Home Tag "дон Хуан"

РАЗРУШАВАНЕ БАРИЕРАТА НА ВЪЗПРИЯТИЕ (18)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. КЪСНИЯТ СЛЕДОБЕД, все още в Оаксака, с дон Хуан спокойно се разхождахме из площада. Като наближих­ме любимата му пейка, хората, които седяха на нея, ста­наха и си тръгнаха. Аз избързах към нея и седнах. – Вече сме в края на моето обяснение за съзнанието – рече дон Хуан. […]

ПЪТУВАНЕТО НА СЪННОТО ТЯЛО (17)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ДОН ХУАН МИ КАЗА, че двамата с него ще отидем в Оаксака за последен път. Много ясно се изрази, че по­вече никога няма да сме там заедно. Вероятно чувство­то му ще се върне на това място, рече той, но той сами­ят, в своята тоталност, никога. В Оаксака дон […]

МОДЕЛЪТ НА ЧОВЕКА (16)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ВЕДНАГА СЛЕД КАТО СЕ НАОБЯДВАХМЕ, седнахме с дон Хуан да разговаряме. Той започна без каквото и да е въведение. Обяви, че сме стигнали до края на негови­те обяснения. Той каза, че е обсъдил с мен в най-големи подробности всички истини за съзнанието, които стари­те ясновидци открили. Подчерта, че […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛИТЕ НА СМЪРТТА (15)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ПРИСТИГНАХ В КЪЩАТА на Хенаро към два следо­бед. С дон Хуан завързахме разговор и после той ме премести в състояние на повишено съзнание. – Ето ни пак тримата заедно, точно както бяхме в деня, когато отидохме на онази плоска скала – рече дон Хуан. – Довечера отново ще […]

ТЪРКАЛЯЩАТА СЕ СИЛА (14)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ДОН ХУАН СЕ КАНЕШЕ да започне своите обяснения за владеенето на съзнанието, но промени решението си и стана. Седяхме в голямата стая, потънали в мълчание. – Искам да се опиташ да видиш излъчванията на Орела – рече дон Хуан. – За да направиш това, първо трябва да преместиш […]

ТЛАСЪКЪТ НА ЗЕМЯТА (13)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ХАЙДЕ ДА СЕ ПОРАЗХОДИМ по шосето за Оаксака – рече ми дон Хуан. – Хенаро ни чака някъде по пътя. Това предложение ме изненада. Цял ден го бях чакал да продължи своите обяснения. Излязохме от къщата и мълчаливо стигнахме през града до непавираното шосе. Вървяхме бавно и спокойно […]

МЕТОДИТЕ на НАГУАЛА ХУЛИАН (12)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. В КЪЩАТА ЦАРЕШЕ необичайно оживление. Всички ясновидци от групата на дон Хуан изглеждаха така въо­душевени, та чак бяха разсеяни – нещо, което не бях виждал досега. Обикновено високото им ниво на енер­гия, изглежда, се бе увеличило още повече. Обзеха ме мрачни предчувствия. Попитах дон Хуан какво става. Той […]

Прикриването, Намерението и Позицията на Сънуване (11)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. НА ДРУГИЯ ДЕН, отново надвечер, дон Хуан дойде в стаята, където разговарях с Хенаро. Хвана ме под ръка и ме заведе през къщата в задния двор. Вече беше доста тъмно. Тръгнахме да се разхождаме по коридора, който обикаляше двора. Дон Хуан ми каза, че искал отново да ме […]

ГОЛЕМИТЕ СНОПОВЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ (10)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. ПО-КЪСНО, когато вече бяхме в къщата му в Южно Мексико, дон Хуан продължи със своите обясне­ния. Заведе ме в голямата стая. Беше надвечер. В стаята бе тъмно. Поисках да запаля газените фенери, но дон Хуан не ми позволи. Каза, че трябвало да оставя звукa от гласа му да […]

ПРЕМЕСТВАНЕТО надолу на събирателната точка (9)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда. Дон ХУАН И ХЕНАРО НАПРАВИХА своето ежегодно пътуване до Сонорската пустиня в северната част на Мексико, за да търсят лечебни растения. Висенте Медрано – ясновидецът-билкар в нагуалската група, използ­ваше тези растения за приготвяне на лекарства. Бях се присъединил към дон Хуан и Хенаро в Сонора в последния етап […]