БЪЛГАРИНЪТ

0

Материалът е включен в изданието “Цветове от аурата на България
Видео: “България от високо”

ВСЕКОЙ  РОБЪ, отъ  какъвто  полъ,  вера  и  народность  да  Бъде,
СВОБОДЕНЪ  СТАВА, щомъ стъпи  на  БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ.
/“Търновска конституция” 1879, Глава XII, Делъ I, 61/

Да носиш името Българин е титла по Дух, не само по кръв!
Българинът е силен и благороден човек и в неговата парадигма на ценности и същност е заложена изконната мисия на човешкото съществуване. Българинът разчита единствено на себе си и е готов да помага на всички, независимо от последствията.
Българинът никога не се предaва на противника си, но винаги е готов да му прости, ако противникът му се покае. Българинът знае, че ще победи, защото следва пътя на съдбата и се подчинява единствено на закона на Абсолютната Справедливост.
Българинът не е жесток, нито е агресивен, той не е зъл и арогантен, но когато е яростен е по-добре да не се изпречваш на пътя му, защото няма сила, която да спре свещения му гняв и възмездието, което носи.
Българинът осъзнава, че може да притежава всичко и да покори всичко, което реши, затова не ламти за чуждото и не се стреми към излишество. Той осъзнава, че Времето и Пространството са подвластни на неговата Воля и на силата на неговата природа и затова е щастлив в своя дом, в своя двор и няма нужда да притежава Земята, за да осмисля битието си.
Българинът е свикнал да дава, а не да взема; да гради създава и твори, а не да консумира; да проправя пъртина, а не да следва чужди посоки.
Българинът е в началото и в края. Той е достолепен и носи България завинаги в своя генетичен код и съзнание, защото тя е неговата майка и неговият завет.
Българинът е една неразгадаема мистерия и най-големите му противници инстинктивно усещат, че Българинът всъщност е непобедим. Българинът дори да е изчезнал, по ирационален начин се възражда като птицата Феникс от пепелта на забравата.
Българинът е обречен да Бъде, за да изнесе на плещите си тежестта на обречеността на този свят и тихо и величествено следва своя ход, наблюдаван единствено от светлината на звездите и мъдростта на Вселената.
Българинът е този, който ще разбере, ще вникне в тези думи и никак няма да ги опровергае, защото ще открие в тях своята дълбока съкровеност.
Създадената по Божията промисъл българска държава, като стожер и люлка на цивилизованост, знание и култура, е единствената на европейския континент, която е пренесла през хилядолетията и запазила своето свещено древно име – БЪЛГАРИЯ.

Автор: ЕМИЛ АНДРЕЕВ, Легия БОЛГАРИ

Bolgari

Кръстът Болъгар – по идееен проект на Емил Андреев,
изпълнен от художника Красимир Матейн

__________

Днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности. Днес всеки притеснен и потиснат, всеки, комуто тежат робските синджири на врата и който носи жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили – и нравствени, и физически – и търси случай да отърси от себе си по какъвто и начин да би било робското тегло, да разкъса робските вериги и да отстрани далеч от себе си името роб. Иска да живее свободно и да се наслаждава на Божията природа, иска да бъде човек.”

– Левски до богат българин във Влашко, 6.10.1871 г.

__________

“И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в България, Тракия, Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, ще бъдат равноправни с българина във всичко.”

– Левски в дописка до в-к “Свобода”, 1870 г.

__________

“Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било.”

– Из “Нареда на работещите за освобождение на българския народ”

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)