Home ENGLISH [eng subs] Миниатюрно готвене 01: Мюсли с ферментирал чесън | Mini cooking 01: Oatmeal & Fermented Garlic

[eng subs] Миниатюрно готвене 01: Мюсли с ферментирал чесън | Mini cooking 01: Oatmeal & Fermented Garlic

[eng subs] Миниатюрно готвене 01: Мюсли с ферментирал чесън | Mini cooking 01: Oatmeal & Fermented Garlic
0

In ENGLISH – bellow | BLACK GARLIC SHOW

“Японските мащаби и азиатския дух като концепциална интуитивност очевидно по рождение са ми в кръвната група :) Но понеже обичам съчетаването на крайностите, харесвам много и западното лустро… Да е непринудено красиво, усмихващо и с елемент на причудливост. И ето, че мъдрият Сатурн, със съдействието на още един куп планети, ни помогна най-сетне да измислим как да стане – във времето на коронавирус карантината започваме със систър Алекс нашата забавна блок-бастър мини сага :)))”

Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.
Гледайте сега Мини Веге Кухнята на Рали, епизод 01:

А това е БОНУС епизодът:

Ralie Blag: “The Japanese scale and the Asian spirit as a conceptual intuition are obviously in my blood type by birth :) To be casually beautiful, smiling and with an element of whimsy. And here comes the wise Saturn, with the cooperation of a whole bunch of other planets, helped us finally to figure out how to do it – in the time of coronavirus quarantine we start with sister Alex our fun blockbuster mini saga :)))”

How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE
Watch above Ralie’s Mini Veggie Cuisine, 01 Episode. and the BONUS episode.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)