Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ СОЦИАЛНОСТ Ема Христова на Конференцията за климата на ООН в Египет с петицията “Климат на промяна”
0

Ема Христова на Конференцията за климата на ООН в Египет с петицията “Климат на промяна”

Ема Христова на Конференцията за климата на ООН в Египет с петицията “Климат на промяна”
0

Подготвил: Фонадация “ЕкоОбщност” и медийни партньори

Българката Ема Христова бе сред групата от общо 5 млади европейски посланици за климата, които на 11 ноември връчиха на официално събитие в рамките на 27-ата конференция на ООН за климата общо 105 115 подписа на европейски граждани, настояващи за конкретни действия от вземащите решения. То бе организирано от коалиция “Климат на промяна” (#ClimateOfChange) в рамките на приключилата вчера световна Конференция за климата на ООН (COP27) в Египет.

Срещата, която се явява продължение на програмата “Младежки диалог за климатичната промяна и миграция в контекста на адаптацията“, провокира дискусия между млади европейци, африканци и латиноамериканци и политически ръководители – за партньорствата, насочени към климатичната адаптация, и за предизвикателствата на климатичната миграция. Акцент беше поставен върху неравнопоставеността по региони и екологичната несправедливост, свързани с изменението на климата.

По време на диалога Ема Христова и младите участници, връчиха обобщените искания за конкретни ангажименти по отношение на климатичната миграция, които световните лидери да поемат. Те бяха допълнително обсъдени и в дискусия с висши политически ръководители, сред които Ндува Мкака, министър на природните ресурси и изменението на климата на Република Малави; Флоренсия Мичъл, национален директор по изменението на климата към Министерство на околната среда и устойчивото развитие, Аржентина; Коко Уорнър, ръководител на подпрограма “Въздействия, уязвимост и рискове“, Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата; Синциана Пускас, специалист по изменение на климата и климатична миграция, Международна организация за миграция и др.

Climate3

“Връщам се от събитието изпълнена с надежда, но и с разбирането, че промяната на практика не се случва на тези срещи на върха като КОП. Но промяната ще се осъществи чрез нещата, за които се борим на тези форуми. Това е дълга и тежка борба, която започва с изслушване на обикновените хора, а не само на тези, които взимат решения. Чувствам се едновременно по-безсилна и по-силна. Безсилна, защото осъзнах, че е трудно да направиш истинска промяна сам; по-силна – защото усетих подкрепата на хора със сходни на моите интереси, защото видях как комбинираните индивидуални действия могат наистина да задвижат процеса, така че, ако всеки от нас направи своя малък принос, всичко това ще се натрупа и ще се получи една огромна положителна промяна.”, сподели Ема Христова в специално интервю за ClimateOfChange.info/bulgaria.

Преките впечатления на младата българка за нуждата от по-широка гражданска ангажираност и застъпничество по проблемите на климатичните промени пред вземащите решения, намериха своето потвърждение и в заключителните сесии на форума. COP27 продължи цели два дни след официално планираното закриване (20.11. вместо 18.11.22), защото постигането на консенсус по ключовите теми не беше лесно. Решението за създаване на Специален фонд, който да покрива загубите на по-бедните държави от промените в климата, е една от положителните новини, които са в подкрепа на съвместното споделяне на отговорността и са стъпка към климатична справедливост. Но едновременно с това не бе постигнато решение относно по-бързо и решително намаляване на въглеродните емисии от производствените процеси в икономиките в световен план.

Нужно е да мислим и вървим към изграждане на по-добро бъдеще както за климатичните бежанци, които са човешкото лице на климатичните промени, така и за младите хора, които реално най-пряко ще се сблъскат с последствията от климатичната криза. Затова и кампанията на “Климат на промяна” е най-сериозно насочена именно към информиране, мотивиране и мобилизиране на младите хора да вземат бъдещето си в ръце като отстояват желаните от тях устойчиви политики и адекватни действия по адаптация и промяна.

Въпреки, че решенията на COP27 не обличат исканията от петицията изцяло в действия, решението за създаване на Специален фонд за покриване на загубите и щетите е на практика пряко отговарящо на едно от тях: осигуряване на финансова и техническа подкрепа от страна на ЕС на държавите, засегнати от изменението на климата, и създаване на международна схема за защита на миграцията по климатични причини.

Другите искания са за ограничаване на глобалното затопляне под 1,5 °C и пренасрочване на целите на ЕС за климатична неутралност за 2040 г., едно десетилетие по-рано от сегашния срок 2050 г.; за преминаване към икономика на благосъстоянието, която е социално и екологично справедлива и поставя интересите на обществото и природата пред тези на корпорациите; предоставяне на възможност за участие на младите европейски граждани и включване на гледните им точки в политическия процес, чрез създаване на младежки съвети в ЕС и отделните държави-членки.

Фондация “ЕкоОбщност” и партньорите й продължават да събират подкрепа за исканията на петиция “Климат на промяна”, защото – видно от трудните преговори на високо равнище – промените в обществен план и в начина на живот на обществата ни са едни от най-трудните, но същевременно най-неотложните, за да не допуснем прегряване на планетата. Следващата година, допълнително набраните гласове в подкрепа, ще бъдат използвани да подсилят продължаващите застъпнически действия по исканията пред Европейската комисия.

Climate2

За проект “Климат на промяна” (#ClimateOfChange):

Проект “Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“ е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани съзнателност и критично разбиране относно предизвикваната от климатичните промени миграция, като едно от най-големите предизвикателства на глобализирания свят.

Основен стремеж на проекта е изграждане на по-добро бъдеще както за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени, така и за младите хора, които ще се сблъскат с най-лошите последствия от климатичната криза. Чрез въвличането на младежите в Европа проектът се старае да подчертае взаимозависимостите между местното и световното неравенство и даде възможност не само да променят своя начин на живот, но и да се превърнат в застъпници по въпросите, касаещи световната справедливост.

Официален уебсайт за България.
Официална Фейсбук страница за България.
Официален Инстаграм канал за България.
Петиция “Климат на промяна”.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)