Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ ЕВРИСТИКА Масару Емото в България 2007: Кристалът на България е като сърце, в горната част с ръце вдигнати за молитва

Масару Емото в България 2007: Кристалът на България е като сърце, в горната част с ръце вдигнати за молитва

Масару Емото в България 2007: Кристалът на България е като сърце, в горната част с ръце вдигнати за молитва
0

“Колкото повече разбирате водата, толкова по-трудно
ще ви бъде да отричате съществуването на Бога.”
~ Масару Емото

Интервю на Ралица Благовестова с Масару Емото за сп. “Ентусиаст” 3/2009

Какъв беше пътят, как стигнахте до откритието си, че водата образува различни по форма кристали при различно външно въздействие? Целенасочено търсене ли беше или се случи случайно?
Мисля, че беше и случайно и не в същото време. По-скоро не беше случайно все пак, според мен. Първоначално се срещнах по-специално с водата, когато един ден докато играех голф си ударих крака и като го полях с вода болката чудодейно изчезна. Това беше преди 20 години. Аз наистина се възхитих изключително много и бях привлечен от този феномен – водата. Разбрах, че има създадени уреди за замервания на водата, снабдих се с такъв уред и започнах да я изследвам. И не ми беше достатъчно само аз да знам за това, което установявах, и реших да го споделя с хората по света.
Издадох книга с идеята за хадо-вълната[1], за водата, която е носител на тези вълни. И тя се продаде много добре. Имаше много хора, които не вярваха в това, че водата [когато е наситена с подходяща енергийност] лекува болести, но тази тема успя да получи голяма известност. И тъй като темата стана известна, аз нося отговорност и започнах да търся доказателства, които биха могли да удовлетворят хората. Така, един ден видях снимка на снежинка и в този момент ми проблесна, че точно това е, което ми е необходимо. Проблесна ми, че и снегът е вода и щом снежинките образуват кристали, то ако замразя вода, тя също би трябвало да образува кристали.
Има един изключително уважаван учител в Япония, който се занимаваше с изучаване на снежните кристали. За съжаление той вече не е измежду живите. Беше професор в университета в Окайдо, в най-северната част на Япония – учителят Накая Юичиро. В неговите трудове има едно кратичко послание, което гласи: “Снегът е писмо от Небето.” Тогава разбрах, че ето това ще е – снимах водните кристали и успях да получа видимото потвърждение на идеята си. Затова можем да кажем, че не беше чак толкова случайно.

Трудно ли беше да намерите своето потвърждение, че водата реагира на невидимите за нас, но очевидно реални излъчвания на околната среда или човешките мисли, чувства, слова?
Бях сигурен, че ще се получи това, което търся. Вярвах, че може да се заснеме кристала на замразената вода, така както заснемаме снежинките. Тъй като аз и преди това се занимавах със замервания на вълните на човешкото тяло за диагностика на болести, и тъй като човекът съответно не може да бъде сложен върху уреда, за да бъдат измерени вълните му – обикновено работех с лист хартия, върху който е написано името на човека или някаква информация за него. По тази причина бях сигурен, че когато на водата бъде показана информация под формата на думи или пък й бъде пусната музика, тя ще реагира.
Моята съпруга и служителят ми (който беше завършил докторантура по естествени науки) обаче не бяха съгласни с мен и смятаха, че само си губим времето напразно. Но аз бях настоятелен да опитваме още и след 60 дни първата снимка беше направена! Така че първата снимка беше наистина трудна, но нататък продължи вече значително по-лесно. Експериментално се убедих, че водата има и свойството да носи информация.

i28

Кристал от вода, на която е показвана снимката на слон.
Напомня малко и на българския кристал по-долу :)

А правили ли сте и други експерименти, които установяват силата на целенасоченото словесно или мисловно човешко въздействие върху нещо живо или пък неживо?
Провеждал съм експерименти и с мандарини, и с ягоди, но в крайна сметка разбрах, че това, което измерваме, е водата, която се съдържа в определения предмет. Дори в много твърдия диамант има вода и когато измерваме него, ние всъщност измерваме водата, която се намира в него.

Дали правите нови проучвания, експерименти в момента, които още не са публикувани? Кога ще бъдат публикувани, ако има такива?
Последното нещо, с което се занимавах, бе да показвам на водата 99-те имена на божеството в Исляма [99-те имена на Аллах]. Обаче в момента съм в процес на размишляване как точно да обявя резултатите си, защото когато се засегне Исляма – дори като се нарисува някаква карикатура или нещо подобно, се явяват силни емоции, вълнения – става проблем в световен мащаб. Затова искам да намеря начин да го оглася без да бъдат предизвикани излишни емоции. И вярвам, че тъй като водата носи тази информация, тези вибрации – хората биха разбрали моите чисти намерения.

А за другите религии и божества има ли правени експерименти?
Смятам, че трябва да се направи това накуп заедно, но все още нямам много за казване. В момента работя над визуалното представяне на кристалите, образувани под въздействието на фразата “В началото бе Словото”. В момента провеждам и друго наблюдение. Всеки месец на 15-то число от няколко места по света съм помолил няколко мои сътрудници да заснемат небето и да ми изпращат тези снимки, които показвам на водата. И изследвайки образуваните кристали можем да разберем какво е състоянието на небето и като цяло на заобикалящия ни свят. В небето, и изобщо в света, има изключително голямо наличие на вода и можем да получим такава информация – за да разберем, ако е необходимо някъде повече внимание да се обърне или някакво предупреждение да се даде и т.н. Опитвам се да включвам тази възможност и за предсказване на земетресения, каквото имаше наскоро в Япония, както знаете. Но засега са малко местата, от които получавам данни за изготвяне на нашите изследвания.

На лекцията си в НДК (2007 г.) казахте, че ще видим кристал, образуван под въздействието на думата България (изписана на български). Първа логична мисъл за нас е да видим 7-лъчен кристал, тъй като се знае, че в древността българите имат за символ 7-лъчна звезда (розета). Смятате ли, че разделеният на две лъч, който видяхме в иначе обичайно 6-лъчните форми, освен другите тълкувания може да има връзка и с този факт?
Не мога да ви кажа – не съм запознат с българската история. Моето тълкувание е, че тези два лъча в горната част са като вдигнати към небето ръце за молитва. Шестоъгълникът при кристалите, това е проявление на триизмерността. Ако са 8 лъча, то тогава стават четири измерения. Ако станат 10 лъча, това означава пет измерения. Колкото повече се увеличава броя на лъчите, толкова повече измерения има и в крайна сметка, когато станат 36 лъча се образува кръг, окръжност. Седемлъчният кристал говори, че нито може да живее в третото измерение, нито може да премине в четвъртото измерение в момента и е в някаква преходна – можем да кажем нулева, фаза. Всъщност кристалите не са двуизмерни, както изглеждат на снимка – те са триизмерни. Представляват две вплетени една в друга пирамиди. Водата е вибрация, а вибрацията пренася енергия. И тъй като най-ефективният начин за пренасяне на енергия е пирамидата, имаме образувание от две пирамиди, което ги прави да изглеждат шестоъгълни най-често.

crystal-bg

Кристал, образуван при думата България “Показахме на водата думата България и се получи един уникален кристал. Горната част изглежда като ръце, вдигнати за молитва. Това е позата, най-подходяща за увеличаване на енергията. След това погледнете добре центъра на самия кристал. Има сърце. Прекрасно очертано сърце – любов.” ~ Емото

Прави впечатление, че в експериментите ви често се включват и деца, но как и цели класове се ангавират с такива  – дали е по тяхна собствена инициатива или е някаква национална такава?
След като излезе първата ми книга – “Посланията на водата” – през 1999 г., в която беше поместен експериментът с ориза, който на лекцията сте видели, започнаха да идват писма, които казваха, че наистина става, както е написано. Но тези писма и вести не идват само от Япония, те идват от целия свят. От Швейцария например дойде едно момченце с майка си. Носеха вода и то каза: “Аз пия тази вода.” И когато се вгледах добре, видях че на нея пишеше “Тайгър Луц” – името на известния голф играч. То каза, че пиейки всеки ден от тази вода иска в бъдеще да стане толкова добър играч като Тайгър Луц. Това е още една истинска история. :)

___________________

[1] Хадо (буквално “вълна” и “движение”): Свойственият за цялата материя на атомично ниво вибрационен характер. Най-малката частица енергия. В нейната основа стои енергията на човешкото съзнание.

КЪМ ЛЕКЦИЯТА НА ЕМОТО В БЪЛГАРИЯ

Tample

Кристал от вода, на която е показвана снимката на този храм.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)