Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС АРТСТАЙЛ The Voyager Interstellar Record: Валя Балканска с песента Излел е Дельо хайдутин
0

The Voyager Interstellar Record: Валя Балканска с песента Излел е Дельо хайдутин

0

Народната песен “Излел е Дельо хайдутин”,
излетяла в Космоса с капсулата Вояджър, в изпълнение на Валя Балканска

The Voyager Interstellar Record – 23/31
Izlel Je Delyo Hagdutin – Bulgaria – sung by Valya Balkanska
(In old Bulgarian language tells the story of a rebel against the Turkish enslavers, called Delyo.)

_____________________________

Излел е Дельо хайдутин,
хайдутин енкесаджие,
с Думбовци и с Караджовци.
Зарочал Дельо, пoрочал
деридерескимнем айене,
айене кабадайлие.
– В селоно имам две лели,
Да не ми ги потурчите,
да не ми ги почорните,
че кога влезем в селоно
млочко щат майки да плачат,
по-млочко млади невести!
Гюлсуме Дельо зароча:
– Чувай са, Дельо, варди са,
че ти са канят, Дельо льо,
Деридескимнем айене,
айене и кабадане,
леят ти куршум сребърен,
за тебе, Дельо, да превият.
– Гюлсуме, любе, Гюлсуме,
не са е родил чилюкън
дену ще Дельо убие!

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)