Home Tag "Огънят отвътре"

МЯСТОТО НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА (8)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ, когато дон Хуан възобнови свои­те обяснения за владеенето на съзнанието, отново бях­ме в неговата къща в Южно Мексико. Тази къща беше всъщност на всички членове на нагуалската група, но Силвио Мануел беше официалния собственик и всички открито я наричаха “къщата на Силвио Мануел”, макар че аз, […]

ПЪРВОТО ВНИМАНИЕ (5)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Фотография: NASA НА ДРУГИЯ ДЕН, след като закусихме призори, дон Хуан промени нивото на съзнанието ми. – Какво ще кажеш, да се занимаваме днес в естест­вена среда? – обърна се дон Хуан към Хенаро. – Разбира се – отвърна Хенаро мрачно. Той ми хвър­ли бегъл поглед, след което […]

ПЛАМЪКЪТ НА СЪЗНАНИЕТО (4)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Дон ХУАН, ДОН ХЕНАРО и аз току-що се бяхме вър­нали от планините, където ходихме да събираме билки. Бяхме насядали около масата в къщата на дон Хенаро, когато дон Хуан промени нивото на съзнанието ми. Дон Хенаро ме бе зяпнал и започна да се хили. Той отбеляза колко странно […]

ИЗЛЪЧВАНИЯТА НА ОРЕЛА (3)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН двамата с дон Хуан излязохме да се разходим по шосето за Оаксака. Беше два часа след обяд и по него нямаше никакво движение. Както си вървяхме бавно и спокойно, дон Хуан извед­нъж заговори. Каза, че разговорът ни за дребните тирани бил просто едно въведение към […]

ДРЕБНИТЕ ТИРАНИ (2)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Дон ХУАН ПОДХВАНА ТЕМАТА за владеенето на съз­нанието едва след няколко месеца. Бяхме в къщата, където живееше нагуалската група. – Хайде да се поразходим – предложи ми дон Хуан, слагайки ръка на рамото ми. – Или още по-добре, да отидем на градския площад, където има много хора и […]