Home ENGLISH Mellen 5/10 Предсказанията за Края на светa | End of the World prophecies

Mellen 5/10 Предсказанията за Края на светa | End of the World prophecies

Mellen 5/10 Предсказанията за Края на светa | End of the World prophecies
0

For English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“Едно от нещата, които ми беше показано Отвъд, бе, че повечето от нас на планетата днес, живеем в последните времена. Но последните времена са краят на всички тези глупави пророчества. Това е, което идва. И говоря за легитимните стари пророчества, а не за стотиците Ню Ейдж такива. Те не се броят в момента, просто не се броят. *Според “Експрес“ мистериозни писания на Нютон са открити през 1969 г. в дома на британския граф Портсмут, чието семейство е далечно свързано с Нютон. Нютон всъщност е изчислил кога ще свърши света. Според него “гибелта на НЕЧЕСТИВИТЕ нации, краят на плача и на всички БЕДИ” ще дойде през 2060 г.* Нютон е последното пророчество, което считам за легитимно от старата школа и той предсказва със своите изчисления Краят на света през 2060 г. Всъщност ние искаме да сме тук и искаме Небесното царство на Земята. Това е истинската радост! Да си на Земята без Дух е ад, а да си от Другата страна без тяло не е всичко, което трябва да бъде. Но съчетанието на двете в едно е идеалната ситуация. И толкова много от философиите, заради тъмно ни и мъчително минало казват, че трябва да се измъкнем от тялото възможно най-скоро, но това изобщо не е вярно. Биологията ни е свещена. Възземането ни, както научих Отвъд, от гледна точка на Гея е много естествена еволюция на плътното същество в по-фино просветлено същество. И сега на квантово ниво човешкото тяло е толкова фино. Няма докосване на два атома. Ние сме повече Дух, отколкото плът. Винаги е било, винаги ще бъде. Пътуването отвън навътре, отвътре навън, отвсякъде до тук е едно невъзможно пътуване, което се случва всеки ден с всичко и навсякъде.”

~ Мелън в интервю от ок. 2006/7

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 5/10, DVD 2012

“Краят е близо!” Колко пъти е казвано това в историята? Проследих го назад във вековете до самото начало. 11.11.11, 10:10.10, 9.9.9… край няма това нещо! Още хилядолетия преди Христа. Нo… Нещо, което Светлината ми каза, е, че краят на пророчествата, каквито ги познаваме, идва в рамките на нашето време сега. Идва краят на пророчествата за Края на света! Мога да изнеса цяла лекция по темата за Края на света! Само това да вземем е интересно и досега не е дошъл, нали?! Пророчествата винаги говорят за нашето време. Не говорят за времето преди 2 000 години. Копи-пейт е това.

Слушам за Края на света откакто съм се родил. Когато вярвате в тези неща, те засягат имунната ви система. Лично аз вярвах преди – понеже не вярвах в традиционен Бог или нещо подобно – вярвах, че природата се е объркала, създавайки злокачествен рак на планетата, наречен човечество. И това се превърна в мой светоглед и моя съкровена истина. И познайте какво развих? Развих рак на мозъка. Мирогледът ви е от голяма важност за вашето здраве. Всички вие, които имате хронични здравословни проблеми и други здравословни такива, наистина проверете истината в сърцето си. Коренът на вашето заболяване вероятно е там. Проверете възгледите си за света и моля ви, не разпространявайте зловредни идеи. Най-лошото нещо, което може да направите на друго човешко същество е да разпространявате зловредни идеи, които самите вие дори не знаете дали изобщо са верни. Колко пъти сме разпространявали слухове за Края на света и конспиративни теории, за които нямаме представа. Въпреки че всички данни – психични, физични и духовни – сочат, че положителните мисли водят до регенериране, а негативните до дегенериране. Схващате ли? Къде му е сметката? И светът все още е тук! Както виждате. Светът продължава напред и става все по-добър. Това е нещо, което много хора изгубиха от поглед. И ме изненадва как навсякъде, където отида, духовните хора също са изгубили представата, че има много повече, безкрайно повече добро в света, отколкото зло. И дори това, което наричаме зло, трябва да го преразгледаме и видим от друг ъгъл.

~ ~ ~

“Няма зло, има нееволюирало добро.”
~ Ваклуш Толев, www.nur.bg ~

~ ~ ~

Искам да припомня нещо, което намирам за изумително, наречено Хармонична конвергенция. Повечето от вас са нейни съвременници. Помните ли? Какво се случи? О, хайде, всичко се случи! Искам да ви припомня, много неща се случиха. Интересното е, че Хармоничната конвергенция е от преди интернета, от преди повечето хора да имат дори сателитна телевизия. Но милиони хора по цялата планета медитираха за еволюция, медитираха за преминаване на СЛЕДВАЩО НИВО. И казвам ви, имаше ефект. Вижте това. Почти веднага идва рухването на Берлинската стена на комунизма. Интернетът е пуснат за домашно ползване. Повратен момент: граждански права за глухите. Може да не намирате това за важно, но то е важно за много хора. Повратна точка в историята е. Бяха смятани за тъпи. На английски самата дума “глухоням” дори има това значение. Повратен момент, те получиха права! Учените най-после официално предупредиха за глобалното затопляне. Оттогава всичко е политика. Бе пуснат телескопа Хъбъл, който ни отвори очите да видим началото на света. Краят на Студената война. Едно от любимите ми, започна шоуто на Джери Сайнфелд. Лично за мен това си бе нещо голямо! :) Кацнахме на Марс. Първото клониране. Британците се отказаха от Хонконг. И така нататък.

~ ~ ~

Исках да включа тук едноминутнo съкръщение от любимото ми участие на комика Далисо Чапонда в British Got Talent, но авторските права не позволиха… Ето я частта от цялото видео:
От Далисо: Най-честият въпрос, който получавам, е „От къде си? Мали, Мауи, Ма…” Малауи е. И ако някой от вас не знае къде е това, то е откъдето Мадона осиновява всички деца. Това сме ние! Да, ревнувате, нали! Малкият ми брат ми липсва. И Анджелина взе сестра ми, така че… :)) И отивайки в Обединеното кралство, всъщност бях подмамен да се преместя тук. Бях изпързалян, защото като гледах телевизия и видях един ядосан човек да говори: “О, тези емигранти вземат всички добри работни места, всички добри жени…“ И си викам: “Еха, аз точно това търся!” Но знам, че понякога комедията… понякога е трудно да се смееш, защото новините са пълни с депресиращи информации. Но мисля, че това е подвеждащо, защото невероятни неща се случват всеки ден, малки прояви на доброта, но те не са съобщавани. Сега е невероятно време да си жив. Хората казват неща като: “О, липсват ми добрите стари времена. ” Добрите стари времена бяха ужасни! Имаме прекрасни неща днес, имаме wi-fi! Имаме права! Жените могат да гласуват… Аз съм черен: преди 200 години това щеше да е търг! :))) Изминахме дълъг път, само това искам да кажа.

~ ~ ~

Другото е, че благодарение на сателитния интернет сега 2012 г. ни изглежда по-голяма, отколкото е. Няма точна дата за нищо, има само натрупан потенциал за събития. И това е единственият начин да надникнете в бъдещето, какъв е масовият потенциал за събития. Няма конкретна дата за нищо. Но масовият потенциал за събитията винаги е бил надмогването, светът става по-добър и по-добър, независимо какво се случва на Земята от ледената епоха до днес. Това е истинският модел! Надмогването. Моделът не е смърт и разруха. Сега сме по-добре, отколкото някога сме били и знам, че е шокиращо за някои от вас да го чуят това, но нека погледнем. Берлинската стена бе символ на абсолютната смърт. Завърши с парти и фойерверки! Това очаквам да продължава да се случва. И така, какво ще се случи след 2012 г.? Очаквам нещо голямо и нещо добро. Винаги ще има проблеми в света, докато не се самопосветим. Но Берлинската стена, която бе символ на смъртта в Студената война, символът на цялата Студена война: приближите ли я, сте труп. Беше ужасно. И нашето, и всяко друго правителство похарчиха милиарди и милиарди долари за този вид негативно мислене.

А сега за пророците. Пророците са били винаги повече в грешка, отколкото точни, но кои са били най-точните в предсказването на бъдещите тенденции в историята на света?

КЪМ ЧАСТ 4/10 КЪМ ЧАСТ 6/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“One of the things I was shown on the other side was that most of us living today are living in the end times. But the end times are the end of all these silly prophecies. That’s what’s coming. And I’m talking legitimate old prophecies, not hundred New Age prophecies. Those don’t count right now, they just don’t count. *According to “the Express,” mysterious writings of Newton’s were discovered in 1969 in the home of Britain’s Earl of Portsmouth, a family distantly related to Newton. Newton had in fact calculated when the world would end. According to Newton, quote, “the ruin of the wicked nations, the end of weeping and of all troubles” will take place in the year 2060.* He is the last prophecy that I consider legitimate in the old school and he predicted the end of the world at 2060 from all his calculations. In fact you want to be here, and you want to have Heaven on Earth. That’s the true joy! Now, being on Earth without spirit is hell and being on the other side without a body is not all that’s cracked up to be. But putting the two together is the perfect situation. And so many of the philosophies because of our dark and tortuous past say you gotta get out of the body as soon as possible, not true at all. Your biology is sacred. Our ascension, as I learned on the other side, from the Gaia perspective is a very natural evolution of dense being into more subtle enlightened being. Already at the quantum level the human body is so very subtle. No two atoms touch. We are more spirit than flesh. Always have been, always will be. The distance from the outside of an atom to the inside of an atom is the same distance as from here to forever. The journey from the outside to the inside, from the inside to the outside, from anywhere to here is an impossible journey that happens everyday in everything, everywhere.”

~ Mellen in an interview from around 2006/7

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 5/10, DVD 2012

“The end is near!” How many times has that been said through history? I’ve traced it all the way back to the beginning of time. 11.11.11, 10:10.10, 9.9.9… it just goes on and on! It goes on to thousands of years BC. But… What it is, is something The Light has told me and that is: in our life times it is the end of prophesies we’ve known it. It’s the end of The End of the World prophecies. I can do a whole talk just on the end of the world prophecies. Just that alone is interesting and it has never happened, does it?! Prophecies are always meant to happen now. It’s not meant to happed 2 000 years ago. That’s a cut and paste job.

I’ve been hearing about The End of the World since I’ve been born. When you believe these things they affect your immune system. For me, I believed early on – because I didn’t believe in a traditional God or anything like that – I believed that Nature had gone wrong creating malignant cancer on planet Earth called humanity. And that became my world view and my hearth of hearts. And guess what I developed, I developed a brain cancer. Your world view is very important to your health. So many of you that have chronic health issues and other health issues really check your heart of hearts. The seed of your decease is probably there. Check your world views and please, do not spread bad ideas. The worst thing that you can do to another human being is spread bad ideas that you yourself don’t even know are true. How many times we’ve spread this End of the World stuff and this conspiracy stuff you had no idea. Although all evidence, mentally, physically, and spiritually, show that positive thoughts regenerate, negative thoughts degenerate. Get it? Where is the pay off? And the world is still here! You see. Тhe world is still here moving on, becoming more positive all the time. That’s what a lot of people have lost the sight of. And it surprises me, in all the places I go that the spiritual people kind of lost the sight too that there is much more, infinite more good in the world than there is negative going on. And what we call negative really needs to be re-examined in other ways.

~ ~ ~

There is no evil, there is non-evolved good.” – Vaklush

~ ~ ~

I want to remind of one that I find fascinating, Harmonic convergence. Most of you were here than. Remember it? What happened? Oh, come on, everything happened. I want to remind you, everything happened! What’s interesting is the Harmonic convergence was before the internet, before really the most people even had satellite television. But millions of people around the planet meditated for evolution, meditated for go to the next level. And I’m telling you, it worked. Look at this. Right after followed by the Berlin wall collapse of communism. The internet gets going for home users. Turning point: civil rights for deaf people. You may not find that important but it is important for a lot of people. It was a turning point in history. They were considered dumb. In fact the word was dumb. Turning point, they got rights. Scientists finally officially warn of global warming. It’s been all politics since then. Hubble telescope was put up which opened our eyes to see the beginning of time. End of the Cold War. One of my favourite, Jerry Seinfeld show got started. Personally, that was big for me! :) We landed on Mars. The first clone happen. The British gave up Hong Kong. It just is going on and on.

~ ~ ~

I wanted to include in the video here one minute cut from my fav comedian appearance at British Got Talent, Daliso Chaponda, but you know copyrights… So here it is (a part from the whole video):

By Daliso: The most common question I get is “You’re from where? Is it Mally, Mauy, Ma…” It’s Malaui. And if any of you don’t know where is it, it’s where Madonna adopted all the babies from. That’s us! Yeah, you’re jealous! I do miss my little brother. And Angelina took my sister, so… :)) And I’m getting to UK, well I was tricked into moving here. I was tricked because as I was watching television and I saw an angry guy came on television, he said: “Oh, these emigrants take all the good jobs, all the good women…” I was like: “Wow, that’s what I’m looking for!” But I know sometimes comedy… it’s hard to laugh sometimes because the news is full of depressing stuff. But I think the thing is misleading because amazing things happen every day, little acts of kindness but they don’t report it. It’s an amazing time to be alive. People say stuff like: “Oh, I miss the good old days.” The good old days were terrible! We’ve got amazing stuff, we’ve got wi-fi! We’ve got rights! Women can vote… I’m black: 200 years ago this would’ve been an auction! :))) We’ve come a long way, that’s all I’m saying.

~ ~ ~

The other thing is that because we have satellite internet now 2012 seams bigger than it is. There is no exact date for anything, there is only mass potential of events. And this is the only way you can get kind of a view of the future, what has been the mass potential of events. There is no particular date of any of this. But the mass potential of events has always been transcendence, actually getting better and better no mater what happens from snowball Earth all the way to present. That’s the real pattern! It’s transcendence. The pattern isn’t death and ruin. We’re better off now than we’ve ever been and I know that shocks some of you to hear that but we’re going to explore that a little bit. Berlin wall was a symbol of absolute death. It ended with a party and fireworks! That’s what I expect to keep happening. So what’s going to happen after 2012? I expect something big and something good. There always going to be troubles in the world until we self-initiate. But the Berlin wall which was a symbol of death in the Cold War, the symbol of the whole Cold War: you got near it you got killed. It was horrible. And our government and every other government spent billions and billions of dollars over this kind of negative thinking.

And now, about prophets. Prophets had been more wrong than they were right but whose been the most accurate at predicting future trends in the history of the world?

GO TO PART 4/10 | GO TO PART 6/10

Thumbnails-NDE-Mellen-06

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)