Home Tag "излъчвания на Орела"

ПЪРВОТО ВНИМАНИЕ (5)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Фотография: NASA НА ДРУГИЯ ДЕН, след като закусихме призори, дон Хуан промени нивото на съзнанието ми. – Какво ще кажеш, да се занимаваме днес в естест­вена среда? – обърна се дон Хуан към Хенаро. – Разбира се – отвърна Хенаро мрачно. Той ми хвър­ли бегъл поглед, след което […]

ИЗЛЪЧВАНИЯТА НА ОРЕЛА (3)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН двамата с дон Хуан излязохме да се разходим по шосето за Оаксака. Беше два часа след обяд и по него нямаше никакво движение. Както си вървяхме бавно и спокойно, дон Хуан извед­нъж заговори. Каза, че разговорът ни за дребните тирани бил просто едно въведение към […]