Home Tag "новите ясновидци"

ТЪРКАЛЯЩАТА СЕ СИЛА (14)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ДОН ХУАН СЕ КАНЕШЕ да започне своите обяснения за владеенето на съзнанието, но промени решението си и стана. Седяхме в голямата стая, потънали в мълчание. – Искам да се опиташ да видиш излъчванията на Орела – рече дон Хуан. – За да направиш това, първо трябва да преместиш […]

ТЛАСЪКЪТ НА ЗЕМЯТА (13)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ХАЙДЕ ДА СЕ ПОРАЗХОДИМ по шосето за Оаксака – рече ми дон Хуан. – Хенаро ни чака някъде по пътя. Това предложение ме изненада. Цял ден го бях чакал да продължи своите обяснения. Излязохме от къщата и мълчаливо стигнахме през града до непавираното шосе. Вървяхме бавно и спокойно […]

МЕТОДИТЕ на НАГУАЛА ХУЛИАН (12)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. В КЪЩАТА ЦАРЕШЕ необичайно оживление. Всички ясновидци от групата на дон Хуан изглеждаха така въо­душевени, та чак бяха разсеяни – нещо, което не бях виждал досега. Обикновено високото им ниво на енер­гия, изглежда, се бе увеличило още повече. Обзеха ме мрачни предчувствия. Попитах дон Хуан какво става. Той […]

Прикриването, Намерението и Позицията на Сънуване (11)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. НА ДРУГИЯ ДЕН, отново надвечер, дон Хуан дойде в стаята, където разговарях с Хенаро. Хвана ме под ръка и ме заведе през къщата в задния двор. Вече беше доста тъмно. Тръгнахме да се разхождаме по коридора, който обикаляше двора. Дон Хуан ми каза, че искал отново да ме […]

ГОЛЕМИТЕ СНОПОВЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ (10)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ПО-КЪСНО, когато вече бяхме в къщата му в Южно Мексико, дон Хуан продължи със своите обясне­ния. Заведе ме в голямата стая. Беше надвечер. В стаята бе тъмно. Поисках да запаля газените фенери, но дон Хуан не ми позволи. Каза, че трябвало да оставя звукa от гласа му да […]

ПРЕМЕСТВАНЕТО надолу на събирателната точка (9)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Дон ХУАН И ХЕНАРО НАПРАВИХА своето ежегодно пътуване до Сонорската пустиня в северната част на Мексико, за да търсят лечебни растения. Висенте Медрано – ясновидецът-билкар в нагуалската група, използ­ваше тези растения за приготвяне на лекарства. Бях се присъединил към дон Хуан и Хенаро в Сонора в последния етап […]

МЯСТОТО НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА (8)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ, когато дон Хуан възобнови свои­те обяснения за владеенето на съзнанието, отново бях­ме в неговата къща в Южно Мексико. Тази къща беше всъщност на всички членове на нагуалската група, но Силвио Мануел беше официалния собственик и всички открито я наричаха “къщата на Силвио Мануел”, макар че аз, […]

НЕОРГАНИЧНИТЕ СЪЩЕСТВА (6)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Фотография: Александра Вали НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН на няколко пъти помолих дон Хуан да ми обясни защо така бързо си бяхме тръгнали от къщата на Хенаро, но той отказваше да говори за случи­лото се. И от Хенаро не можах да изкопча нищо. Всеки път, когато го запитвах, той ми […]

ПЪРВОТО ВНИМАНИЕ (5)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Фотография: NASA НА ДРУГИЯ ДЕН, след като закусихме призори, дон Хуан промени нивото на съзнанието ми. – Какво ще кажеш, да се занимаваме днес в естест­вена среда? – обърна се дон Хуан към Хенаро. – Разбира се – отвърна Хенаро мрачно. Той ми хвър­ли бегъл поглед, след което […]

ПЛАМЪКЪТ НА СЪЗНАНИЕТО (4)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Дон ХУАН, ДОН ХЕНАРО и аз току-що се бяхме вър­нали от планините, където ходихме да събираме билки. Бяхме насядали около масата в къщата на дон Хенаро, когато дон Хуан промени нивото на съзнанието ми. Дон Хенаро ме бе зяпнал и започна да се хили. Той отбеляза колко странно […]