РАЗГОВОРИ

“Въпрос на гледна точка” S02, eп. 129 с водещ Стойчо Керев и участието на Андрей Грива. Андрей Грива: За българина Учителят много говори, но може би най-хубавият цитат е: “В тази епоха името на българите е написано на ръката на Бога.”
Интервю с Ваклуш Толев върху Доктрината за Духовните вълни. Какво са Духовните вълни Из сп. Нур 1/2005: Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос – Божествена еманация, която храни планетната цялост. Тя е подкваса и носи развитие; тя е промяна, но не и насилие. Духовната вълна не атакува отделния орган, а докосва душевната цялост; […]
“Въпрос на гледна точка” с водещ Стойчо Керев и участието на Христо Нанев. АКЦЕНТИ от разговора Нанев: В регресия се възстановява как една душа се готви за Земята – да се появи в плът и кръв. И споделя: “Аз чета една небесна книга – небесна книга, тя не е материална книга. И там са съдбите […]
“Въпрос на гледна точка” S02, еп. 88 с водещ Стойчо Керев и участието на Христо Нанев. “Изкуството е да бъдеш здраво стъпил на земята и да можеш да отвориш при определени ситуации портала към отвъдното, ако обстоятелствата го налагат.” “Ние сме толкова близо до Бога в отвъдността, колкото сме били близо до Него и тук […]
Интервю на Стойчо Керев с Йордан Камджалов, юли 2015, www.novotopoznanie.com ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ – акценти от интевюто: “Аз нито вярвам в края на цивилизацията, нито вярвам в края на света. Ако тази цивилизация в тази й форма и тези й идеали приключи, това би било много добре. Това би било добрата новина. Аз лично нямам търпение, […]
Интервю с Йордан Камджалов от 5 януари 2015 в предаването “Преди обед” на БТВ. “Всичко става при мен с извънредно много работа, с изключително много воля, с много мечти, с много посока… И с много копнеж за принос. Защото всяка една дейност, която няма принос към цялото, ми изглежда малко несъществена.“
10 януари 2010, София Интервю с Ваклуш Толев за Посланията на Планетния Логос (продължение, върху Трети период) Какво е Послание на Планетния Логос Из авторското списание на Ваклуш Толев – сп. Нур, Проглас 1/2005: Посланията не са проблем на време, а на времена; те не са епистоларна книжнина, а вестителства на едно ново Учение. Културата […]