Home ENGLISH АПОКАЛИПСИС СЕГА? Или пък не? / Hello Future: End of the World prophecies and the era of Homo Deus

АПОКАЛИПСИС СЕГА? Или пък не? / Hello Future: End of the World prophecies and the era of Homo Deus

АПОКАЛИПСИС СЕГА? Или пък не? / Hello Future: End of the World prophecies and the era of Homo Deus
0

For English, scroll down

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

Здравейте и добре дошли у дома, Деца на революцията вътре в нас. Ще знаете какво имам предвид, ако сте гледали предходния 13-ти епизод.

Нека започнем сега с думи на маестро Йордан Камджалов, по темата за Ковид-19, в предаването “Честно казано” от 19-ти Март миналата година, 2020. Веднага ги възприех като вдъхновяващи и бих искала да ги споделя като въведение към настоящия епизод.

Мисля, че въпросът изобщо не е за този вирус. Мисля, че въпросът е за лъжата, за коронацията на егоизма. Ние заменихме борбата за свръхчовека с борбата за свръхконсуматора. Мисля, че занимавайки се с икономиката само, с образованието само, с изкуството само, с вируса само… продължаваме да се занимаваме с битките и губим войната. Войната е самият човек – за неговото истинско здраве. Истинското здраве е в Любовта. Няма как да се спечели тази война без някаква ре-хуманизация. Един основен гарант за здравето и смисъла на тази цивилизация, това е примерът на Иисус Христос.

– Маестро Йордан Камджалов –

_______________________

“Човекът е един бог в развитие.”
– Ваклуш –
_______________________

Говорихме си в началото на пандемията миналата година с една приятелка и тя ми разказа нещо, което може да има връзка. Сънувала бe към края на март (2020), че се вижда насън с починал познат – бивш неин шеф, инвеститор в изпълнение на проекти по европейските програми. Той е починал февруари месец 2019 г. При последната им (реална) среща не изглеждал съвсем адекватен чисто комуникативно. Разбрала е, че бил задълбал на тема Силва Метод за използване силата на ума за постигане на набелязани цели и желания. Сторило й се, че се е увлякъл по метода и вероятно е бил решил, че може с духовните практики да печели по-лесно. Починал е при доста странни обстоятелства. Било е необяснимо за нея, защото човекът никога не е страдал от психични заболявания, а накрая е бил напълно не на себе си. Доколкото станало ясно, бил паднал в морето от кея във Варна, изплувал обратно на брега бос, без дрехи, без документи и стигнал някак до полицейското управление, но не можел да обясни нищо. Лежал е около месец в болница и не са успели да му помогнат. Отишъл си е. Изглеждало й сякаш е събудил нещо в себе си, без да е подготвен да го понесе.

Бил е принципно много начетен и интелигентен човек с изключителен размах. С каквото се захващал го вършел добре. Всичко му се е получавало, но бил в същото време и изключителен лъжец, като винаги намирал обосновка за това, което е излъгал. Нямало такъв момент да признае, че е сгрешил – даже и да е хванат на момента в лъжа, винаги успявал да намери обяснение.

Това бил втори път откакто си е заминал да го сънува приятелката ми. Първият път е било наскоро след като е починал и тогава само го е видяла как върви. Бил е с гръб към нея и се обърнал, за да й каже: “Свърших си задачите и си тръгнах.” Когато после споделила сънуваното с неговия счетоводител, той коментирал: “Ами! Свършил ги той – още не можем да му оправим кашите.”

При последната им реална среща, състояла се няколко месеца преди да си отиде, е доловила в него някакво голямо нервно напрежение и даже е бил пропушил – електронни цигари, обяснявайки при това колко били полезни. Говорили са си за Метода Силва и тя е споделила, че има опит с тази практика, но това не я прави нито горда, нито щастлива, защото е осъзнала, че се използва преди всичко за удовлетворяване на себични цели. Той с въодушевление възразил, че човек можел да помага чрез него и на другите. “Тази теза, която е толкова лъжлива,” коментира приятелката ми и продължи мисълта си: “Трябва да можеш без свръхсили да работиш за другите, за да ти се дадат и да е сигурно, че няма да злоупотребиш с тях.”

И така, Март 2020 година, началото на пандемията, го сънува за втория път. Разменили са няколко думи в съня и тя му казала: “Колко ще се радвам да се видим специално и да си поговорим повече.” Той й отвърнал: “Ами добре, нека да се видим.” Тя му предложила, да е на нейния рожден ден, ако иска, на което той отговорил: “Ааа не-не, малко след това, на 11-ти август ще се видим.” Тя се съгласила и с това сънят приключил.

Събуждайки се, си помислила, че сигурно е дошъл моментът й да си отива и тя скоро. Отбелязала си да потърси информация какво историческо събитие има на тази дата, защото помни, че има нещо и е виждала дори улица “11 август” в София. Домързяло я обаче да рови и седнала да си довърши преглеждането на слово от Учителя на Мъдростта Ваклуш. Към края на материала стигнала до момент, където той говори за несбъдналите се пророкувания за Края на света. Цитирал е Пако Рабан и Петър Дънов с предсказанията им, че Краят на света ще се случи на 11-ти август 1999 г. Чете и изведнъж гледа датата “11-ти август”! “Ей такива ми станаха очите”, показа ми докато разказваше. И продължи: “То даже няма нужда да търсиш, самичко си идва. И като го прочетох това, се захилих при мисълта как можах и на сън да се вържа на думите на най-големия лъжец, когото съм познавала!”[1] Не беше търсила повече информация, но когато ми сподели, проверих веднага в интернет. Оказа се, че има улица 11-ти август в София, защото тогава е решителната битката на Шипка през 1877 в Руско-турската освободителна война. Но понеже на връх Шипка празнуваме 3-ти март като Национален празник, Освобождението на България от Турско робство (1878), и двете не помнехме кога точно са били сраженията там.

Касателно Края на света, именно тази дата е отбелязана от Едгар Кейси, от Петър Дънов, че и от Пако Рабан, заради когото чакаха в Париж сблъсък с падащ обект през 1999 година, по време на Слънчевото затъмнение. Това голямо Слънчево затъмнение през 1999 г. за мен специално ще остане красиво паметно. Преживяването ми тогава бе като подарък за душата в идеята за възстановяване на връзката с любими и ценни за мен хора в пътя ми през вечността. Това е основният символ на Апокалипсиса като Край на света за мен може би. Сбогуване с болезнената епоха на разделението и раздорите и възстановяване на връзката в разнообразни аспекти: между хора, полета, светове, полярности…, така че да дойде нова ера на единство, радост и светлина.

В този контекст ми се иска да споделя един последен цитат от забавните астрологични постове на Антон Божиков във Фейсбук от 2020 г., по повод световна Коронавирус пандемия, които споменавам в предния епизод. Сегашният цитат е от Гнева на планетите, 2-ра част: “Едва ли остана някой, който да не е разбрал, че в определен сектор на зодиака от известно време са се струпали четири определени планети и че всъщност това се случва за първи път в писаната история на човечеството. Имам опасения, че макар досега да не се е появил някой идиот да плаши света с поредния свършек, то в този период вероятността да изригне някой с апокалиптични предсказания и видения е твърде възможна. Изобщо не се връзвайте на подобни глупости. Ако нещо ще свършва, това далеч не е физическият свят и човечеството. Надявам се да свърши човешката арогантност и погрешният път, по който бяхме поели. Краят на една ера идва. Ерата на чалга-сапиенс. И не говоря за музика, и не говоря конкретно за България. Периодът да се случи това е поколенчески дълъг, но ние сме съвременници на основополагането му. Ще положим началото на нова епоха. Епохата на Хомо Деус!

И нека завършим с отговора на Ваклуш Толев в беседа от 2000 г. във Варна, на въпроса за последиците от подреждането на седем планети в една линия по онова време, когато се вещаеше за пореден път Край на света. След като обяснява, че светът е преживял многобройни астрологични явления в хилядолетията до днес и не е погинал, завършва така: Последиците ще бъдат благодатни, каквото и да има. Няма никакво место за страх.

Ще завърша този епизод с обяснението, дадено от Учителя на Мъдростта, че Откровението на Йоан, дадено му от Христос,  “говори за великата тайна на шестата подкоренна и на Шестата коренна раса”, която ще припознае човека за “бог в развитие”. Епохата на Хомо Деус идва.

[1] Откъсът от слово на Ваклуш Толев при празнуване Рождество в Поповица, 07.01.2000 г., споменавайки Пако Рабан: “Цял Париж е смутен, три околовръстни градове ще го дават под съд за това, което направи. Защо? Защото се подведе. Сега търси извинение. В това отношение и нашият Дънов [в издание от 1930 г.] казва: На 11 август 1999 година така и така ще стане. Посланието е при мен, което е дал тогава. Дори и той, колкото и да го мислят за голям. Виждате ли!”

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

Hello and welcome home Children of the Revolution within us. You’ll know what I mean if you watched the previous episode 13. I’m Ralie Alita and this is the promised sequel.

Let’s start now with some words by maestro Yordan Kamdzhalov on the Covid-19 topic said in a Bulgarian TV show on March 19-th, last year 2020. I instantly picked up what he said as inspiring and would like to share it as an introduction to this episode. Here we go:

‘I think that the question is not about this virus at all. I think that the question is about the lie, about the coronation of egotism. We exchanged the battle for superhuman with the battle for super-consumer. I think that by occupying ourselves with economics only, with education only, with art only, with the virus only… we are continuing to occupy ourselves with the battles and we’re losing the war. The war is the human being itself – for his true health. True health lays in Love. There is no way for this war to be won without some kind of re-humanization. One fundamental guarantee of health and purport of this civilisation is the example of Jesus Christ.’

Last year, just at the beginning of the pandemic, with a friend of mine we talked, and she shared with me something that may have a connection.

At the end of March 2020, she had a dream of meeting a deceased acquaintance: her former boss, an investor in the implementation of projects under European programs. He died in February 2019. At their last (real) meeting, he did not seem to her quite adequate purely communicatively. She got to know that he had delved into the Silva Method using the power of the mind to achieve goals and desires. Seemingly, he was fascinated by this method and probably had decided that he could earn riches easily with spiritual practices. He passed away in quite strange circumstances. It was inexplicable to her because the man had never suffered from a mental illness, though in the end, he was completely out of his mind. As far as it had become clear, he had fallen into the sea from a quay in Varna, swam back to the beach barefoot, without clothes, without documents, and somehow reached the police station, but could not explain anything. He was hospitalized for about a month but they were unable to help him. He has gone. It was as if he had awakened something in himself, unprepared to bear it.

He was, in general, a very well-read and intelligent man, with exceptional scope. All he started he did well. Everything worked out for him, but at the same time, he was an outstanding liar, always finding a justification for what he lied about. There was no such moment to admit that he was wrong: even if he was caught lying at the moment, he always managed to find an explanation.

This was the second time since he passed away, my friend to have a dream with his presence. The first time was shortly after he closed his days, and in that dream, she only saw him walking away and turning his head to tell her: ‘I did my work and left.’ When she later shared her dream with his accountant, he noted: ‘Well! He did his work in such a way that we still can’t fix his mess.’

At their last real meeting, which took place a few months before he passed away, she sensed that there was some unusual tension in him and he had even started to smoke, e-cigarettes, explaining how useful they were. They talked about the Silva Method and she shared that she has experience with this practice, but it doesn’t make her proud or happy, because she realized that it is used primarily to satisfy selfish goals. He enthusiastically objected that one could help others through it. ‘This belief, which is so delusive,’ my friend concluded, and continued her thought: ‘You have to be able to work for others without superpowers so that they can be given to you and be sure you’ll not abuse them.’ Then, in March 2020, the start of the pandemic again, you see, she dreamed of him for the second time. They exchanged a few words in the dream and she said to him: ‘I’ll be so glad to meet you again and to talk with you more later.’ He replied: ‘Well, let’s make an appointment!’ She suggested it to be on her birthday if possible, to which he replied: ‘Ahh no-no, let it be shortly after, we’ll see each other on August 11th.’ She agreed, and that was the end of the dream. When she woke up, she thought that probably her time to also go beyond is nearby. She put in mind to google later for information about a historical event on this date, because she remembered there was something and that even a street in Sofia is named ‘August 11’. However, she was too lazy of digging around and sat down first to finish examining a lecture by the Teacher of Wisdom Vaklush. Towards the end of the material he was talking about the unfulfilled prophecies about the End of the World. He quoted Paco Raban and Peter Deunov with their predictions that the End of the World will happen on August 11, 1999. She was reading and suddenly saw the date ‘August 11′! “That’s when my eyes popped out,’ she showed me how, and continued: ‘You don’t even have to search for it, it comes by itself. And when I read this, I grinned at the thought of how I could even in a dream bind myself to the words of the greatest liar I have ever known!’ She didn’t dig for more information, but when we spoke, I checked on the Internet right away. It turned out that there was a street named August 11 in Sofia, because on this date was the decisive battle at mount Shipka, 1877, during the Russo-Turkish Liberation War. But because on Shipka we celebrate 3-rd of March as a National Holiday, the Liberation of Bulgaria from Turkish slavery [1878], we both had no memory about when exactly the battles were taking place there.

Regarding the End of the World, this date I found was marked by Edgar Casey, Peter Deunov, and even Paco Rabanne, because of whom in Paris people expected in 1999, during the solar eclipse, a collision with a falling from the space object. This great solar eclipse in 1999 will remain especially memorable for me. I experienced it as a gift to my soul in the sense of reconnecting with people loved and cherished by me in my journey throughout eternity. This is the main symbol of the Apocalypse as the End of the World to me most probably. Saying goodbye to the painful era of alienation and discord and restoring the connection substantially: between people, planes, worlds, extremes… so a new era of unity, joy, and light to come in life.

In this context, I would like to share a final quote from the droll astrological Facebook posts written by Anton Bozhikov which I mentioned in the previous episode. The current quote is from The Rage of the Planets, Part 2: ‘Тhere is maybe hardly anyone who has not realized that in a certain sector of the zodiac for some time 4 certain planets have piled and that this happens actually for quite the first time in the written history of mankind. I’m afraid that although no wiseacre appeared yet to frighten the world with another end, in this period the probability of someone showing up with apocalyptic predictions and visions is pretty possible. Do not be tied to such nonsense at all. If anything is going to end, it’s far from being the physical world and humanity. I hope the human arrogance and the wrong path we took are coming to an end. The end of a whole cycle is coming, the Chalga Sapiens cycle. And I’m not talking about music, and I’m not talking specifically about Bulgaria. The period for this to happen is generationally long, but we are contemporaries of its foundation. We are going to lay the beginnings of a new era. The era of Homo Deus!’ End of quote.

I’ll put an end to today’s episode with the explanation by the Teacher of Wisdom that the Revelation of John given to him by Christ ‘speaks about the great mystery of the sixth sub-root [ of the Fifth root ] and of the Sixth root races’ which will recognise the Man as a ‘god in evolution’. The era of Homo Deus is coming.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)