АГНИ ЙОГА: ОГНЕН СВЯТ 1

АГНИ ЙОГА: ОГНЕН СВЯТ 1
0

ИЗТЕГЛИ книгата в pdf-формат: АГНИ ЙОГА: ОГНЕН СВЯТ 1

Встъпителни думи за поредицата Агни Йога от Ценка Стойчева

Агни Йога е поредица от книги с мисли и идеи на Учителя Морея Мория, чието записване, разпространение и опазване е поверено на Елена Рьорих. В индуската митология Агни е името на бога на Огъня. Заглавието Агни Йога в превод от санскрит означава Огнена Връзка. Поредицата  включва 15 книги, всяка от които има свое собствено подзаглавие. Първата книжка се появява за пръв път през 1924 г. в Париж под заглавие “Листа от градината на Мория”. Съдържа мисли, формулирани лаконично в отделни датирани параграфи, а името на автора липсва. На първия от параграфите е написано – Лондон, 24 март, 1920 г. , а последният носи дата – 28 април 1923 г.
По-късно излиза и втора част на книгата. Впоследствие двете книги биват обединени в първия том под заглавията “Зов’ и “Озарение”. Следват: “Община” /1926/, “Знаците на Агни Йога” /1927 – 1929/, “Безпределност” в два тома /1930/, “Йерархия” /1931/, “Сърце” /1932/, “Огнен свят” в три тома /1933 – 1935/, АУМ /1936/ и “Братство” /1937/. Поредицата няма нищо общо с книгите, съдържащи йогистки упражнения, техники за дишане, медитация и релаксация, и е погрешно да се смесва с представата ни за индийски йога, седящ в поза “лотос”. Ще припомня, че въплътеният човек освен физическото тяло притежава и три фини тела, или “връзки’ – етерно, астрално и ментално (умствено), които му дават възможност да прониква и функционира в световете, изградени от същата “материя”. Менталният свят е наричан още Огнен свят и в него ние проникваме с огненото (умственото) си тяло. Нашата Пета коренна раса има за задача да развие и усъвършенства в пълнота именно него – т.е. Ума, и по този начин човекът във въплъщение ще функционира пълноценно и в трите свята. Това е огненото кръщение, следващо “кръщението с вода” – както символично е представено овладяването на астралното тяло (а от там – на емоциите и желанията) от Четвърта коренна раса, по времето на Атлантида. Но за да го постигне, на всеки от нас му е нужно ново знание за законите, които управляват развитието в тези светове и на които се подчиняваме и ние. (Някои от параграфите на Агни Йога определено уточняват, че под Огнен Свят се визират по-конкретно висшите ментални области, или Причинното поле, което извежда в бъдеще човека от полюсите на мисловността, за да работи в Шестатата коренна раса вече със зрението и повелите на Интуицията. – Б. ред.)

Цялата поредицата е преведена и издадена на български
от Мария и Лъчезар Караиванови.

Откъси из
ОГНЕН СВЯТ 1

1. На човешкото съзнание, заето с множество безсмислени, дребни съображения, убягва най-прекрасната и вездесъща, най-градивната, най-животворната стихия – Стихията на Огъня. Хората спорят на пазара за стотинката, а не протягат ръка към съкровището. Задълбочено осмислени, знанията за сърцето трябва да бъдат приложени и към Огнения Свят. Стремителният Огън е близък до мощната структура на кристалите. Ясновидците неслучайно употребяват кристални кълба. Пламтящите въглени пречистват съзнанието. Дъгоцветният пламък утвърждава духовния устрем. Изумителните условия на Битието имат в основата си огнени прояви. И обикновените светлинни образувания, достъпни за наблюдателното око, и сложните огньове на сърцето, принадлежат към сферата, наречена Огнен Свят.

2. Наблюдавайки огнените знаци, откриваме различни групи хора. Вечно устремени, принадлежащите към огнената стихия не могат да съществуват без извисяващо ги движение и предпочитат грешката пред бездействието. Вгледайте се в тях. Ще съзрете творящия Огън, неоткриваем сред земната неподвижност, полюшването на водата и потрепването на въздуха. Не превъзнасяме огнените хора, но те наистина движат света. Въпреки съвършенството си, земните очи обикновено не възприемат дори проявите на Тънкия Свят. На свой ред, пребиваващите в Астрала не съзират огнените жители, при които отвежда само пламенното сърце. В това се крие обяснението за почитта към Огъня.

4. Казахме за Огненото Кръщение, Посочихме огнените езици над главите, но хората затварят очи пред истинската действителност. Те почитат Писанието формално, без да го прилагат в живота. Не всички могат като вас да приемат и спокойно да наблюдават непояждащия пламък. Той изисква открито сърце. Усвоили грубата проява на Огъня, електричеството, хората не ще изучат неговата фина природа без огнените свойства на човешкия организъм. Утрото на човечеството ще настъпи с осъзнаването на Огъня и неговото прилагане в живота.

8. Огънят се проявява различно, но това не противоречи на принципа за единната му същност. Само ритъмът на напрежението прави видимия пламък сребрист, златист или пък рубинено-искрящ. Не всяко сърце може да издържи рубинено напрежение.

10. Благословени трудните времена, които ни учат да различаваме важното от дребното. Благополучието приспива бдителността, а без нея не ще приближим огнените сфери. Мъките и потискащите условия засилват бдителността, подклаждат стремежите, изтръгват от недрата ни нови огньове. Нека идва Огънят на Тара. Обикнете неочакваното като извор на нова радост. Радостта разпалва най-добрия Огън. Невежите се ужасяват пред трудните времена, а знаещите ги очакват като извор на събития.

13. Чували сте, че някои деца виждат през твърди тела. Търсете причината в кармичната им огнена природа. Става дума за частен физически феномен, който обикновено не отключва висши огнени познания. Хатха Йога активизира отделни центрове и е жалко, че подобни частични усилия не прерастват в Раджа Йога и Агни Йога. Физическите и огнените упражнения вредят, защото нарушават околното равновесие. Огънят е висша стихия, която трябва да бъде приближавана чрез висше съзнание. Само с такова съзнание ще разберете и обикнете Огъня.

15. Един древен Завет гласи: обгради се с Огъня и стани невредим. Разбира се, мъдрите нямат предвид физическия огън на магическите кръгове. Хората все подценяват своята същност. Да, живият огън е целителен, но няма смола, сравнима с Огъня на сърцето. Помнете качеството на земния Огън, ала е крайно време отново да се обърнете към първоизточника. В противен случай няма да прекрачите границата, на която вече сте застанали. Напрегнало земните сили, човечеството предизвиква висшата мощ. Единствено огнено озареното съзнание може да възстанови разрушения мост на извисяването.

16. Принадлежащите към огнената стихия не могат да се превърнат в същества, подвластни на други енергии, но вездесъщият Огън прави обратното възможно. Този скок не е лесен. Съединяването на сърцето с висшата енергия изисква огромно духовно напрежение. Огнената Врата не е заключена. Хлопайте и тя ще се отвори. Всички Учения призовават към Огнено Кръщение.

17. Същността на огнения имунитет е описана от Зороастър. Той учи, че от всяка пора на кожата си човек може да излъчва огън, унищожаващ всевъзможните вредители. Огнената защитна броня го прави неуязвим. Връзката с Йерархията усилва защитното напрежение. Сърцето се превръща в слънце, изпепеляващо всички микроби.

18. Бацилите на рака могат да бъдат локализирани и убити с Огъня на сърцето. Липсата на психична енергия благоприятства тяхното развитие, а сърдечният Огън – висш израз на съзнанието – ги унищожава. Висшата енергия изпепелява бацилите с лекота, но и физическият огън носи известно облекчение. Корените на много растения са богати на растителни огньове. Те са полезни в случаите, когато Огньовете на сърцето още не действат.

21. Човешкото око не възприема най-силните електрически вибрации. Същото е и по отношение на огнените градации. Този факт затруднява усвояването на Учението за Огъня. Хората усещат и, следователно, допускат слабите прояви на огнените енергии. Обратно, висшите и по-фини явления остават неуловими за съвременната апаратура и за съзнанието, което кармично не се е приближавало до огнената стихия. Съвременният човек трудно признава несъвършенството на апаратите и своята неопитност. Само Огънят извежда от Тънкия Свят. Сърцето, събрало нашата същност, знае и усеща.

26. Огненият Дракон, изобразяван като змията на Моисей или арабска осмица, се извисява над изпълнената с Огън Чаша и символизира нейното напрежение. Наслоеното и отложилото се в Чашата е огнен продукт. Човекът е преди всичко огнено същество. Това убеждение ще ви дари с Огнени Криле.
Не бързат ли към вас огнени капки? Не усилват ли ритъма огнени вълни? Нека всяко напомняне за Огъня ви изпълва с тържественост.

30. Не подготви ли сърцето си за следващото познание, дори най-хладнокръвният ще изпадне в ужас, когато се окаже зад пределите на трите измерения. Скокът от едно състояние в друго изисква огнена закалка. Единствено изтънченото сърце възприема красотата и тържествеността на Тънкия Свят. Мракът на четвъртото измерение е ужасен. Неосветени от Огъня на сърцето, всички следващи измерения се превръщат в грозни гримаси.

37. Така наречената трева на истината действително съществува. Съчетание от седем растения, тя  освобождава задържащите центрове и човек говори това, което мисли. Не става дума за хашиш, а за древно лечебно средство. Първоначално го употребявали за диагностика – никой не знае причините за ставащото в собствения ни организъм по-добре от самите нас. Впоследствие управниците и съдиите започнали да използват билката като средство за разследване и с това внесли елемент на насилие. Всичко насилствено и изкуствено противоречи на основите на Битието.

38. Хората често се оплакват, че Тънкият Свят е станал недостъпен за Земята. Аюроведичната традиция е предвидила това отчуждаване. Съществува растителен екстракт, който, втрит в кожата, прави Тънкия Свят видим и осезаем. За целта е необходима пълна откъснатост на съзнанието от Земята. Новият Свят отхвърля подобно насилие. Не принизявайте значението на сърцето и Огъня! Нима полетелият дух се нуждае от нищожните коренчета?

40. Поразени сте, че древните фармакопеи и различните записки за лечение, предавани по наследство, съдържат много рецепти за привеждане на организма в трансцедентално състояние. Това не е некромантия или магьосничество, а своеобразен стремеж към бъдещето, което е занимавало далечните ни предци много повече, отколкото съвременните учени. Днес си представят бъдещето или сред пламъците на ада, или в сферата на електричните явления. Неосъзнали мощната животворна сила на Огъня и светлите, лъчезарни явления, хората възприемат Йерархията на Светлината ту като призрак, ту като плашило. В страха си пред бъдещето, мнозина предпочитат да се нарекат прах. Дори учените потреперват, запитани дали желаят да преминат през Огъня. Всъщност толкова много пъти сме били извън триизмерното състояние! Нима, потънали в мисли, забелязваме времето или температурата? Дори не усещаме многото минути, слели се в един миг или превърнали се във вечност. Подобни опитности са всекидневие. Всеки може да съзре прекрасните феномени.

43. Ограничеността на земния език затруднява познавателния процес. Всички символи и висши понятия са условни до нелепост. Забелязалият нещо необичайно го обяснява с изрази, от които събеседникът си изгражда тъкмо обратната представа. Аномалиите на зрението, вкуса и слуха задълбочават разноезичието. В опитите си да изразят висше йерархично понятие хората се стараят да намерят най-подходящите думи и постигат пълна бъркотия. Забележете: всеки, който говори за трансцеденталното, се сблъсква с най-неочаквани тълкувания. Често думите са безсилни да примирят различните имена, с които хората обкичват едно и също нещо. Не влизайте в уморителни спорове, а сърдечно помълчете. Нека заработи огнената енергия. Тя ще намери вход, пък макар и тесен. Винаги помнете, че притежавате запас всепроникваща енергия.

44. Знайте, че огнената енергия на пламтящото сърце нараства и работи непрекъснато. Това ще ви помогне по-лесно да разберете делимостта на духа. Пламъкът е делим без всякаква загуба, извън разстоянията и времето. Не се учудвайте, че ви виждат в различни страни – това е едно от свойствата на огненото напрежение. Разбира се, огненото напрежение натоварва слънчевия сплит. Съединяващите се Огньове на сърцето и пространството са изпитание за центровете.

50. Има три вида усилия: мускулно, напрягане на нервните центрове и активизиране на сърдечната огнена енергия. Първия можем да наречем животински, втория човешки, а третия, който би бил много по-често явление, ако хората прилагаха съзнателно разбирането за сърцето и Огъня, да отнесем към сферата на Тънкия Свят. За съжаление напрягането на сърдечната енергия се наблюдава само в изключителни случаи. Когато спасява детето си, майката действа извън земните условия. Саможертвата на героя за спасение на човечеството удесеторява мощта му, но това несъзнателно възпламеняване се случва рядко. Ние работим за постоянното нарастване на силите чрез осъзнаване на предопределените възможности. Преобразяването и разгарянето на съзнанието не е толкова трудно, подходим ли с постоянно внимание. Постоянството също е огнено качество. Същността на Огъня е еднаква навсякъде и при всички условия. Няма елементи и съединения, с които бихме могли да образуваме Огъня. Той може да бъде само проявен. По същия начин става и приближаването към Огнения Свят. Огнените прояви са в състояние да предизвикат потресаващи преобразявания. Единствен Огънят преражда земния свят. Повярвали в Светлината на Огъня, хората ослепяват за Земята и огнено се възраждат. Много са примерите за огнени световни промени. Няма обновяване без огнена проява. Мнозина посрещат думата обновяване с насмешка, но дори змията обновява кожата си. Пристъпете съзнателно към Огнения Свят.
51. Не е ужасно, че океаните сменят своите легла. Нима човешкото мислене не трябва да се отличава с подвижност? Умението да се пренесе битието в мислите приобщава към Огнения Свят.
52. Трансцеденталната дейност на определени центрове предизвиква физическа сънливост. Знаем, че полусънното състояние има понякога важно значение. Не прогонвайте сънливостта. Тя може да има много причини.
53. Какво представляват огнените заболявания – странни болести? Или симптоми, характерни за повечето заболявания? Второто е по-близо до истината. Огънят е в състояние да изостри всички болести. Внимателно следете хода на огнения устрем и помнете: огненото явление не може да бъде неутрализирано само с вода и студ. Способна да противостои на Огъня във всяка ситуация е главно психичната енергия. Своеобразна кондензация на Огъня, тя всмуква огнения излишък. И така, когато говорим за сърцето, за Огнения Свят и за утвърждаваното от нас битие на Тънкия Свят, трябва отново да насочим вниманието си към психичната енергия. Спомнете си за нейното въздействие, когато четете за изгаряне, причинено от вътрешния огън. Психичната енергия може да бъде изявена по три начина: самовнушение, физически покой, висше въздействие от разстояние. Лекарите често забравят, че помага не сиропът, а някакво външно условие. Помним забележителен случай, в който лекар, притежаващ силна психична енергия, упорито обясняваше положителните следствия с предписаните лекарства. Той би могъл многократно да увеличи ползата, ако осъзнае своята сила.
Не бъркайте сърдечната енергия с външния магнетизъм и с така наречената хипноза. Двете явления са изкуствени и поради това – временни. Сърдечната енергия не се прилага насилствено и протича при наличието на контакт. Полезното целебно въздействие би се проявило незабавно, стига лекарят и болният да си спомнят за енергията на сърцето преди физическите манипулации.

56. Радостта и мъжеството са необходими, но немислими без Огъня качества. Разсъдъкът е в състояние да помрачи радостта и така да затвори вратата на бъдещето. Огненото съзерцание на света не пада от небето, а трябва да бъде открито. Методът на откриването трябва да бъде овладян още в детска възраст. Децата приемат и най-трудните духовни задачи. Дори препятствията, с които ги обременяват възрастните, само кристализират тяхното чувствознание, а кристализацията е огнено действие. Огънят извайва най-съвършените кристали, калява несломими сърца. Изричам не символи, а лабораторни заключения. Понякога хората са толкова далеч от огнените съображения!

58. Някои разновидности на белодробната чума са типична огнена проява. Тя неведнъж е посещавала Земята, подготвяйки съзнанието за възможното бедствие. Странната кашлица, която се среща повсеместно и поразява деца, възрастни и дори животни, е нейна роднина, но хората затварят очи пред тази начална форма на ужасното бедствие. Отхвърляйки всичко необичайно, лекарите повърхностно я отнасят към вече известните заболявания. Болните трябва да бъдат изолирани, а починалите – незабавно изгаряни. Загубили своята психична енергия, хората са лесна плячка за тази зараза, която се характеризира с допълнителни вътрешни и външни признаци. Потъмнялата или възпалена кожа наподобява симптомите на едрата шарка или скарлатината, но повечето огнени прояви рефлектират върху кожата. Учете хората да забелязват необичайни явления. Мускусът и горещото мляко със сода са добри профилактични средства. Колкото студеното мляко не се съединява с тъканите, толкова горещото със сода прониква в центровете. Обикновено смъкват високата температура със студ, но синапената лапа или горещият компрес носят неочаквано облекчение. Ние сме категорично против вендузите и пиявиците. Те натоварват сърцето и могат да се окажат пагубни.
Ние изпращаме на рисковани подвизи, но заедно с това полагаме грижи за здравето. Неразумно е да се унищожава полезно вещество.

63. Празникът на духа е общочовешка ценност, натрупано съкровище. Пазете съграденото. Да помрачиш празника на духа е непозволена и особено тежка намеса в кармата. Усмивката към това тържество е прекрасно огнено цвете, дар от сърцето.

73. Звукът и цветът, музиката на сферите и сиянието на пространствените Огньове са висши огнени прояви. Невъзможно е постоянно да слушаме звуците на сферите или да съзерцаваме блестящите Огньове. Такива чести емоции биха раздалечили прекалено земното и огненото тяло, а Вечността изисква равновесие. Осъзнайте и разграничете функциите на своите четири тела. Липсата на равновесие причинява преждевременно разрушаване на низшето тяло.

74. Тибет, мястото където черната магия набра сили, е не център, а само част от нейната световна територия. Разрастването на черната паяжина е невъобразимо. Невъзможно е да си представим пъстротата на нейните участници, да разкрием всички неочаквани, взаимно поддържащи се съчетания. Държавни глави и висши духовници, масони и бунтовници, съдии и престъпници, лекари, болни и здрави работят на това черно поле. Ще ги разпознаете трудно поради липсата на целева организация. Носители на черната магия са отделни личности, замесени в най-различни дела.

81. Искреното самоусъвършенстване не е проява на егоизъм, а действие със световно значение. Мисълта да станеш по-добър не засяга единствено теб. Тя е способна да разпали много сърца. Внесен в помещение със запалителни материали, Огънят неизбежно предизвиква възпламеняване. Огнената мисъл се забива в пространството и привлича към себе си търсещите сърца.

82. Голяма е отговорността на запаленото сърце. То предава ритми и колебания по веригата на Йерархията. Правилото за необременяване на изпълненото с напрежение сърце крепи Битието.

105. Различните мисловни слоеве дефинират и различни видове дейности. Първоначално изглежда, че цялата дейност се осъществява в земен план. После, сред тъй наречените съновидения, се формират чувствознания за някаква сякаш отделна дейност, надхвърляща земния план. Постепенно осъзнаваме проникването на други светове в нашето битие. След това, вече в състояние на пълно бодърстване, забелязваме мигновени отсъствия, които не са свързани с никакво заболяване. Връзката между световете и нашето участие в тях стават още по-реални. Осъзнаването на невидимите светове е труден процес. Плътната обвивка ни пречи да приемем възможностите, намиращи се извън границите на нашите сетива. Осмислете единството и реалното съществуване на световете. Тънкият Свят е не просто състояние, а реалност с конкретни възможности и препятствия, където животът е близък до земния, но протича в друга плоскост. Натрупаното с труд не изчезва, а нараства. На земята човек трудно запазва ясно съзнание. В Тънкия Свят трудността е по-голяма, защото са налице много явления, принадлежащи към друг еволюционен порядък. Помнете завета за яснота на съзнанието, за истинския синтез! Многократно по-ясно съзнание е потребно за Огнения Свят!

108. Помолете Урусвати[1] да ви опише многообразието на Огньовете, които е видяла. Нека проявите на Огнения Свят – лъчи, звезди, огнени Лотоси, цветове – живеят и крепнат. Земните думи са неспособни да опишат всички качества на огнените видения. Огнената Област се разкрива пред нас като прозрение.

120. Алкохолизмът и наркоманията са уродливи средства за приближаване към Огнения Свят. Самадхи е естествена проява на Висшия Огън, а алкохолният пламък – огнеразрушител. Наркотиците наистина предизвикват илюзия за огнено приближаване, но издигат труднопреодолими прегради пред овладяването на Агни. Противоестествените опити за извикване на Огъня без необходимото пречистване носят в Тънкия Свят много нещастия. Не толкова алкохолният глад, колкото проявеният по неестествен път Огън измъчва пияницата, озовал се в отвъдното. Вместо да укрепва тъканите, Огънят ги обгаря преждевременно. Обратно, тънкото тяло на преминаващите в Огнения Свят пламва като ненужна обвивка и носи усещане за освобождаване. Всичко в природата следва основния закон и не търпи насилие.

128. Много представители на животинския свят живеят до триста години. Ако успеят да удължат съществуването си с още няколко години, от това за еволюцията няма да има никаква полза, защото нейна основа е животът на духа.

129. Заговорим ли за огнените смерчове, мнозина въобще няма да разберат смисъла на казаното, а други ще си представят фините огнени въздействия като груби прояви на електричеството. Убедихте се, че когато докосне разкъсана тъкан, смерчът може да превърне драскотината в огнено изгаряне. Определящо е напрежението на външния Огън. Не става дума за физическа зараза. Нервните окончания на нарушената тъкан привличат огнените вълни като магнит. Притежаващите силна сърдечна енергия са особено уязвими. В подобни случаи Препоръчвам компреси с вода, а не спиртни препарати. Алкохолът концентрира огнената вълна и причинява ужасни страдания. Избягвайте го, когато Огънят е под напрежение. Разбира се, тук не става дума за пожарите на нервните центрове, изпитвани от малък брой хора. В днешното напрегнато време помнете за огнените смерчове.

132. Според западните лекари с Нас се работи трудно, но това не отговаря на истината. Ние приемаме експерименталните методи и приветстваме всяко непредубедено действие. Ние одобряваме, когато член на Британския медицински съвет говори за правилните изследователски методи, готови сме да съдействаме на руски учен в неговата работа, свързана с имунитета и безсмъртието, радваме се, когато японски хирург се ръководи от астрологичните срокове, оказваме помощ на латвийски лекар, търсещ в очите признаци за състоянието на обсебеност, готови сме да помогнем всекиму и се радваме на чуждите успехи. Освободете фактите от преходните наслоения. Много суеверия пълнят градината на изолираността. Суеверният осъжда всичко различно. Свободното мислене краси истинското знание.

197. Новата раса е пръсната по цялото земно кълбо, на най-неочаквани места. В съответствие с множество условия, магнитите са заложени там, където хората най-малко очакват. Мрежата на зараждащата се Раса обхваща далечни земи, но само част от Света решава световните съдбини. Няма да я Назовавам. Историята на всички движения я е отбелязала достатъчно отчетливо.

251. Всеки физически апарат има аналог в Тънкия Свят. Призовем ли Агни, неговата ефективност нараства. Много експерименти, смятани за неуспешни, биха могли да бъдат подновени. Опитите на Кили и дори апаратът на Едисон за Тънкия Свят остават несъвършени, защото подозрителността на околните, в първия случай, и личното неверие, във втория, изключват енергията на Агни. Казано е: дори свещ не ще пламне без доверие.

260. Току-що Наблюдавах един от учениците на Бехтерев, който не сполучи да изпрати мисъл на разстояние, защото не раздели напрежението от блокиращото раздразнение. Като мислеше, че се напряга, той само се раздразваше, приемайки предварително, че нищо няма да излезе. Емоциите и лъжематериализмът, според който всичко важи за всички и при всякакви условия, провалиха реализацията на иначе правилната теория. Възможното след две раси сега наподобява слонски товар върху хлебарка. Твърде смътно е днешното разбиране за психичната енергия. Нека я нарекат и материалистически чук, но да я осъзнаят. Названието няма значение! Хилядите названия не ще предотвратят най-ужасната епидемия – загрубяването на психичната енергия.

262. Напоследък мнозина улавят радиовълни без помощта на приемник. От една страна, това като че ли е полезен материал за научни наблюдения, но от друга, подобно смесване на токовете е нежелателно. Нека хората предават и възприемат мисли, ала смесването на огнената субстанция с по-груби токове е вредно. Очевидно, огнената стихия е изключително напрегната. Не допускайте нейното неосъзнато нахлуване в погрешна посока. Приемат ли стихийни размери, подобни пробиви причиняват разрушения и огнени епидемии. Думите Ми за равновесие и целесъобразност насочват към тъй необходимата в живота хармония.

268. Различните Гримуари използват призоваващи удари. Дори низшите формули изхождат от истината, че елементалите охотно отговарят на призивите. Законът е навсякъде еднакъв. Ние отхвърляме магията, но не и молитвеното обръщане към Светлата Йерархия. Не чакайте отговор, преди да изпратите писмо. Съзнателното обръщане към Йерархията генерира подобен, напълно веществен ток. При това насочване живият Огън, като най-добро пречистващо средство, играе съществена роля. Огънят на сърцето няма нужда от заместител!

662. Обикновено се приема, че растежът на съзнанието изисква много време, но при нагнетяване и близост до магнита на някое огнено съзнание става тъкмо обратното. Древните духовни натрупвания оживяват и съзнанието видимо расте. Близостта на огненото сърце променя същността на живота. Разбира се, просветлението няма нищо общо с печалните прояви на низшия психизъм, плод на засиленото общуване с долните астрални слоеве. При такова общуване, дори да не е налице трайно обсебване, низшите същности са способни да замъглят съзнанието.

ИЗТЕГЛИ книгата в pdf-формат: АГНИ ЙОГА: ОГНЕН СВЯТ 1

__________________

[1] В превод от санскрит “Светлина на Утринната звезда”, или “Светлина на Зорицата” – името, с което Учителят Морея Мория назовава Елена Рьорих. След завършването на експедицията си в централна Азия семейство Рьорих остава да живее в Индия, в долината Кулу – Западните Хималаи, където през 1928 г. основават Институт за хималайски изследвания “Урусвати”. Той е замислен като институт за комплексно изследване на обширните райони на Азия, оказали огромно влияние върху развитието на световната култура. Друга задача на “Урусвати” е всеобхватно изучаване на човека с неговите психологични и физиологични характеристики. Елена Рьорих става вице президент-основател на Института  и се включва активно в организацията на неговата дейност. Изтънчен ценител на изкуството и дълбок философ, тя се ориентира добре в научните проблеми, с които се ангажира института, и често дава посока на научните изследвания като един добре подготвен учен. Мечтала е Кулу да се превърне в международно научно-изследователско средище. “Искаме Градът да дава синтез на достиженията, така че всички науки трябва да бъдат представени в него. И тъй като Знанието има за свой източник целия Космос, то и участниците в научните станции трябва да идват от цял свят, тоест да има представители на всички националности. ” (Елена Ивановна Рерих. Письма. Том I. М.: Международный Центр Рерихов, 1999 – С. 119. ISBN 5-86988-071-8) С течение на времето “Урусвати” се превръща в значим международен институт, обединяващ усилията на известни учени от цял ​​свят. Институтът си сътрудничи с Алберт Айнщайн, Робърт Миликан, Луи дьо Бройл, Рабиндранат Тагор, Джагадиш Чандра Бозе, Р. Магофин, С. Хейден, С. И. Металников, Н. И. Вавилов и др. – Б. ред.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)