Home ENGLISH Etude for TWO PIANOS: Genova & Dimitrov | Етюд за ДВА РОЯЛА: Генова и Димитров

Etude for TWO PIANOS: Genova & Dimitrov | Етюд за ДВА РОЯЛА: Генова и Димитров

0

“ETUDE FOR TWO PIANOS” The Talented. The Dreamers. The Successful…
Documentary Movie about the Piano Duo Genova & Dimitrov
The Bulgarian National Television BNT presents
“Contemporaries” – the TV Documentary Series about the people, who will leave footprints

“Already two decades long Aglika Genova und Liuben Dimitrov are one of the most successful piano duos in the world. Brilliant interpreters and perfectionists, they are highly acclaimed by the audience from America through Asia, and from Europe through Africa. The movie of director Nikolay Vassilev reveals fascinating insights into the mutual life, both professional and private, of these two strong individuals. A life that began at the Sofia Music Academy in the class of Professors Julia and Konstantin Ganev and burgeoned in the
class of Professor Vladimir Krainev at the Hanover University of Music. This is a movie about the shared love to the Music. About the reached synchrony, both in life and on stage. About the success and the difficult path to the top. About the mission to popularize the piano duo genre. About the inventing drive to present unknown music works. About the responsibility to teach. And about the feeling of fulfillment to be able to make other people happy.”

_________________

ЕТЮД ЗА ДВА РОЯЛА” Талантливите. Мечтателите. Успелите…
Документален филм на БНТ 2 за клавирното дуо Генова – Димитров

“Вече две десетилетия, Аглика Генова и Любен Димитров са един от най-успешните клавирни дуети в света. Брилянтни изпълнители и перфекционисти, те печелят аплодисментите на публиката от Америка до Азия, от Европа до Африка. Филмът на режисьора Николай Василев представя тези две силни индивидуалности в общия им професионален и житейски път. Започнал в Консерваторията при професорите Джулия и Константин Ганеви и развил се в класа на проф. Владимир Крайнев в Музикалната академия в Хановер. Това е филм за споделената любов към музиката. За постигнатия синхрон в живота и на сцената. За успеха и трудния път към върха. За мисията да популяризираш жанра клавирно дуо. За откривателството на неизпълнявани досега творби. За отговорността да преподаваш. И удовлетворението да правиш хората щастливи.”

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)