Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС РАЗГОВОРИ ПРИКАЗКА ЗА ВЛАСТТА 1/3: Разговор на Петър Николов с Костадин Узунов и публика: Легендата за Рама | СЪБОЖНИЦИ 01
0

ПРИКАЗКА ЗА ВЛАСТТА 1/3: Разговор на Петър Николов с Костадин Узунов и публика: Легендата за Рама | СЪБОЖНИЦИ 01

ПРИКАЗКА ЗА ВЛАСТТА 1/3: Разговор на Петър Николов с Костадин Узунов и публика: Легендата за Рама | СЪБОЖНИЦИ 01
0

Част 1 от дискусията “Приказка за властта” в първи епизод на предаването “Събожници”, заснет в кафе-книжарница и кът за култура “Азбучника” със съдействието на Free VISION Media.

—————

С “ПРИКАЗКА ЗА ВЛАСТТА” дискусионно студио “СЪБОЖНИЦИ” стартира своя път, поставяйки си за задача да помага за осъзнаването на твореца в нас, търсейки в социалните теми онова, което е същността им и оживотворява. В тази първа част представяме идеята си, говорим за силните личности, спираме се на легендата за Рама и владетелите от цял свят, които предлагат в краката му короните, но след дълъг размисъл той им отказва външното овенчаване с атрибутите на властта и оставя законите и духа си да водят човечеството невидимо. Като първи наш гост сме поканили философа-бизнесмен Костадин Узунов, който споделя знания и гледни точки, с автора и водещ Петър Николов и публиката.

—————-

Рама е известен в индийския епос като родоначалник на Петата културна раса в развитието на човечеството, която е расата на самоосъзнаващия се човек, на развиващия се интелект и оформяне на егото. Културните раси не са обвързани с познатото географско и генетично разделение, макар че с промените в себе си човечеството прави промени и във външните си белези. Откъс от “Великите посветени” на Едуард Шуре за мисията на Рама, където Духът му казва:: “Ако положиш корона на главата си, Божественият разум ще те напусне, и ти няма да ме видиш повече. Ако притиснеш тази жена [тоест новата културна раса] до гърдите си, тя ще умре от твоето щастие. Но ако се откажеш от нея, тя ще живее щастлива и свободна на Земята, а твоят невидим дух ще царува над нея.” Рама е въплъщение на Ману, родоначалникът на всяка нова културна раса. Дошлите от цял свят князе и царе да му се поклонят са изобразявани като маймуни в най-различен цвят. Маймуната е приета за символ на игривия и неовладян конкретен ум, а понякога се казва дори “пияна маймуна” по този повод. Рама, подобно на други свои въплъщения (Вишну, Кришна), е изобразяван с тъмносин цвят на кожата и е водач на човечеството още от момента на оформящия се човек в Третата културна раса, когато се изживява прехода от животинското към чоевшкото съзнание. Формирането на Четвъртата културна раса, Атлантската, е отбелязано като Сътворение на човека в Християнството, когато от андрогинното същество се осъществява разделението на половете. Влизащият в действия ум е този, който прави разделението в два бряга, когато съзнанието се откъсва от преживяваното Единство, за да се оформи като самостоятелна творческа личност. Петата културна раса, която е настоящият етап от развитието на човечеството, е призвана да развива висшия ум, правейки го все по-лластичен, за да може в Шестата да бере плодовете на интуицията и да се завърне отново съзнанието в Единство, но след развита и оформена творческа индивидуалност.

Линк към илюстрация: ТУК.

СЛЕДВА ПОРДЪЛЖЕНИЕ с историята на древногръцкия тиранин Пизистрат, робите на о. Барбадос, акцент върху делото на Борис I, развитето на представите за спораведливост, символи на властта и др.

Автор и водещ: Петър Николов
Редактор: Ралица Благовестова
Оператор: Росен Ненов Р
Режисьор: Александра Вали

 – Какво сме ние хората?
Разделяни сме на етноси;
Класифицирани сме в раси;
Принадлежим към нечии религии и утвърждаваме свои нации.

– Обединява ли ни нещо?
Човекът е наречен социално животно от Аристотел.
Той е мислещо животно според Сенека.
Човекът е усъвършенстващо се животно – за Бердяев, и мост между животното и свръхчовека за Ницше.
И все пак човекът е свободно, духовно същество, според Хегел, и е време да създадем божествено човечество, градира Анри Бергсон.

Тогава човекът е един бог в развитие, Богоосезаема необходимост – извежда Ваклуш Толев в Учението Път на Мъдростта. Ние търсим съкровената човешка характеристика, че всички хора носим Божията искра в себе си. Това е повече от кръвно родство. Това ни прави събожници!

“Валентността събожник вгръща човечеството в единство.” ~Ваклуш Толев

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)