Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС АРТСТАЙЛ Metallica & SF Orchestra: HERO OF THE DAY, текст с ПРЕВОД на български

Metallica & SF Orchestra: HERO OF THE DAY, текст с ПРЕВОД на български

0

Metallica – Hero of the Day
Load Album, 1996

Mama they try and break me

The window burns to light the way back home1825
A light that warms no matter where they’ve gone

They’re off to find the hero of the day
But what if they should fall by someone’s wicked way

Still the window burns
Time so slowly turns
And someone there is sighing
Keepers of the flames
Can’t ya feel your names?
Can’t you hear your babies crying?

Mama they try and break me
Still they try and break me

Excuse me while I tend to how I feel
These things return to me that still seem real

Now deservingly this easy chair
But the rocking stopped by wheels of despair

Don’t want your aid
But the first I’ve make
For years can’t hold or feel
No, I’m not all me
So please excuse me
While I tend to how I feel

*But now the dreams and waking screams
That ever last the night
So build the wall, behind the crawl
And hide until it’s light
So can you hear your babies cryin’ now?

Still the window burns
Time so slowly turns
And someone there is sighing
Keepers of the flames
Do ya feel your name?
Can’t you hear your babies crying?

[* Repeat]

Mama they try and break me ***

~  ~  ~

Металика – Герой на деня
Превод: Ралицa Блaговестова

Мамо, те опитват се и ме сломяват

Прозорците огряни в светлина, указват пътя към дома
Светлина, която сгрява, независимо те къде се дяват

Не могат да открият героя на деня
Но какво, ако по нечий грешен път се подведат

Светлина прозорците огрява
Времето така бавно минава
И там нечия въздишка се сподавя
Пазители на огъня
Кои сте, знаете ли
На своите деца плача долавяте ли?

Мамо, те опитват се и ме сломяват
Все така опитват се и ме сломяват

Прости, че все ме тегли душата си да облекча
Връщат се и все така реални изглеждат тези неща

Заслужил съм това топло кресло сега
Но от унеса изваждат ме болка и тъга

Не търся твоята подкрепа поначало
Но за първи път го правя
Не може с години нищо да се затаи
Не, не съм на себе си, уви
Затова, моля те, ме извини
Че все ме тегли душата си да разтоваря

Но ето, сега сънищата са кошмари
И стреснат писък всяка твоя нощ смущава
Стена си изгради и отвъд гъмжилото укрий се ти
Докато започне да се зазорява
Сега на своите деца плача дали долавяш?

Светлина прозорците огрява
Времето така бавно минава
И там нечия въздишка се сподавя
Пазители на огъня
Кои сте, знаете ли
На своите деца плача долавяте ли?

Мамо, те опитват се и ме сломяват ***

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)