора губят работата си и трябва да усвояват нови умения. Ковачите го направиха, трактористите ще го направят… Неща от тежката индустрия започват да стават ненужни. Представете си, ако всеки град се ориентира натам и то е изпълнимо! Това са реални системи, впрочем, които работят и имат много нисък екологичен отпечатък, разходват минимално вода, всеки етаж може да поддържа свой микроклимат и пр., да се пласира всичко локално. Това е промяна на парадигмата, нали? Кой вече сади в пръстта! Толкова е трудоемко с всичките му машини, гориво, и т.н., така че му идва краят. Планирам да взема голямо участие в това. Наистина харесвам тази идея.

Едно от нещата, за които ми казаха да гледам в бъдеще, е, че парите трябва да бъдат одухотворени, осъзнати като предназначение. И започваме да виждаме податки, но ми казаха да следя списание Fortune 500, където ще видим един ден издигнато, просветлено същество на корицата. Ще се случи, започва. Сега имаме страхотни филантропи, но едно истински посветено същество, което е мултимилиардер и задава посоката?! Тези неща ще се случат. Така че парите не са лоши, парите са просто зелена енергия. В момента старата парадигма е “Имам нужда от всичките!”, защото и за най-богатия човек на света все още е въпрос на оцеляване, както е и за най-бедния. Все още не е решен проблема оцеляване.

~ ~ ~

Откъс от гилма “Всички пари на света”:

– Нямам излишни пари.

– Никой никога не е бил по-богат от вас в този момент, какво ви е нужно, за да се чувствате сигурни?

– Повече!

Филмът е за поведението на петролния магнат Гети при бруталното отвличане на внука му за откуп. Интересен момент e, когато при разходка сред руини в Рим Гети говори как е почти сигурен, че е император Адриан по прераждане. Съответно неговият внук може би е Антиной по прераждане? Какъвто и да е случаят, виждаме в тази история по истински случай как проблемът с оцеляването силно се конфронтира с любовта към поне едно същество на света и това тика към преодоляване на страховете на егото.

~ ~ ~

Така че, това е един от знаците, за които ми бе казано да се оглеждам: просветлено същество на корицата на Fortune 500.

Следващата стъпка е нещо, което само самите вие може да направите. Никой друг не може да направи това вместо вас. Нито Далай Лама, въпреки че би се радвал да го направи вместо вас, нито най-великият шаман на света. Нарича се самопосвещение. Следващата стъпка е самопосвещаване, което води до власт над себе си, единствената власт, която наистина работи. И колкото повече хора бъдат измъкнати от оцеляването към самоуправляването, толкова по-добре. Така че следващата стъпка е самопосвещаването.

Опитах се да преподавам за самопосвещаването. Бях наел известен промоутър. Щях да имам първия си семинар за самопосвещаването и си мислех как ще е най-добрият в живота ми. Наехме една голяма зала, аз обичайно събирам доста хора, знаете, и отивам в уречения ден, но никой не се появи. Дори и промоутърът! Уоу, предполагам получих урок, че самопосвещаването става по малко по-друг начин. Не е да събереш голяма тълпа хора. Така че посветих самия себе си, семинарът си беше за мен :) Единственият семинар, на който никой не се появи, дори промоутърът не се появи! Така че самопосвещението е интересно нещо :) И тъй като няма генерален план, Вселената е доста широко отворена за всички живи форми, така че планът сме ние. Какъвто смисъл дадете на живота си, това е смисълът на живота ви. И то трябва да е свещено и наистина силно духовно за вас. Ако не придавате смисъл на живота си, той всъщност няма смисъл за никой друг или за Вселената. Така че истинският смисъл на живота е това, което искате да му предадете, е вашият смисъл. Какво означава твоят живот, какво означават парите ви, какво означава този свят за вас, дайте ни това! То е нашият върнат дар към Вселената, буквално е да придадем смисъл. И всичко се избистря, защото смисълът се менеше през годините. Избистря се в нещо, което е много интересно. Всички започваме да говорим за едно и също нещо, нали? Интересно е, че различните култури, всички ние започваме да говорим едно и също нещо и голямата дума е Единство. Единство, Единство, Единство!

КЪМ ЧАСТ 7/10 КЪМ ЧАСТ 9/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“I saw this that right now in the Fortune 5 hundred there are no enlightened beings. There are good people, very good people… Kind of … but this is not a put-down. There are very good people at Fortune 5 hundred but the time is coming now where money, and spirit, and ethics all become one. Because there’s something much larger about to happen in the future. And I saw that we will very soon start seeing truly enlightened beings in the Fortune 5 hundred and that’s going to be a major sign. It’s going to be a seen change, a change of paradigm. Well, enlightened being doesn’t mean religiously or sort of New Age enlightened. That means you mature as a spiritual being, you become self-initiated and self-realized and in that you realize that money is only green energy. And the more money that you can make and channel to changing the world… And the big changes in the future will come from the private sector not from government.”

~ Mellen in an interview from around 2006/7

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 8/10, DVD 2012

Millions of people it takes to make a PC mouse, millions of people it takes to get food to your table, make your glasses, make your clothes… Could you make all your clothes, could you make your shoes, could you make your cup? You see what I mean. Think, we’re all working for each other. That’s what this is really about. Economics is a distorted thing in the middle of it. And economics is changing and will change but we’re all working for each other and we’re cooperating like never before on planet Earth. High degree of cooperation. This is what’s really going on in the world. What you’re seeing in the media is the maya, the illusion. This is what everybody’s concerned about on planet Earth: Fairness! And this is what starts levelling us out now, and this is what saves the middle class.

Since 1975 it has been technically possible, and technically is the key word, technically means you can really do it. It doesn’t mean it’s a vision or a TV episode. Technically means you can actually do it. It’s you can actually do it now. Since 1975 we have been at a place in the world where we can feed, clothe, comfort, educate every human on planet Earth without destroying the Earth. Get ready for a paradigm shift.

Did you know that we already have the technology right now to feed all of America with a greenhouse the size of Manhattan? Organic, perfect food! Get ready for a paradigm shift. Here’s how it goes. I’m a sky [vertical] farmer. I’m involved in the Sky farm movement. These buildings, all these buildings in cities all generating food, each one climate controlled, exotic fruits, whatever you want. Hydroponics where you just spray the roots, very little water used. Organic everything, the only product is mulch and oxygen.

~ ~ ~

Included examples from vertical farming videos.

TrueGarden vertical farm:

– Let’s get one out of here so you can see. I mean the roots, you’ve got these beautiful roots on there.

– So I know what my bouquet is going to be for my wedding! Oh my Gosh, it’s so soft!

– Yeah, isn’t that something? Why don’t you try a piece of that?

– Vegetables have a much more vibrant, and bolder, and fuller flavour than I think most of us have experienced!

Plenty vertical farm:

– What we can do with nutrients and lights is we can change the flavour profile of our plants. So things like a blue light can make a more crispy, crunch on a plant like a kale. The kale is like nothing like a kale you would think of. It’s like soft, it’s kind of sweet, it’s crunchy so I make a pesto out of it that I really love.

~ ~ ~

And you know, always in every transition people lose their jobs and have to create new skills. The blacksmith did, the truckers will, all these intensive things are now almost unnecessary to do. Imagine if every city really got into

this and they can. These are real systems that are going on, by the way, and it’s very low impact, takes very little water and each floor of this could be climate controlled, whatever you want, delivered locally. That’s a paradigm shift, isn’t it? Who plants in the dirt anymore! It’s so intensive, and all the machines, and all the fuel, and everything it takes is over. You know, I plan to be a big part of this. I really love this idea.

One of the things I was told to look for in the future is that money has to be spiritualized or brought up in its consciousness. And we’re beginning to see these sort of things but I was told to look for one day Fortune 5 hundred magazine to see an ascended master, an enlightened being on the cover. It’s going to happen, it’s beginning. We have great philanthropists now but an enlightened being who’s a multi-billionaire leading the way?! These things are going to happen. So money isn’t bad, money is just green energy. Right now the old paradigm says “I need all of it!” because it’s still a survival issue for the richest man in the world as it is for the poorest man in the world. It’s still survival issues about this.

~ ~ ~

From the movie All the Money in the World.

– I do not have the money to spare.

– No one has ever been richer than you are at this moment, what would it take you to feel secure?

– More!

The movie is about the petrol magnate Getty’s behaviour when his grandson is brutally kidnapped for ransom. An interesting moment is when they stroll some ruins in Rome and Getty says he’s pretty sure he is the Emperor Hadrian reincarnated. Then is his grandson Antinous reincarnated? Whatever is the case we see in this true story how the survival issues could be strongly confronted by love for at least someone in this world which pushes towards transcending your ego fears.

~ ~ ~

So it’s one of the signs I was told to look for: an enlightened being on the cover of the Fortune 5 hundred.

The next step is something only you can do. As an individual only you, no one can do it for you. The Dalai Lama even though he would love to can’t do it for you, the greatest shaman in the world cannot do it for you. It’s called self-initiation. The next step is self-initiation and again self-initiation leads to self-government, the only government that ever really works. And the more people we get out of survival and into self-government the better. So the next step is self-initiation.

I tried to teach this self-initiation. In fact I had a famous promoter booked me. I was going to do my my very first self-initiation workshop and I thought it was going to be the best in my life. And we booked this big place and usually I get a big crowd, you know, and I showed up that day and no one showed up. Not even the promoter! And, wow, I guess I’m getting a lesson about self-initiation, it goes another way. It doesn’t go in like a big class, you know. So I went on with myself initiation, so the workshop was for me :) The only workshop where no one showed up, not even the promoter showed up! So self-initiation is an interesting thing :) And because there is no general plan, there is no plan for the Universe, it’s quite wide open to all living forms that we are the plan. Whatever you give the meaning to your life is the meaning of life. And that should be sacred and really highly spiritual to you. If you give no meaning to your life, it has no meaning to anyone else or the Universe in fact. So the real meaning of life is what do you want to add to it, what is your meaning. What does your life mean, what does your money mean, what does this world mean to you, give that to us! That’s our gift back to the Universe, is to literally give meaning to all of this. And it’s all sorting out because there’s been many meanings over the years. And it’s all sorting out into something that’s very interesting. We’re all beginning to start saying the same thing, aren’t we? Interesting, many cultures, all of us are beginning to say the same thing and the big word is Oneness. Oneness, Oneness, Oneness!

GO TO PART 7/10GO TO PART 9/10

Thumbnails-NDE-Mellen-09

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)