Планетата Земя

0

Със субтитри на български – включи от бутон CC на плеъра, ако не са активни.

Много тежка цена плаща човечеството заради нарастващата консумация на месо и това е замърсяването на околната среда. Установено е, че отглеждането на добитък създава 10 пъти повече замърсявания от битовите отпадъци и 3 пъти повече от промишлеността. Животновъдната индустрия излъчва 64% от всичкия амоняк в атмосферата, който причинява киселинен дъжд и сероводород (смъртоносен газ).
От всички сектори, месната индустрия е най-големият източник на замърсяване на водата.   Прекомерни и нерегулирани животински отпадъци, химически торове, пестициди, антибиотици и други, свързани с добитъка замърсители, затлачват водните пътища. Изтичането на изпражнения и земеделски торове е отговорно за около 230 лишени от кислород мъртви зони само по крайбрежието на САЩ. Според статистиките на Германия пък отглежданите там животни произвеждат такова количество изпражнения, че на всеки човек в страната се падат по 3 тона от тях годишно.
Много тежка цена плаща човечеството заради нарастващата консумация на месо и това е замърсяването на околната среда. Установено е, че отглеждането на добитък създава 10 пъти повече замърсявания от битовите отпадъци и 3 пъти повече от промишлеността. Животновъдната индустрия излъчва 64% от всичкия амоняк в атмосферата, който причинява киселинен дъжд и сероводород (смъртоносен газ).
От всички сектори, месната индустрия е най-големият източник на замърсяване на водата.   Прекомерни и нерегулирани животински отпадъци, химически торове, пестициди, антибиотици и други, свързани с добитъка замърсители, затлачват водните пътища. Изтичането на изпражнения и земеделски торове е отговорно за около 230 лишени от кислород мъртви зони само по крайбрежието на САЩ. Според статистиките на Германия пък отглежданите там животни произвеждат такова количество изпражнения, че на всеки човек в страната се падат по 3 тона от тях годишно.

Текст и плакат: ЦВЕТОСЛАВА КУНОВА
Повече виж в сп. ЗЕЛЕНИ АКЦЕНТИ 15/2014

riba3

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)